Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2020

Zarządzenie Nr OR.0050.1.45.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie odwołania i powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 287/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 286/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 285/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 284/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust.2 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej (aport) oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 283/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 282/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 280/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
Zarządzenie Nr 279/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom/dyrektorom przedszkoli dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 278/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom/dyrektorom szkół podstawowych dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 277/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 275/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 17.12.2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie ( z dnia 17.12.2020 r.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Zarządzenie Nr 273/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod budowę ulic
Zarządzenie Nr 267/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 266/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji śrdoków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 265/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 264/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 263/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
Zarządzenie Nr 262/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 260/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 259/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 258/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 255/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych oraz nabycia na mienie gminne działek nr: 2364/1 i 2364/4 położonych w obrębie ROGOŹNO
Zarządzenie Nr 256/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 254/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie przydziału, konserwacji i zwrotu używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie
Zarządzenie Nr 253/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 251/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok
Zarządzenie Nr 250/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 248/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 247/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 246/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 244/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 243/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Rogoźno
Zarządzenie Nr 242/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 241/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego
Zarządzenie Nr 234/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 233/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 232/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 października 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 231/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 229/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza
Zarządzenie Nr 228/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 224/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 223/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 222/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 221/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
Zarządzenie Nr 220/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 219/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przekształcenia lokali socjalnych na lokale mieszkalne
Zarządzenie Nr 216/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz lokali w ramach najmu socjalnego wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 215/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2020r. w sprawie ustalenia zasad zwrotów przejazdów uczniów niepełnosprawnych.
Zarządzenie Nr 214/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 212/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
Zarządzenie Nr 211/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogi publiczne
Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 194/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 193/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 września 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 192/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 191/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 190/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2020 Burmistrza Rogoźna w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Zarządzenie Nr 189/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 187/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 186/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnych
Zarządzenie Nr 185/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 184/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty realizacji zadań publicznych składanych w 2020 roku w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Zarządzenie Nr 182/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom/dyrektorom przedszkoli dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 181/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom/dyrektorom szkół podstawowych dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 178/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 176/2020 Burmistrza Rogoźna Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 175/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 174/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 170/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 sierpień 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 sierpień 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 sierpień 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 sierpień 2020r. w sprawie: oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 sierpień 2020r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę
Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Statutu Sołectwa Józefinowo
Zarządzenie Nr 162/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust.2 pkt.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej (aport)
Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2020 Burmistrza Rogoźna w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 146/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia ofert
Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych na 2020r.
Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
Zarządzenie Nr 137/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej, wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego na lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 98 / 2020 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Parkowo i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw.
Zarządzenie Nr 96 / 2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych
Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 15 maja 2020 r w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r.    w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r.
Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Rogoźno z z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Rogoźno z z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Rogoźno z z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Rogoźno z z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 16 kwietnia 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie uruchomienia rezerwy celowej Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Rogoźno z dnia 03 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz zasad jej stosowania
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie: uruchomienia rezerwy celowej Gminy Rogoźno na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia Nr OR.0050.1.89.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 marca 2019 r.
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Rogożna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 53/2020 Zarządzenie Nr OR.0050.1.53.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Rogożna z dnia 12 marca 2020 r.
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Rogożna z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2020 r.
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 12.02.2020 r. w sprawie powołania komisji.
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Rogożna z dnia 3 luty 2020r. w sprawie lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas sportowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno w roku szkolnym 2020/2021
Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Nienawiszcz Duży w 2020 r. i jezioro Nienawiszcz Mały od 01.05.2020 r.
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2020 r. oraz określenia sezonu kąpielowego
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020

drukuj pobierz pdf    

wstecz