Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

OGŁOSZENIA: Informacje od innych organów

ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Zawiadomienie - REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w Poznaniu
Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Śrofowiska z dnia 10 października 2023 r.
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydanej decyzji - PO.ZUZ.4.4210.663.3.2023.HŁ - PGW Wody Polskie Poznań
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2022.KB.JSz.5
Obwieszczenie Burmistrza Wągrowca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7820.29.2022.2 z dnia 16 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno”
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu WOO-II.420.40.2020.JS.19
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-V.7840.1.2023.9 z dnia 30 marca 2023 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji - Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Obwieszczenie o wydanej decyzji - Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
DSK-V.7440.2.2023 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-I-OG.7440.15.2021 z dnia 29 grudnia 2022 r., o zmianie decyzji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec o wszczęciu i opiniowaniu z dnia 21 grudnia 2022 r.
Informacja Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2022 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSK-I-OG.7440.15.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSK-I-OG.7440.15.2022
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu WOO-II.420.36.2022.AM.3
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚZIL.420.16.2022.KB.5
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.747.26.2022.10 z dnia 20 maja 2022r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu WOO-II.420.20.2022.AM.2 z dnia 4.05.2022
Obwieszczenie Decyzja Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 28 marca 2022r. SKO.4120.495.24.2022.WZ
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.30.2022.9 z dnia 29 kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu - IR-V-7840.31.2022.9
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu - IR-V-7840.30.2022.9
Obwieszczenie REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w Poznaniu z dnia 11.04.2022 r. w Poznaniu WOO-II.420.102.2020.DZ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik”
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach
Obwieszczenia GRO.6220.42.2021.GM o wszczęciu postępowania, uzgodnieniu i opiniowaniu postępowania oraz udziale społeczeństwa ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OBWIESZCZENIE PO.ZUZ.4.4217.1.3.2022.KPR Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 23.02.2022r.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.100.3.2022.KPRInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23.02.2022r.
OBWIESZCZENIE PO.ZUZ.4.4210.82.3.2022.KPR Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 23.02.2022r.
OBWIESZCZENIE z dnia 8.02.2022r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej 7 lutego 2022 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.48.2021.AM.16 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont gazociągu DN400 Rogoźno-Piła”.
Zawiadomienie WOO-II.420.74.2021.JC.3 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
Obwieszczenie PO.ZUZ.4.4211.1028.3.2021.KJ Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.01.2022
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSK-II.7440.6.2021 Poznań, dnia 20 stycznia 2022 r.
Obwieszczenie OS.6540.1.2021 Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji z dnia 14.01.2022 r.
Obwieszczenie Starosty Chodzieskiego z dnia 12 stycznia 2021r. Projekt robór geologicznych
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO-II.420.102.2020.DZ.22 z dnia 4.01.2022r
INFORMACJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGODSK-II.7440.6.2021 z dnia 3 listopada 2021r.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-III.747.30.2021.8 o wydaniu decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości z dnia dnia 27 sierpnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE IR-III.746.31.2021.10 Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
Ogłoszenie „AQUABELLIS” o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 31.07.2021 r. do 30.07.2024 r.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu z dnia 30 czerwca 2021r.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości z dnia 30 czerwca 2021r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu z dnia 30 czerwca 2021r.
Informacja Starosty Obornickiego dla właścicieli lasów z dnia 14.06.2021r.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 2 czerwca 2021r.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomośc z dnia 25 maja 2021
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie o wydanym postępowania z dn. 1 lutego 2021r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji PGW Wody Polskie
Obwieszczenie GPiM.6733.21.2020.BR z dnia 18 grudnia 2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie IR-III.747.27.2020.12 Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r.
Obwieszczenie PGWWody Polskie Dyrektora o wszczęciu postępowania z dn. 11 września 2020r.
Obwieszczenie Wód Polskich z dn. 20 lipca 2020 r.
Obwieszczenie Wód Polskich z dn. 18 czerwca 2020r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 sierpnia 2019 r. (DSR-I.7430.38.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla potrzeb drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście – Oborniki gm. Chodzież, Budzyń, Ryczywół, Rogoźno, pow. chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie”
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 sierpnia 2019 r. (DSR-I.7430.38.2019) w sprawie zaopiniowania „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla potrzeb drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście – Oborniki gm. Chodzież, Budzyń, Ryczywół, Rogoźno, pow. chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie”
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrad A2 (Konin - granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. (DSR-I.7430.14.2019) o wydaniu decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2019 r. (DSR-I.7430.14.2019) o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla potrzeb drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań – Oborniki wraz z obwodnicą Obornik, gm. Suchy Las, pow. poznański oraz gm. Oborniki i Rogoźno, pow. obornicki, woj. wielkopolskie”
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2019 r. (DSR-I.7430.14.2019) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla potrzeb drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań – Oborniki wraz z obwodnicą Obornik, gm. Suchy Las, pow. poznański oraz gm. Oborniki i Rogoźno, pow. obornicki, woj. wielkopolskie”
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (DSR-I.7430.14.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla potrzeb drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań – Oborniki wraz z obwodnicą Obornik, gm. Suchy Las, pow. poznański oraz gm. Oborniki i Rogoźno, pow. obornicki, woj. wielkopolskie”
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (DSR-I.7430.14.2019) o zaopiniowanie „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla potrzeb drogi ekspresowej S11
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programów ochrony powietrza
Zawiadomienie Wójta Gminy Obrzycko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: \\
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:DSR-II-1.7222.67.2017 z dnia 7.06.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego w sprawie wniosku Ikano Industry Sp. z o.o.
Ogłoszenie „AQUABELLIS” o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 20.06.2018 do 19.06.2021
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nr GRO.6220.22.2016.RKB
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.626.2017) o pozwoleniu na rozbudowę zakładu na dz. nr 21/1, 21/5, 21/6, 21/7, 25, 14/1, 8/3, 2394/1, 8/6, 8/5, 16/3, 19/3, 7/5, 7/3, 21/4, 7/7, 7/6, 20 w miejscowości Rogoźno
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.458.2017) o pozwoleniu na rozbudowę zakładu na dz. nr 2394/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 15, 16/3 w miejscowości Rogoźno
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z 14.09.2017r. dotyzy zmiany sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach w których liczba stron przekracza 20
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 14.09.2017r. o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie nr GRO.6220.22.2016.RKB z dnia 01.03.2017r.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 6.07.2017 r. o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie nr GRO.6220.22.2016.RKB z dnia 1.03.2017r.
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 6.07.2017 r. o wydanym postanowieniu umarzającym postępowanie zażaleniowe na postanowienie nr GRO.6220.22.2016.RKB z dnia 1.03.2017r.
Informacja SKO w Pile o decyzji SK0.4151.423.5.2017.OŚ w sprawie braku podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji nr GRO.6220.18.2015 wydanej dnia 29 stycznia 2016 r. przez Burmistrza Rogoźna
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.235.2016) o zmianie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na działkach nrew. 422, 199 w miejscowości Pruśce
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.234.2016) o zmianie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na działkach nr ew. 415, 53 w miejscowości Pruśce
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.233.2016) o zmianie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na działkach nr ew. 184 i 185 w miejscowości Pruśce
Informacja SKO w Pile o decyzji SK0.4151.1573.26.2016.IŚ w sprawie braku podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji nr GRO.6220.18.2015 wydanej dnia 29 stycznia 2016r. przez Burmistrza Rogoźna
Informacja Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.351.2017) o wydaniu pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (tuczami) oraz budowę dwóch silosów paszowych w zabudowie zagrodowej na nieruchomości położonej w miejscowości Budziszewko
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.582.2016) o wydaniu pozwolenia na rozbudowę zakładu repoliolu - budowę laboratorium przy zakładzie produkcji repoliolu oraz hali doświadczalnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew
Postanowienia RDOŚ dotyczące uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć ws. budowania elektrowni wiatrowych planowanych do posadowienia w gminie Rogoźno, w obrębie Pruśce, na działkach o numerze ewid. 422, 415, 184 i 185
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.235.2016) o przystąpieniu przez RDOŚ w Poznaniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Budowa jednej elektrowni wiatrowej planowanej do posadowieni
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.234.2016) o przystąpieniu przez RDOŚ w Poznaniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa jednej elektrowni wiatrowej planowanej do posadow
Obwieszczenie Starosty Obornickiego (znak sprawy AB.6740.233.2016) o przystąpieniu przez RDOŚ w Poznaniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa jednej elektrowni wiatrowej planowanej do posado
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i gminy Rogoźno na okres od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 3/2016 (znak IR-III.747.1.2016.3) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej Poznań-Piła (IR-III.747.1.2016.3)
Apel Prezesa KRUS do rolników do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności w wykonywaniu prac polowych i transportowych
Informacja Starosty Obornickiego o wydaniu decyzji nr 308/16 (znak sprawy AB.6740.273.2016) w sprawie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni, dwóch silosów paszowych i trzech silosów zbożowych na działce nr ew. 37 w miejscowości Bogun

drukuj pobierz pdf    

wstecz