Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Urząd Stanu Cywilnego: Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia

Tytuł sprawy:

Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Rogoźnie
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 8b
tel. 785-009-403

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Dowód osobisty wnioskodawcy (dla osób fizycznych)

Termin załatwienia sprawy
(udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Opłaty:

22 zł -  odpisy skrócone
33 zł -  odpisy zupełne
24 zł -  zaświadczenie z ksiąg stanu cywilnego lub ich braku

Ustawa o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635z dn. 2006r.)

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (parter) lub na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie O/RogoźnoNr 35895100093900011420000010

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Inne wskazówki, uwagi:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

  1. odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
  2. zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
  3. zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia mogą wydane również na wniosek innych osób niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej jeśli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.
Sposób załatwienia sprawy
Osobiście lub dla osób zamieszkałych poza Rogoźnem istnieje możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy

Podstawa prawna:

 

drukuj pobierz pdf