Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

konsultacje społeczne nt. projektu uchwały ( z dnia 22.10.2019 r.) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Na podstawie art.5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2019., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 22.10.2019 r., a termin zakończenia na dzień 20.11.2019 r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – bip, w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 5.11.2019 r.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemne swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-maila, na adres um@rogozno.pl;
  2. pisma wysłanego lub dostarczonego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Rogoźno, dnia 22.10.2019 r.      

Dokumenty do pobrania:
zarządzenie.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-10-22 14:09:49)
rozmiar pliku: 12.3Kb
Regulaminbez WPGO.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-10-22 14:09:49)
rozmiar pliku: 29.3Kb
ANKIETA regulamin.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-10-22 14:09:37)
rozmiar pliku: 14.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz