Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 24 sierpnia 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z §11 pkt 1  Regulaminu Rady Miejskiej podaje się do publicznej wiadomości, że  XII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się dnia 24 sierpnia 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.        Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.        Przygotowanie placówek światowo- wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

6.        Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2010-2011.

7.        Rozpatrzenie protestu mieszkańców wsi Gościejewo przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo:

a)    przedstawienie treści protestu,

b)    dyskusja,

c)    podjęcie uchwały w sprawie protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo.

8.        Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych,

b) ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(projekt z dnia 21.07.2011 r .),

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(projekt z dnia 27.07.2011 r.),

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,

f)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(projekt z dnia 10.08.2011 r.),

g)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(projekt z dnia 10.11.2011 r.),

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

i)wyrażenia zgody na dostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

j) wyrażenia zgody na częściowe wzniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność gminy Rogoźno oraz osoby fizycznej,

k)odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie gminy Rogoźno,

l)szczegółowych zasad sposobu, i trybu umarzania, odraczania spłat lub nierozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, 

ł) określenia stawki jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej,

m) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 r.

9.        Interpelacje i zapytania radnych.

10.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.     Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.     Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.     Wolne wnioski i informacje.

14.     Zakończenie.

                                                                                                                             

 

drukuj pobierz pdf