Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 40/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 40/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Tematy posiedzenia:

1.       Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 r.

2.       Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Nieobecny radny A. Jóźwiak

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Listę obecności gości biorących udział w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia porządku posiedzenia.

1.        Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.        Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 roku.

3.        Sprawy bieżące.

4.        Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

5.        Wolne głosy i wnioski.

6.        Zakończenie posiedzenia.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.

 

2.       Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 r.

Informację z analizy wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach, wraz z % wykorzystaniem funduszu przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z załączonym do dokumentacji fakturami, złożonymi przez poszczególne sołectwa.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono, członkowie Komisji potwierdzili zgodność kwot i podpisów.

 

3.       Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił, aby członkowie Komisji przygotowali się do kontroli, które zgodnie z przyjętym planem pracy przeprowadzone zostaną w miesiącach: marzec, kwiecień i maj.

4.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

5.       Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, co odpowiadać mieszkańcom, którzy informują, że lampy w Rogoźnie zapalają się zbyt wcześnie.

Zastępca burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że lampy zapalają się i gasną zgodnie z ustawieniami zegara, choć mają na to wpływ również warunki pogodowe. Dodał, że przełączenia zegarowe dokonywane są odpłatnie.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że gdyby Gmina chciała dokonać  przełączenia zegarowego dwa razy do roku, zgodnie z zmianą czasu, wówczas usługa taka kosztuje od 9.000 do 10.000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, ile czasu firma Enea ma na naprawę awarii?

Zastępca burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że każdy przyjazd tej firmy jest odpłatny, dlatego zgłoszenia zbierane są przez 2-3 tygodnie, przygotowywane jest zestawienie zbiorcze i przy okazji jednego przyjazdu tej firmy naprawiane są wszystkie usterki.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka dodała, że ustalone są również limity, i jeżeli roczny limit, który wynosi 200.000 ryczałtu na rok zostanie przekroczony, wówczas np. za wymianę żarówki, trzeba zapłacić 10% więcej.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski nadmienił, że nieświecąca lampa w jakiejś części miasta jest oznaką, że trzeba czekać za zgłoszeniem naprawy awarii.

Radny M. Kutka poinformował, że mieszkańcy ul. Działkowej skarżyli, że po ulicy biegają lisy.

 

 

6.       Zakończenie

Posiedzenie zakończono o godz. 14:45

Protokół sporządziła:

Marika Markiewicz

Rogoźno, dnia 24 lutego 2014 r.

 

 

drukuj pobierz pdf