Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawieprojektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 27.02.2019 r., a termin zakończenia na dzień 28.03.2019 r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie- bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 28.03.2019 r

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-maila, na adres um@rogozno.pl
  2. pisma wysłanego lub dostarczonego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 Rogoźno, dnia 26.02.2019 r.

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr 60.2019 Burmisztra Rogoźna z dnia 26.02.2019.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-02-27 10:49:24)
rozmiar pliku: 18.9Kb
Projekt Uchwały RM.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-02-27 10:49:24)
rozmiar pliku: 244.3Kb
Ankieta.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-02-27 10:49:24)
rozmiar pliku: 14.1Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz