nazwa dokumentu: Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.), utworzono w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie punkt potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego.

 

Zgoda Ministra MSWiA na realizację przez Urząd Miejski w Rogoźnie zadań punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP

 

Szczegółowe zasady dotyczące potwierdzania, przedłużania, unieważniania i wykorzystania profilu zaufanego określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1760) oraz Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2019 r., poz. 403).

 

Miejsce potwierdzania:

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno

 

Pokój nr 19b

tel. 785-009-407

lub

Pokój nr 6

tel. 785-009-410

 

w godzinach:

poniedziałki – 8:00 – 16:00

wtorek - piątek – 7:00 - 15:00

 

 

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Profil zaufany umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w innym systemie zintegrowanym z ePUAP.

 

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:

  1. Założyć konto w systemie Profil Zaufany (https://pz.gov.pl) lub na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl), gdzie wraz z założonym kontem zostanie złożony wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP. (Uwaga! Do samego założenia profilu zaufanego, posiadanie konta na platformie ePUAP nie jest bezwzględnie konieczne.),
  2. Udać się z ważnym dowodem osobistym albo paszportem do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Osoby, które nie mają profilu zaufanego, ale posiadają konto na platformie ePUAP, mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, po zalogowaniu się na platformę ePUAP (https://epuap.gov.pl).

 

Należy wówczas:

  1. Po zalogowaniu wybrać zakładkę Moje profile zaufane (pz.gov.pl),
  2. Nastąpi przekierowanie do systemu Profil Zaufany, gdzie można złożyć wniosek wybierając opcję Złóż wniosek o profil,
  3. Udać się z ważnym dowodem osobistym albo paszportem do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Informacje na temat funkcjonowania systemu Profil Zaufany dostępne są na stronie https://pz.gov.pl. Szczegółowa instrukcja użytkownika systemu Profil Zaufany znajduje się na ww. stronie w zakładce – Pomoc.

 

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:WOiSO
data dodania: 25 Czerwca 2019
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 08:40:44
data wyworzenia: WOiSO / 25 Czerwca 2019