Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Zamówienia publiczne do 2020 r.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewcza Struga
Przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Rogoźno ulica Sobolewskiego
Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2021 roku
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2021 roku
ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ BIOODPADÓW, SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PROBLEMOWYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO W 2021 ROKU
Przebudowa drogi gminnej w m. Grudna
Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewcza Struga
Przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Owczegłowy
Wykonanie nasadzeń drzew (miododajnych) przy drogach na terenie Gminy Rogoźno
Wykonanie usługi wraz z montażem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Garbatka, Grudna, Budziszewko
Ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Owczegłowy
Remont bieżni prostej wraz ze skocznią w dal
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2021r. w oparciu o bilety miesięczne
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021r.
Ogłoszenie Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie - Roboty budowlane
Ogłoszenie o zamówieniu Remont alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - Roboty budowlane
Zaproszenie do składania ofert dotyczących: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
Ogłoszenie nr 527433-N-2020 z dnia 2020-03-27 r. Remont alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku
Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie
Mechaniczne oczyszczanie ulic w 2020 roku oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku
Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2020
Przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2020
Plan Zamówień Publicznych CUW
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
Przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2020
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2020 roku
Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2019/2020
Odbieranie odpadów komunalnych w 2020 roku na terenie Gminy Rogoźno
Otwarta Strefa Aktywności w mieście Rogoźno
Przebudowa chodnika w miejscowości Gościejewo
Przebudowa alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Otwarta Strefa Aktywności w mieście Rogoźno
Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie - zakończone
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno - zakończone
Remont budynku szatni - zakończone
„Przebudowa istniejących chodników na ulicy Mała Poznańska w Rogoźnie” Zadanie 1 Przebudowa istniejących chodników przy ulicy Mała Poznańska w Rogoźnie odcinek A od km 0+000 do km 0+199,85 i odcinek C od km 0+000 do km 0+171,5 Zdanie 2 Przebudowa istniejących chodników przy ulicy Mała Poznańska w Rogoźnie odcinek B od km 0+000 do km 0+232,28 i odcinek C od km 0+171,5 do km 0+347,90 - zakończone
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2020 r. w oparciu o bilety miesięczne - zakończone
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 02.09.2019r. do 30.06.2020 r. w oparciu o bilety miesięczne - zakończone
Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewcza Struga - zakończony
Przebudowa chodników na ulicy Gościnnej w Rogoźnie - zakończone
Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie (woj. wielkopolskie) w roku 2019 - zakończone
Roboty zduńskie polegające na przestawieniu 15 pieców pokojowych znajdujących się w lokalach administrowanych przez ZAMK - zakończone
Przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2019 - zakończone
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - zakończone
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa tabletów multimedialnych - zakończone
Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku - zakończone
Opracowanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogoźno oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z wpisem do Bazy Azbestowej
Roboty zduńskie w lokalach administrowanych przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego - unieważnione
Otwarta Strefa Aktywności w mieście Rogoźno - zakończone
Mechaniczne oczyszczanie ulic w 2019 roku oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku - zakończone
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie - zakończone
Plan zamówień publicznych GOPS 2019
Plany zamówień publicznych 2019
Wykonanie miasteczka ruchu rowerowego - zakończone
Wykonanie obiektu małej architektury – zagospodarowanie terenu plaży w Rogoźnie przy ul. Za Jeziorem - zakończone
Wykonanie obiektu małej architektury w Rogoźnie przy ul. Park Niepodległości - zakończone
Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku - unieważnione
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
Odbieranie odpadów komunalnych w 2019 roku na terenie Gminy Rogoźno - zakończone
Przebudowa chodnika gminnej ulicy Rolna - zakończone
Budowa chodnika w miejscowości Gościejewo w formule zaprojektuj i wybuduj - zakończone
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - zakończone
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2019 roku - zakończone
Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2018/2019 - zakończone
Formowanie i pielęgnacja koron drzew na terenie miasta Rogoźna w 2018 roku - zakończone
Budowa parkingu przy ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie - zakończone
Przebudowa drogi gminnej Pasieka - Pruśce - zakończone
Remont chodnika na ul. Lipowej - zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 roku na terenie Gminy Rogoźno - unieważniono
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych
Odwóz dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze dla szkół podstawowych z terenu Gminy Rogoźno prowadzonych w ramach projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” i sprawowania opieki nad nimi w terminie od 15.10.2018 do 28.02.2019 r. - zakończone
Remont chodnika ul. Krótka (strona prawa od Przedszkola im. Kubusia Puchatka) + łącznik ul. Krótka – ul. Polna - zakończone
Remont chodnika w Rogoźnie ul. Konieczyńskich (strona prawa) - zakończone
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno - zakończono
Budowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - zakończone
Budowa parkingu przy ul. Sądowej w Rogoźnie - zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykonania nasadzeń drzew przy drogach na terenie Gminy Rogoźno - zakończono
Przebudowa parkingów przy ul. Kościuszki (przy ROD im. K. Marcinkowskiego) w Rogoźnie - zakończone
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych” - unieważniono
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa pomocy zużywalnych” - zakończone
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa i montaż sprzętu ICT - zakończone
Przebudowa drogi gminnej Pasieka - Pruśce - unieważniono
Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska - zakończono
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 3 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r. - zakończone
„Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie”
Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie - unieważnione
Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska - unieważniono
„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – zakup wyposażenia” - zakończone
„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – dostawa i montaż kontenerów” - zakończone
„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – wykonanie altan i wiaty” - zakończone
„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej” - zakończone
Wykonanie okresowego przeglądu 5-letniego gminnych obiektów mostowych i kładki dla pieszych, będących własnością Gminy Rogoźno - zakończone
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT” - zakończone
Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie (woj. wielkopolskie) w roku 2018 - zakończone
CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – zakup wyposażenia - unieważniono
CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – monitoring - zakończone
CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej - unieważniono
Opróżnianie wraz z wywozem nieczystości z koszy z miasta Rogoźna w 2018 roku - zakończone
Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie - unieważniono
Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 7.349.503,00 zł - zakończone
Przebudowa budynku przy ulicy Fabrycznej w Rogoźnie na lokale socjalne
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku - zakończone
Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - zakończone
Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku - zakończone
Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Rogoźno w 2018 roku
Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2018 roku - zakończone
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.” Wyposażenie oraz remont Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” etap I Rewitalizacja Placu Ka
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.” Wyposażenie oraz remont Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” etap II Budynek Muzeum - z
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2018
CUW plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2018
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 1 lutego 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku w oparciu o bilety miesięczne - zakończone
Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2018 roku - zakończone
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2018 roku - zakończone
Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2018 roku - unieważniono
Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2017/2018 - unieważniono
Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach
Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Seminarialnej w Rogoźnie - zakończone
Wyposażenie oraz remont Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego - etap II Budynek Muzeum - zakończone
Wyposażenie oraz remont Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego - etap I Rewitalizacja Placu Karola Marcinkowskiego - zakończone
Usługi w zakresie studiów podyplomowych
Budowa progów zwalniających na ul. Lipowej oraz ul. Rolnej w Rogoźnie
Przebudowa kominów oraz instalacji odgromowej na dachu przedszkola - zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 roku na terenie Gminy Rogoźno - zakończone
Wyposażenie oraz remont Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego - unieważniono
Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 1.369.144,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno - zakończone
Dostawa węgla i miału węglowego (opału) w sezonie grzewczym od 01.10.2017 roku do 31.08.2018 roku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie - zakończone
Wyposażenie oraz remont Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego - unieważniono
Dostawa węgla i miału węglowego (opału) w sezonie grzewczym 2017/2018 na potrzeby placówek oświatowych z terenu Gminy Rogoźno 2 - zakończone
Montaż krawężników drogowych oraz obrzeży na terenie miejscowości Gościejewo (Gmina Rogoźno) - zakończone
Przebudowa chodnika na ul. Polnej - zakończone
Dostawa węgla i miału węglowego (opału) w sezonie grzewczym 2017/2018 na potrzeby placówek oświatowych z terenu Gminy Rogoźno - unieważnienie
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku - zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem - zakończone
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 styczeń 2018 roku w oparciu o bilety miesięczne - zakończone
Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie wraz z wymianą ogrodzenia - zakończone
Remont w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - hall I piętro oraz II piętro wraz z remontem drewnianych schodów wewnętrznych od parteru do II piętra - udzielone
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 styczeń 2019 roku w oparciu o bilety miesięczne - unieważnienie
Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego /ZAMK/ - zakończone
Przegląd techniczny 5-letni budynków administrowanych przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego /ZAMK/ - zakończone
Przebudowa ulicy Smolary w Rogoźnie - zakończone
Realizacja usług specjalistycznego poradnictwa indywidualnego i prowadzenia zajęć terapii uzależnień 2- zakończone
Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie w roku 2017
Przebudowa dróg w miejscowości Jaracz w formule zaprojektuj i wybuduj - zakończone
Realizacja usług specjalistycznego poradnictwa indywidualnego i prowadzenia zajęć terapii uzależnień - unieważnienie postępowania
Profilowanie dróg i ulic gruntowych wraz z utwardzeniem na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku - zakończone
Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna wraz z wywozem nieczystości z koszy w 2017 roku - zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku - zakończone
Remont pionu kanalizacyjnego i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie - zakończone
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
Przebudowa drogi w m.Parkowo - zakończone
Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie - zakończone
CUW Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2017
Wycinka drzew oraz formowanie koron drzew rosnących na terenie Gminy Rogoźno - zakończone
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w oparciu o bilety miesięczne - zmiana ogłoszenia - zakończone
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2017 roku - zakończone
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Rogoźna - unieważnienie postępowania
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - sprzęt ogrodniczy 2 - zakończone
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - wyposażenie sali integracyjno-szkoleniowej 2 - zakończone
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - kotara grodząca kompletna - zakończone
Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2016/2017 - zakończone
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Megawat za rok 2016
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - zakup materiałów budowlanych - zakończone
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - sprzęt ogrodniczy - unieważnienie postępowania
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - zakup sprzętu komputerowego - zakończone
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - zakup samochodu - zakończone
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - wyposażenie sali integracyjno-szkoleniowej - unieważnienie postępowania
Dofinansowanie Pierwszego Wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - zakup urządzeń i narzędzi - zakończone
Przebudowa chodnika na ul. Polnej - zakończone
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2017 roku - unieważnienie postępowania
Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2017 roku - zakończone
Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Rogoźna - zakończone
Budowa mini boiska w m. Owczegłowy - unieważnienie postępowania
Przebudowa istniejącego chodnika na ulicy Rzeźnickiej, Ogrodowej, Prusa i Krótkiej w Rogoźnie - zakończone
Centralizacja rozliczeń podatku VAT w Gminie Rogoźno - zakończone
Zakup i dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego (meble) w Przedszkolu nr 1 w Rogoźnie - zakończone
Zakup i dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego (gastronomia) w Przedszkolu nr 1 w Rogoźnie - zakończone
Zakup i dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego (wykładziny) w Przedszkolu nr 1 w Rogoźnie - zakończone
Remont łącznika sali z łazienką w Przedszkolu nr 1 w Rogoźnie - zakończone
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Rogoźno - zakończone
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i sprawowanie opieki nad nimi z terenu Gminy Rogoźno w roku szkolnym 2016/2017 - zakończone
Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku - unieważnienie postępowania
Remont pionu kanalizacyjnego i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie - unieważnienie postępowania
Opracowanie projektu termomodernizacji dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Rogoźna - zakończone
Sporządzenie wyceny wartości rynkowej obiektów oświetleniowych nieprzekazanych do grupy kapitałowej Enea - zakończone
Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - zakończone
Wykonanie oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Rogoźno
Remont sanitariatów w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rogoźno
Remont pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - zakończone
Projekt przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej (lokale socjalne) - zakończone
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Rogoźna - zakończone
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Seminarialnej i Długiej - zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i profilowanie ulic i dróg gruntowych na terenie gminy Rogoźno w 2016 roku - zakończony
Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie (woj. wielkopolskie) w roku 2016 - zkończone
Budowa progu zwalniającego na ul. Konieczyńskich w Rogoźnie - zakończone
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn: Przbudowa ul.Fabrycznej w Rogoźnie - zakończony
Prace remontowe polegające na przygotowaniu lokali do zasiedlenia przy ul. K.Wyszyńskiego 10/1a oraz II Armii Wojska Polskiego 7/2 - zakończone
Wykonanie remontu pomieszczenia biurowego w byłej szkole w Rogoźnie - zkończone
Konserwacja, pielęgnacja i utrzymania parków, zieleńców i skwerów - zakończone
Zapotrzebowanie na usługę wymiany podzespołów do wielofunkcyjnego urządzenia Develop Ineo +280 - zakończone
Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych – roboty zewnątrzne etap III
Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie (woj. wielkopolskie) w roku 2016
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Seminarialnej i Długiej - zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogoźno - zakończone
Sprzątanie budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - zakończone
Formowanie i pielęgnacja koron drzew na terenie miasta Rogoźna w 2016 roku - zakończone
Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2016 roku - zakończone
Przebudowa ulicy Fabrycznej w Rogoźnie - zakończone
Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno - zakończone
Zakup i dostawa tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - zakończone
Zakup i montaż stalowych barier na terenie Gminy Rogoźno - zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty zakup wiat przystankowych wraz z dostawą na wyznaczone miejsce oraz montażem
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: ’’Przebudowa drogi nr 272520Pw Gościejewie” - zakończone
Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych – remont dachu etap II - zakończone
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2016 roku - zakończone
Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie - zakończone
Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie - zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2016 roku - zakończone
Sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na dofinansowanie kompleksowej termomodemizacji obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie - zakończone
Sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej budynków Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie - zakończone
Opracowanie projektu termomodernizacji dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rogoźno przy ulicy Lipowej 55 - zakończone
Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera w celu wspólnej realizacji progektru w ramach konkursu otwartego dla osi Prorytetowej 8. EDUKACJA, Działania 8.1 - zakończone
Wybór najkorzystniejszej oferty- Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu jednostek Gminy Rogoźno w 2016 roku- zakończono
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i sprawowania opieki nad nimi z terenu Gminy Rogoźno - zakończone
Trzecie ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych- zakończone
Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz I semestrze roku szkolnego 2016/2017 (ZEAPO-ZP. 271.2.2015) - zakończone
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźna- zakończone
Wykonanie kalendarza trójdzielnego na rok 2016 - zakończone
Usługa sprzątania budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - zakończone
Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2016 roku
Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2015/2016 - zakończone
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2016 roku - zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźno w 2016 roku - zakończone
Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych- zawiadomienie o unieważnieniu
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Przebudowę budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie przebudowy oświetlenia miejsc postojowych przy budynku Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Rogoźnie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Dekoracje świąteczne miasta Rogoźna w okresie świątecznym 2015/2016”
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Utwardzenie nawierzchni na terenie miasta Rogoźna
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym- Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki w Rogoźnie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Utwardzenie nawierzchni na terenie miasta Rogoźno
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej piorunochronnej w ramach przeglądu 5-letniego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Gościejewie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Utwardzenie nawierzchni na terenie miasta Rogoźna Numer ogłoszenia: 244600
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż oznakowania tablic na targowisku miejskim w Rogoźnie przy ulicy Nowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż stalowych barier rurowych typu U11 na Promenadzie w Rogoźnie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w I semestrze w roku szkolnym 2015/2016
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup kosiarek samobieżnych typu traktorek dla Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni drogowych przy Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Rogoźnie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w I semestrze w roku szkolnym 2015/2016
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Gościejewie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rekultywacji boiska w miejscowości Ruda
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup sprzętu komputerowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie prac przy amfiteatrze w Parkowie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w I semestrze w roku szkolnym 2015/2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Parkowo-Jaracz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Usługi opiekuńcze w 2015 roku realizowane na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup oraz montaż dodatkowego oznakowania drogowego na terenie Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Parkowo-Jaracz
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 roku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Budowa oświetlenia w miejscowości Parkowo-Jaracz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościejewo
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Zakup oraz montaż dodatkowego oznakowania drogowego na terenie Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie w roku 2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2015 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci monitoringu Promenady nad Jeziorem Rogozińskim
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie w roku 2015
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Targowiska Miwjskiego w Rogoźnie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 roku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie (woj. wielkopolskie) w roku 2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2014/2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2015 roku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2014/2015
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dekoracje świąteczne miasta Rogoźna w okresie świątecznym 2014/2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2014/2015
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie utwardzenia kruszywem odcinka ulicy Różanej w Rogoźnie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 1.250.000,00 zł na spłatę rat kredytu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie tablic informacyjnych na targowisku miejskim w Rogoźnie przy ulicy Nowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJAN
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owczegłowy etap III
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa ekogroszku opałowego na potrzeby jednostek Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja chodnika wraz z ustanowieniem wysepki autobusowej w Gościejewie na drodze nr 272553P
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana parkietu wraz z malowaniem sali gimnastycznej zlokalizowanej w kompleksie budynków szkolnych w Zespole Szkół w Parkowie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pogłębianie, czyszczenie i faszynowanie stawu w Parkowie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 1.250.000,00 zł na spłatę rat kredytu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Urządzenia sprawnościowe przeznaczone na teren rekreacyjno-sportowy położony przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Owczegłowy
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Wymiana parkietu wraz z malowaniem sali gimnastycznej zlokalizowanej w kompleksie budynków szkolnych w Zespole Szkół w Parkowie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 1.250.000,00 zł na spłatę rat kredytu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana stolarki otworowej w sali gimnastycznej zlokalizowanej w kompleksie budynków szkolnych w Zespole Szkół w Parkowie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont świetlicy w miejscowości Owczegłowy etap III
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa drogowego na terenie Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Wymiana stolarki otworowej w sali gimnastycznej zlokalizowanej w kompleksie budynków szkolnych w Zespole Szkół w Parkowie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1998r w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospod
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Zakup kosiarki samobieżniej typu traktorek dla sołectwa Pruśce
Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany miejscowego planu
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Rudzie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólne
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garbatka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garbatka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karolewo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Profilowanie dróg i ulic gruntowych na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2014 roku
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karolewo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garbatka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości karolewo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2014 roku
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Profilowanie dróg i ulic gruntowych na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2014 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Profilowanie dróg i ulic gruntowych na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Zakup kosiarek samobieżnych typu traktorek dla Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o wyborze zamówienia publicznego - Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Rogoźno w 2014 roku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Gościejewo
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Karolewo
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nienawiszcz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Józefinowo
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa-sprzedaż paliw płynnych do samochodów i sprzętu silnikowego OSP z terenu Gminy Rogoźno, sprzętu silnikowego sołectw oraz pojazdu Straży Miejskiej w roku 2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie drogi gruntowej w m. Józefinowie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Karolewo
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Józefinowo
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Gościejewo
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nienawiszcz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2013/2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2013/2014
Zawiadomienie Zarządu Uczniowskiego Klubu Sporowego \"Dwójka\" w Rogoźnie o wyborze oferty zakupu łodzi żaglowej klasy Omega

drukuj pobierz pdf    

wstecz