Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXVIII/645/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LX/589/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Wielkiej Poznańskiej

UCHWAŁA NR LXVIII/645/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr LX/589/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Wielkiej Poznańskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Treść § 1 uchwały Nr LX/589/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Wielkiej Poznańskiej otrzymuje brzmienie: „przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Wielkiej Poznańskiej oraz na terenie części miejscowości Studzieniec”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

           

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXVIII/645/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę Nr LX/589/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Wielkiej Poznańskiej.

Niemniej jednak działki oznaczone nr ewid. 218 i 219 oraz część działki nr ewid. 104, które położone są w granicach obszaru objętego planem miejscowym, przedstawionych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część Uchwały Nr LX/589/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. położone są w obrębie ewidencyjnym Studzieniec.

W celu ujednolicenia części tekstowej Uchwały LX/589/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. z załącznikiem graficznym, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf