Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXX/671/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXII/212/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr LXX/671/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXII/212/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXII/212/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (zwaną dalej „uchwałą”) prostuje się oczywistą omyłkę, w ten sposób, że:

  1. w tytule uchwały wyraz „Wojewódzkim” zastępuje się wyrazem „Wielkopolskim”,
  2. w § 1 uchwały wyraz „Wojewódzkim” zastępuje się wyrazem „Wielkopolskim”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXX/671/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

Uchwałą Nr XXII/212/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Rada Miejska w Rogoźnie wybrała przedstawiciela Gminy w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą w Poznaniu (dalej „WOKiSS”).

Ze względu na okoliczność, że w treści uchwały Nr XXII/212/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. (tytuł oraz § 1 tej uchwały) wystąpiła oczywista omyłka w nazwie Stowarzyszenia WOKiSS (tj. zamiast „Wielkopolskim” podjęte zostało „Wojewódzkim”), zaszła potrzeba sprostowania tej uchwały.

Identyczna omyłka pisarska wystąpiła w uchwale Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Z uwagi na to, że uchwała Nr VIII/70/2019 z dnia 27 marca 2019 r. straciła moc (na podstawie § 3 uchwały Nr XXII/212/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.), tj. na dzień dzisiejszy nie obowiązuje, brak potrzeby jej sprostowania.

Ze względu na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf