Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2011

Zarządzenie Nr 251/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 250/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego
Zarządzenie Nr 249/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 248/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 247/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania Sołectwu Kaziopole gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 246/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 245/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 244/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 243/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji wyposażenia w świetlicach wiejskich
Zarządzenie Nr 242/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 241/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 240/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru realizowanego zadania pn: Adaptacja/Modernizacja pomieszczeń poradni chirurgii w Rogoźnie przy ulicy Fabrycznej”
Zarządzenie Nr 239/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
Zarządzenie Nr 238/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
Zarządzenie Nr 237/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 236/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 235/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury
Zarządzenie Nr 234/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiące mienie gminne
Zarządzenie Nr 232/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 231/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 230/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 229/2011
Zarządzenie Nr 228/2011 z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 226/2011 z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 225/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
Zarządzenie Nr 224/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 223/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 222/2011
Zarządzenie Nr 221/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 220/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian do Regulaminu Podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 217/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 216/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 214/2011 w sprawie rozłożenia na raty ustalonego wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nie zabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 213/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 212/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 211/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 210/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Adaptacja/Modernizacja pomieszczań oddziału chirurgii w
Zarządzenie Nr 209/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok
Zarządzenie Nr 208/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
Zarządzenie Nr 207/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 206/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Zarządzenie Nr 205/2011 z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 204/2011 z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 203/2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 225/28 o pow. 714 m2 objętej księgą wieczystą Kw. numer PO1O/00020340/4 oraz z udziału wynoszącego 1/47 część we współwłasności nieruchomości ob
Zarządzenie Nr 202/2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 201/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru realizowanego zadania pn: „Przebudowa zbiornika wód odciekowych na terenie składowiska odpadów w m. Studzieniec”
Zarządzenie Nr 200/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie przekazania Sołectwu Garbatka gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 199/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne środków trwałych tj. prawa własności przewodów kanalizacyjnych – kolektora i przyłączy
Zarządzenie Nr 198/2011 z dnia 08 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 197/2011 z dnia 06 października 2011 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 196/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu..
Zarządzenie Nr 195/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: „Budowa ulicy Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Zarządzenie Nr 194/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 193/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 192/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 191/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Zarządzenie Nr 190/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 188/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 187/2011
Zarządzenie Nr 186/2011
Zarządzenie Nr 185/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 184/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 183/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 182/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 181/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 180/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 179/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 178/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 177/2011
Zarządzenie Nr 175/2011 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 174/2011 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Zarządzenie Nr 173/2011 z dnia 07 września 2011 r. w sprawie częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno
Zarządzenie Nr 172/2011 z dnia 07 września 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych i ustanowienie współwłasności nieruchomości
Zarządzenie Nr 171/2011 z dnia 05 września 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 170/2011 z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie Nr 169/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 168/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 167/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 166/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: \"Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie wraz z wyposażeniem.\"
Zarządzenie Nr 165/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 164/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 163/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebieg wykonania planów finansowych gminn
Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 08 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: \"Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Gościejewo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia\"
Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku
Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie kwotowego limitu połączeń wykonywanych z urzędowych telefonów komórkowych
Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie przekazania Sołectwu Boguniewo gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 21 lipieca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zwrotu nadpłaty za przyznanie prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne
Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 130/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 125/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Parkowie
Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia komisyjnego przeglądu i oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej Gminy Rogoźno pod kątem jego przydatności do dalszego użytkowania
Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Zarządzenie Nr 114/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025
Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II ...\"
Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 94/2011
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Parkowie
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 86/2011
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 maja 2011 roku
Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu
Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki wynajmu sali wiejskiej w m. Studzieniec
Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie ogłaszenia konkursu na stanowisko w placówkach oświatowych
Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Nienawiszcz
Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Jaracz
Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Boguniewo
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Owieczki
Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Laskowo
Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Parkowo
Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2010 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rog
Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Instytucji Kultury – Rogozińskiego Centrum Kultury
Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Owczegłowy
Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Tarnowo
Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Pruśce
Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Słomowo
Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Ruda
Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Studzieniec
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Garbatka
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Karolewo
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 9 marca 2011 r. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 4 marca 2011 r. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 4 marca 2011 r. powołania komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Kaziopole
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Gościejewo
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 1 marca 2011 r. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Budziszewko
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Zarządzenie Nr 23/2011
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przekazywania pobranych dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne gminy
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu
Zarządzenie Nr 8/2011
Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

drukuj pobierz pdf    

wstecz