Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno 2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ROGOŹNA

 

Na podstawie art. 30, art.39 ust.1 i 2, art.40 i art.41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 r. poz.353 z późn. zm.) Burmistrz Rogoźna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”,

Dokumenty wyłożone są do wglądu na okres 21 dni w terminie od 15 września 2016 r. do 7 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, pok. 21, II piętro, w godz. pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl

Uwagi i wnioski do dokumentów mogą być składane w terminie do 7 października 2016 r. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64 - 610 Rogoźno, ustnie do protokołu oraz elektronicznie na adres e-mail: um@rogozno.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rogoźna.

Uwagi oraz wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Burmistrz Rogoźna

/-/ Roman Szuberski

Załączniki:

 

Dokumenty do pobrania:
Konsultacje społeczne 2016 - PGN opracowanie dla Gminy Rogoźno.pdf
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2016-09-15 15:04:27)
rozmiar pliku: 2.5Mb
Konsultacje społeczne 2016 - PGN Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu.docx
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2016-09-15 15:04:11)
rozmiar pliku: 13.1Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz