nazwa dokumentu: Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 rok

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/127/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

 

PLAN PRACY

Rady Miejskiej na 2012 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

1.  Organizacja i funkcjonowanie Zarządu Administracji Mienia Komunalnego.

2.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach w 2011 r.

3.   Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Sesja

 

 

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZAMK

 

Przewodniczący Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji

 

Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

Członkowie Komisji

 

 

Radni

 

2.

Luty

1.   Stan służby zdrowia w terenie Gminy.

 

 

2.   Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

3.   Informacja o udziale Gminy w związkach i stowarzyszeniach.

Sesja

 

 

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

 

Kierownik GOPS

 

 

Przedstawiciele Gminy w związkach i stowarzyszeniach

Starosta Obornicki

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

-

 

3.

Marzec

1.   Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

2.   Działalność Urzędu Gminy na rzecz poprawy jej wizerunku i estetyki.

Sesja

 

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

4.

Kwiecień

1.   Stan dróg w naszej Gminie.

 

2.   Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sesja

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Rogoźna

Komisje Rady Miejskiej

Zarządcy dróg

Komisje Rady Miejskiej

 

5.

Maj

1.   Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK.

Sesja

 

 

Burmistrz Rogoźna

Kierownicy i dyrektorzy podległych jednostek

Komisje Rady Miejskiej

 

6.

Czerwiec

1.   Wykonanie budżetu za 2010 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

2.   Informacja o przewidywanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato 2012"

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna.

 

 

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

 

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

 

8.

Sierpień

1.   Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2011-2012.

 

2.   Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

 

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

9.

Wrzesień

1.   Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku.

 

2.   Ocena działalności inwestycyjnej Gminy.

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

 

 

 

10.

Październik

1.   Stan rolnictwa w naszej Gminie.

 

2.   Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

Sesja

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

-

 

11.

Listopad

1.   Informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

 

2.   Informacja o stanie bezrobocia w gminie i powiecie.

Sesja

 

 

Sesja

Burmistrz Rogoźna

 

 

Burmistrz Rogoźna

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

Powiatowy Urząd Pracy

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

12.

Grudzień

1.   Uchwalenie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok.

 

2.   Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i jej Komisji.

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Komisje Rady Miejskiej

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Grudnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-02-22 14:04:51
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2010