Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr LXIX/663/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2021

 

Uchwała nr LXIX/663/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2021

 

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021  poz. 559 z późn. zm ) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r, poz.305 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie  uchwala  co następuje:

 

 

§ 1.

Udziela się Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Do Uchwały nr LXIX/663/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2021.

 

Wypełniając zapisy art.271 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Rogoźnie po zapoznaniu się ze:

  1. Sprawozdaniami finansowymi,
  2. Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  3. Sprawozdaniem z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury,
  4. Informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2021 r.,
  5. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Rogoźno,
  6. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie,

Udziela Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 

drukuj pobierz pdf