Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XX/172/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie : wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem Obornickim inwestycji

UCHWAŁA Nr XX/172/2019

RADY MIEJSKIEJ w ROGOŹNIE

z dnia 30 października  2019 r.

 

w sprawie :  wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem Obornickim inwestycji

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. Poz. 2094),  Rada Miejska Rogoźna uchwala co następuje:

 

§1 Rada Miejska wskazuje Powiatowi Obornickiemu wykonanie dokumentacji na budowę i złożenie jej o dofinansowanie do programu Funduszu Dróg Samorządowych następującej drogi powiatowej położonej w Gminie Rogoźno: droga nr 2029P na odcinku z Rogoźna od ul. Plażowej w stronę Murowanej Gośliny, do granicy z tamtą Gminą.

 

§2 Kwota pomocy finansowej Gminy Rogoźno dla Powiatu Obornickiego może wynosić:

  1. w przypadku dokumentacji projektowej – nie więcej niż 50% wartości tej dokumentacji,
  2. w przypadku wykonania inwestycji – nie więcej niż 50% wkładu własnego Powiatu na realizację zadania, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości zadania.

 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§4 Uchyla się uchwałę nr XIX/153/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie:  wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem Obornickim inwestycji.

 

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

W związku z informacją przekazaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Radnego Macieja Kutkę podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury w dniu 24.10.2019 r., że ze strony Powiatu Obornickiego może być przygotowana dokumentacja na budowę, wraz ze złożeniem wniosku o jej dofinansowanie do programu Funduszu Dróg Samorządowych tylko na jedną drogę powiatową położoną w Gminie Rogoźno, konieczne jest wskazanie przez Radę Miejską w Rogoźnie konkretnej drogi.

Taką drogą, która może uzyskać najwyższą liczbę punktów w ramach Programu Dróg Lokalnych jest droga nr 2029P, która łączy Rogoźno z Murowaną Gośliną i stolicą naszego województwa Poznaniem. Dodatkowo tą drogą porusza się wiele pojazdów osobowych i ciężarowych jadących do i z Poznania. Z tego względu jest to droga strategiczna dla całej naszej Gminy i dla Powiatu.

Budowa drogi nr 2029P na odcinku z Rogoźna od ul. Plażowej w stronę Murowanej Gośliny, do granicy z tamtą Gminą, pozwoli na dokończenie inwestycji prowadzonej w 2016 r. przez Powiat Obornicki i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób z niej korzystających.

Jest również szansa na poprawienie bezpieczeństwa pieszych, którzy będą mogli korzystać z bezpiecznych przejść np. w Studzieńcu.

Dla dobra mieszkańców wszystkich miejscowości położonych przy drodze nr 2029P, czyli Rogoźna, Międzylesia i Studzieńca, ale także np. Budziszewka, Boguniewa i Nienawiszcza, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf