Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXII/211/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Uchwała Nr XXII/211/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawicielem Gminy Rogoźno w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach wybrany został radny Jarosław Łatka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/211/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest podmiot tworzący inny niż określony w pkt 1, wchodzą jako członkowie m.in. przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu.

Ze względu na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

 

 

drukuj pobierz pdf