Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA » Informacja publiczna
A A A

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA: Informacja publiczna

Podstawowe informacje o dostępie do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: um@rogozno.pl
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
  3. pocztą na adres:
    Urząd Miejski w Rogoźnie
    ul. Nowa 2
    64-610 Rogoźno
  4. Złożenie wniosku w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00, w pozostałe dni 7:00-15:00 w Kancelarii UM przy ul. Nowej 2 w Rogoźnie

Udostępnienie informacji na wniosek następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli to spowoduje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Urząd Miejski może pobrać opłatę od Wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Od decyzji Burmistrza Rogoźna o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Burmistrza Rogoźna – odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz