nazwa dokumentu: Burmistrz Rogoźna ogłasza Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/153/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 6127).

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 14.01.2022 r., a termin zakończenia na dzień 11.02.2022 r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag oraz propozycji, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag oraz propozycji upływa z dniem 11.02.2022 r

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-maila, na adres um@rogozno.pl
  2. pisma wysłanego lub dostarczonego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 Rogoźno, dnia 11.01.2022 r.

 

 

Ankieta

Projekt uchwały

 

Informacja o wynikach z konsultacji społecznych

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Natalia Pietrowiak
data dodania: 17 Stycznia 2022
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 08:35:58
data wyworzenia: Natalia Pietrowiak / 17 Stycznia 2022