Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2021

Zarządzenie Nr OR.0050.1.249.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb Jeziora Nienawiszcz Duży i Mały od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zarządzenie NR OR.0050.1.247.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr OR 0050.1.263.2019 z 01.10.2019 r. Burmistrza Rogoźna w prawie wprowadzenie Regulaminu kontroli w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie NR OR.0050.1.246.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom /dyrektorom przedszkoli dodatków motywacyjnych
Zarządzenie NR OR.0050.1.245.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom /dyrektorom szkół podstawowych dodatków motywacyjnych
Zarządzenie NR OR.0050.1.244.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania czynności odbiorowych na inwestycjach realizowanych na drogach gminnych na terenie gminy Rogoźno
Zarządzenie NR OR.0050.1.243.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.242.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.241.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.240.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr OR.0050.1.239.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
Zarządzenie Nr OR.0050.1.238.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.237.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru końcowego – realizowanego zadania pn:
Zarządzenie Nr OR.0050.1.235.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.234.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji
Zarządzenie Nr.0050.1.231.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr OR.0050.1.230.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze komunalizacji
Zarządzenie Nr OR.0050.1.229.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze komunalizacji
Zarządzenie Nr OR.0050.1.228.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze komunalizacji
Zarządzenie Nr OR.0050.1.227.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze komunalizacji
Zarządzenie Nr OR.0050.1.226.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz powołania zespołów spisowych
Zarządzenie Nr OR.0050.1.207.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.206.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
Zarządzenie Nr OR.0050.1.205.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą ,,Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Zarządzenie Nr OR.0050.1.203.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.201.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Zarządzenie Nr OR.0050.1.200.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie Projektu Budżetu Gminy na rok 2022
Zarządzenie Nr OR.0050.1.198.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.197.2021 Burmistza Rogoźna z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie powołania komisj rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.196.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.194.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.193.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.191.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: wyboru Przedstawiciela Pracowników reprezentującego interesy pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.189.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.188.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę lokalną
Zarządzenie Nr OR.0050.1.187.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.186.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022
Zarządzenie Nr OR.0050.1.185.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przekazania Sołectwu Józefinowo gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr OR.0050.1.184.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.183.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów: podania o najem lokalu mieszkalnego, o najem socjalny lokalu, podania o przedłużenie na następny okres umowy najmu socjalnego lokalu, wniosku o zamianę lokalu, ankiet weryfikacyjnych, oświadczenia o stanie majątkowym, deklaracji o wysokości dochodów, oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości
Zarządzenie Nr OR.0050.1.182.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2021 r. w sprawie: lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy, który wskazany zostanie w najem socjalny lokalu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.181.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2021 r. w sprawie: lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy, który wskazany zostanie w najem socjalny lokalu
Zarządzenie Nr OR.0050.179.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza
Zarządzenie Nr OR.0050.1.178.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.177.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 października 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.173.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.172.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.171.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 20 września 2021 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.170.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.169.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.167.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.166.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 8 września 2021 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.164.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 września 2021 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.163.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.162.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 września 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.161.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 września 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.160.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 września 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.159.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 01 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.158.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.157.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Zarządzenie nr OR.0050.1.156.2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.155.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie NR OR.0050.1.154.2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
Zarządzenie Nr OR.0050.1.153.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.152.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.151.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom /dyrektorom szkół podstawowych dodatków funkcyjnych
Zarządzenie Nr OR.0050.1.150­­­­.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom /dyrektorom przedszkoli dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr OR.0050.1.149.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom /dyrektorom szkół podstawowych dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr OR.0050.1.148.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Rogoźno „Działamy dla Mieszkańców” na rok 2022
Zarządzenie Nr OR.0050.1.147.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr OR.0050.146.2021 Burmistrza Rogożna z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.145.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.144.2021 Burmistrza Rogożna z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.142.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.141.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.140.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.139.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr OR.0050.1.138.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.137.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie NR OR.0050.1.136.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Zarządzenie Nr OR.0050.1.135.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzanie Nr OR.0050.1.134.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.133.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.132.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.131.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.130.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.129.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisjiKomisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.128.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.127.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb Jeziora Nienawiszcz Duży od 4.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i Jeziora Nienawiszcz Mały od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.126.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.125.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.124.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.123.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13.lipca 2021r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.122.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urządnicze Dyrektora w Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.119.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.118.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.117.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.115.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.114.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.113.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.112.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.111.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.110.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych
Zarządzanie Nr OR.0050.1.109.2021 Burmistrza Rogoźna z 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.108.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.107.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.106.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.105.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Zarządzenie Nr OR 0050.1.104.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie : wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.103.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Zarządzenie Nr OR.0050.1.102.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.101.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 17.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały ( z dnia 17.06.2021 r.) w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie Nr OR.0050.1.100.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.98.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr OR 0050.1.97.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie : wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.96.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.95.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.93.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr OR.0050.1.92.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Zarządzenie Nr OR.0050.1.91.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Zarządzenie Nr OR 0050.1.90.2021 Burmistrz Rogoźna z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.89.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.88.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.87.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.86.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.85.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR 0050.1.84.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr OR 0050.1.83.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie : wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr OR 0050.1.82.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.80.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.79.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr OR.0050.1.78.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.77.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.76.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela w miesiącu maju 2021 r. oraz grudniu 2021 r.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.75.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 28.04.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.74.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.73.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.72.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.71.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.70.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.69.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.68.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.67.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.66.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.65.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.64.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.63.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.62.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.61.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.59.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.58.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr OR.0050.1.57.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.56.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.55.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: powołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.53.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Zarządzenie Nr OR.0050.1.52.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2020 rok z wykonania budżetu gimny.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.51.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.50.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.49.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.48.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie NR OR.0050.1.47.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021
Zarządzenie Nr OR.0050.1.46.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.45.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.44.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.43.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.42.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany treści ustanowionej służebności gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.41.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe i program działania Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.39.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.38.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.37.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr OR 0050.1.263.2019 z 01.10.2019 r. Burmistrza Rogoźna w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.36.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.35.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.34.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.33.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.32.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
Zarządzenie Nr OR.0050.1.31.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.30.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr OR.0050.1.29.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie odwołania i powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.28.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.27.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.26.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.25.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie odwołania i powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.24.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.23.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas sportowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno w roku szkolnym 2021/2022
Zarządzenie Nr OR.0050.1.22.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie nr OR.0050.1.21.2021 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. szczepień COVID-19
Zarządzenie Nr OR.0050.1.20.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr OR.0050.1.19.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Zarządzenie Nr OR.0050.1.18.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.17.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.16.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.15.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.14.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.13.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym – w drodze zamiany, wywieszenia wykazue
Zarządzenie Nr OR.0050.1.12.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku
Zarządzenie Nr OR.0050.1.11.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.10.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr OR.0050.1.9.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenia Nr OR.0050.1.8.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr OR.0050.1.7.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.6.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Zarządzenie Nr OR.0050.1.5.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.4.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.3.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr OR.0050.1.2.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb Jeziora Nienawiszcz Duży od 4.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i Jeziora Nienawiszcz Mały od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zarządzenie Nr OR.0050.1.1.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

drukuj pobierz pdf    

wstecz