Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » REJESTRY I EWIDENCJE » Rejestry, ewidencje
A A A

REJESTRY I EWIDENCJE: Rejestry, ewidencje

WYDZIAŁ ROWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI

   1. Rejestr ewidencji działalności i gospodarczej
   2. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   3. Rejestr wydanych zezwoleń na wywóz nieczystości stałych i ciekłych

SEKRETARIAT

   1. Rejestr poczty wychodzącej listów poleconych

BIURO RADY

   1. Rejestr uchwał Rady Gminy
   2. Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   3. Rejestr wniosków komisji

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

  1. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy
  2.  Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  3.  Rejestr obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
  4.  Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską w Rogożnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
  5.  Rejestr ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości
  6.  Rejestr umów najmu lokalu
  7.  Rejestr podań o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
  8.  Rejestr sprzedaży gruntów rolnych
  9.  Rejestr umów dzierżawy gruntów rolnych
 10.  Rejestr użytkowników wieczystych
 11.  Rejestr sprzedaży lokali 
 12.  Rejestr przekazywania gruntów, sprzedaży, dzierżawa, zarząd
 13.  Rejestr sprzedaży gruntów osobnych
 14.  Rejestr przejmowania nieruchomości
 15.  Rejestr  organizacji zarządzania gruntami
 16.  Rejestr prawo pierwokupu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

   1.  Rejestr delegacji
   2.  Rejestr pełnomocnictw 
   3.  Rejestr upoważnień
   4.  Rejestr zleceń
   5.  Rejestr zarządzeń Burmistrza
   6.  Rejestr wyborców
   7.  Rejestr mieszkańców
   8.  Rejestr przedpoborowych
   9.  Rejestr złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego
  10.  Rejestr wydanych dowodów osobistych
  11.  Rejestr utraconych dowodów osobistych

WYDZIAŁ FINANSOWY

  1.  Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych
  2.  Rejestr decyzji w sprawie umorzenia podatków
  3.  Rejestr decyzji w sprawie ulg i zwolnień podatku rolnym
  4.  Rejestr podatków:
    - podatku rolnego
    - podatku od nieruchomości
    - podatku od środków transportowych
  5.  Rejestr wniosków i decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  6.  Rejestr udzielonej pomocy publicznej z zakresu podatków
  7.  Rejestr opłaty od psów
  8.  Rejestr wysłanych upomnień
  9.  Rejestr wysłanych tytułów wykonawczych
 10.  Rejestr wydanych decyzji w sprawie odroczeń i rozłożeń na raty
 11.  Rejestr wniosków o wpis hipoteki przymusowej


drukuj pobierz pdf    

wstecz