nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku

OGŁOSZENIE

 

 

o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr OR.0050.1.278.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku, Burmistrz Rogoźna zawiadamia o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku.

Dokumenty zostaną wyłożone w dniach od 09.12.2022 r. do 09.01.2023 r., do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem https://rogozno.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem - bip.rogozno.pl.

 

Termin składania uwag upływa z dniem 24.12.2022 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do dokumentów w formie pisemnej, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@rogozno.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku.”). Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

 

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

PROJEKT PGN Gmina Rogoźno - Aktualizacja do 2030 roku

Formularz PGN

Podsumowanie z konsultacji

 

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:MagdalenaSkrzypek
data dodania: 9 Grudnia 2022
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-09-02 12:00:53
data wyworzenia: MagdalenaSkrzypek / 9 Grudnia 2022