Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 35 /2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 października 2009r., o godz.12.00 w siedzibie ZAMK, ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie


Protokół nr 35/2009

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 października 2009r., o godz.12.00 w siedzibie ZAMK, ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia: Kontrola dochodów i wydatków finansowych ZAMK w 2009r.Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.

Członkowie Komisji zawęzili obszar kontroli do ośrodka zdrowia w Rogoźnie oraz poradni w Parkowie.

M. Mysłek powiedział, że największą inwestycją w tym roku jest montaż windy na ośrodku zdrowia w Rogoźnie, na kwotę ok. 100.000zł. Dopiero niedawno nastąpiło rozstrzygnięcie, gdyż pierwszy przetarg musiał zostać unieważniony. Podpisano już umowę z wykonawcą i oddano plac budowy. Poinformował o kontynuacji zadań związanych z przyznaną dotacją. W związku z niewykorzystaniem całej kwoty na remont toalet w budynku na ul. II Armii Wojska Polskiego, za kwotę ok.23.000zł zostanie wykonany dach.

Radny R. Dworzański zapytał, ile ofert wpłynęło na wykonanie windy?

M. Mysłek odpowiedział, że w drugim przetargu wpłynęły 3 oferty, a w pierwszym 4. Jedna z firm nie przystąpiła do przetargu ponownie.

Radny J. Witt zapytał o powód unieważnienia pierwszego przetargu.

M. Mysłek odpowiedział, że ze względu na kwoty, które przewyższały środki przeznaczone na zadanie. Dodał, że na stronie internetowej umieszczono wycenę obejmującą całość prac, a w specyfikacji była sama winda. Dlatego ofert zostały złożone na całość prac, łącznie z wybudowaniem toalet, które już były. Wyjaśniono oferentom, że specyfikacja dokładnie mówi o przedmiocie zadania, czyli samej windzie. Dodał, że ma się ona znajdować na zewnątrz budynku, przy wejściu, po prawej stronie.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, ile razem kosztował dach i toalety?

 1. Mysłek odpowiedział, że koszt remontu dachu to ok.16.000zł, a toalet 23.000zł.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała o stawki wynajmu za 1m².

  M. Mysłek wyjaśnił, że:

  - Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. „Zdrowie Rodziny” - 6,30zł,

  - Indywidualna specjalistyczna ginekologiczno- położnicza praktyka lekarska
  Ryszard Signetzki
  6,30zł,

  - Ośrodek Medycyny Środowiskowo- Rodzinnej Pielęgniarek i Położnych s.c. "Sep-Med" " – 6,50zł,

  - Laboratorium Analiz Medycznych Krystyna Januszewska – 6,30zł,

 • NZOZ "Artus"- Zakład Fizjoterapii – 6,76zł,

 • Specjalistyczny Gabinet Lekarski "EWMED" Ewa Łukomska – 6,00zł,

 • Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Teresa Kaszkowiak-Szamkuć – 5,50zł,

 • Pogotowie Ratunkowe – 6,50zł,

 • Obst Technika Artur Obst – 6,50zł.

W Parkowie:

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Migas-Korybalska – 6,28zł,

 • Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów "HIPOKRATES" – 7,00zł.

  Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, skąd taka różnica między Parkowem, a Rogoźnem?

  M. Mysłek wyjaśnił, że na początku wyższe czynsze miały być wszędzie. Jednak napotkano na problemy i w Rogoźnie ceny jakoby narzucono.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała jak kształtują się ceny za 1 m² w mieszkaniach?

  M. Mysłek odpowiedział, że maksymalny czynsz to 4,10zł/m².

  Członkowie Komisji zwrócili uwagę na duże zaległości z płatnościami za lokale mieszkalne.

M. Mysłek powiedział, że obecnie na 556 lokali mieszkalnych, tylko 124 są bez zaległości.

Radny J. Witt stwierdził, że należałoby osoby z największymi zaległościami zgłosić do rejestru długów.

M. Mysłek powiedział, że wpłynęła jedna oferta od firmy windykacyjnej, ale po dokładnej analizie umowy odrzucono ją. Był w niej zapis, że jeśli ZAMK postara się sam o zwrot zaległości, to firma będzie i tak mogła rościć z tego tytułu pieniądze.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska, zapytała czy ze strony lekarzy były jeszcze jakieś wnioski dotyczące ośrodka zdrowia w Rogoźnie?

M. Mysłek wyjaśnił, że projekt, który został opracowany na przychodnię w Rogoźnie, jest kompleksowy i obejmuje wszystko, co musi być zrobione do 2012r. W tej chwili zostały jeszcze sprawy związane z windą, pomieszczenie higieniczno – sanitarne u dr Signetzkiego, kilka wentylacji do zrobienia i termo modernizacja.

Przewodnicząca Komisji..................................


Zastępca Przewodniczącej...............................


Członek Komisji..............................................


Protokół sporządziła Adriana Potocka

Posiedzenie zakończono o godz. 14.00

Rogoźno, dnia 9 listopada 2009 r.

 

drukuj pobierz pdf