Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Konsultacje społeczne na temat Statutów Sołectw

 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały nr LVIII/153/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 6127) Burmistrz Rogoźna

przystępuje do konsultacji społecznych projektów Statutów Sołectw Gminy Rogoźno.

Przedmiotem konsultacji będzie 19 projektów Statutów Sołectw.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 27.03.2023 r., a termin zakończenia na dzień 21.04.2023 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnych uwag, ankiety umieszczonej wraz z projektem podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – bip w zakładce „Konsultacje społeczne”. Mieszkańcy sołectw uprawnieni do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do projektu dotyczącego ich Sołectwa za pomocą: e-mail, na adres um@rogozno.pl.

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Ankieta

 

Projekty statutów

 

Informacja Burmistrza Rogoźna o wynikach konsultacji


drukuj pobierz pdf    

wstecz