Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2017

Zarządzenie Nr 313/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej
Zarządzenie Nr 312/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od skierowania zapytania ofertowego w sprawie wyboru wykonawcy usług Geodezyjnych na rok 2018
Zarządzenie Nr 311/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie Nr 310/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 309/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 308/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 307/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 306/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 305/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 304/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 303/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki udostępnienia sal w projekcie EFS w ramach WRPO w latach 2014 - 2020
Zarządzenie Nr 302/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru – zrealizowanego zadania pn: ”Przebudowa dróg w miejscowości Jaracz w formule zaprojektuj i wybuduj”
Zarządzenie Nr 301/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzanie Nr 300/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 299/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 298/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 297/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz powołania zespołów spisowych
Zarządzenie Nr 296/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 295/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 294/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 293/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 292/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,, Przebudowa istniejącego parkingu przy ul.
zarządzenie Nr 291/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 290/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 289/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 288/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie chodników, ulic i
Zarządzenie Nr 287/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 286/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 285/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 284/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 282/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.281.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2017 r.
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.280.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 listopada 2017 r.
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.279.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 278/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały (z dnia 15.11.2017r) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami k
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.277.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 276/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadó
Zarządzenie Nr 275/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 274/2017 Burmistrza Rogoźnaz dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie oraz remont Muzeum Region
Zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie oraz remont Muzeum Regio
Zarządzenie Nr 272/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 271/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Zarządzenie Nr 270/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 268/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Zarządzenie Nr 267/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie
Zarządzenie Nr 266/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 265/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 263/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 262/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 260/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego skierowanego do
Zarządzenie Nr 258/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 256/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela w miesiącu listopadzie 2017 r. i styczniu 2018 r.
Zarządzenie Nr 253/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 252/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania pn. \"Przebudowa ul. Smolary w Rogoźnie\"
Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 250/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie
Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie oraz remont Muzeum Re
Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie konsultacji programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na l
Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 179/8
Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 235/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 234/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 października 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 października 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu
Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce z 5 na 6 października 2017 r. na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza
Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.265.2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowyc
Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie
Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Opiniodawczej do spraw nazewnictwa ulic w Gminie Rogoźno
Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumic
Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie ( byłego Zespołu Szkół w Parkowie )
Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyboru Przedstawiciela Pracowników reprezentującego interesy pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w latach 2017-2021
Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki szkoleniowej pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 września 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr OR.0050.1.259.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa chodnika na ul. Polnej
Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 września 2017 r. w sprawie przydziału, konserwacji i zwrotu używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie
arządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powoływania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 172/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki udostępnienia sal w projekcie EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020
Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al
Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - częściowego zrealizowanego zadania pn: ”Przebudowa drogi w m. Parkowo”
Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planó
Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnychoraz ustalenia terminu składania tego wniosku
Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 24.07.2017 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały (z dnia 20.07.2017r) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uproszczonego postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego skierowanego do zaproszonych wykonawców na :
Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrzn
Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji prawa pierwokupu działek nr 240, 245
Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie
Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2028
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.1.85.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie listy rodzajów przesyłek wpływających, nieotwieranych przez pracownika odpowied
Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie
Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania pn. ”Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie”
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w sferze ratownictwo i ochrona ludności
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w sferze ratownictwo i ochrona ludnoś
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Rogozińskiej Rady Sportu
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,, Przebudowa ul. Smolary w Rogoźnie”
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania pn. ” Przebudowa chodnika na ul. Polnej”
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Jaracz
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 02 maja 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie nr OR.0050.1.79.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia części wspólnej (strychu) zabudowanej nieruchomości Wełna 7, gm. Rogoźno – obręb PARKOWO
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Rogozińskiej Rady Sportu
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas sport
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa drogi w miejscowości Jarac
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie stosowania karty obiegowej
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania w użyczenie Aquabellis Sp. z o. o. gminnych nieruchomości
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: powołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania pn. ”Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Rogoźna” dot: ul. Kwiatowej, ul.
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Budziszewko
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:,, Profilowanie dróg i ulic gruntowych wraz z utw
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności wraz z programem działania Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury – Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2016 rok
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.42.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów prz
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów: Rogozińskiej Karty Seniora, wniosku o wydanie Rogozińskiej Karty Seniora, deklaracji partnerstwa w programie Rogozińska Karta Seniora, porozumienia w spr
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr OR.0050.1.314.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Rogoź
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2016 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o st
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2017 w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - częściowego zrealizowanego zadania pn. ”Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Rogoźna” dot: ul. Kwiatowej i
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwarcia i oceny ofert
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do postępowania o udziale zamówienia publicznego \"przebudowa drogi w Parkowie\"
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2015 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2015 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publ
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.318.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie powołonia Zespołu ds. przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn:” Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Rogoźna dot: ul. Sienkiewicza, ul. Kwiatowej i u
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - częściowego zrealizowanego zadania pn. ” Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Rogoźna” dot: ul. Sienkiewi
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powoania komisji do przeprowadzenia w dniu 09.01.2017r otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 euro
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2015 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej

drukuj pobierz pdf    

wstecz