nazwa dokumentu: Ewidencja Działalności Gospodarczej

Zgłoszenie działalności gospodarczej

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

 

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

  • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
  • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
  • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
  • CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

-        wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

-        zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

-        oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

-        zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

-        oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.        

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Więcej informacji na stronie CEIDG.

 

W przypadku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wniosek składa się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Rogoźno, ul. Nowa 2 (składanie wniosków - II piętro, pokój nr 23)

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Daniel Lis
data dodania: 11 Stycznia 2012
data modyfikacji: Daniel Lis / 2009-01-15 06:47:17
data wyworzenia: Daniel Lis / 10 Marca 2009