Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXII/195/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie

Uchwała Nr XXII/195/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Huberta Kuszaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/195/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) odwołanie wiceprzewodniczącego rady gminy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1, tj. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Z uwagi na to, że radni Rady Miejskiej w Rogoźnie złożyli wniosek o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Pana Huberta Kuszaka, przeprowadzone zostało głosowanie tajne w tej sprawie.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

 

 

drukuj pobierz pdf