Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 października 2017 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 31/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 października 2017 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Analiza funkcjonowania GOPS w zakresie zasiłków udzielanych z budżetu  gminy Rogoźno.
 6. Kontrola funkcjonowania OSP w Gminie Rogoźno.
 7. Sprawy bieżące
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie .    

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 5 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5. Analiza funkcjonowania GOPS w zakresie zasiłków udzielanych z budżetu gminy Rogoźno.

Komisja zapoznała się wcześniej z materiałami na spotkaniu roboczym w GOPS-ie.

 

Ad. 6 Kontrola funkcjonowania OSP w Gminie Rogoźno.

 Na terenie Gminy Rogoźno funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym 4 jednostki:

 • OSP Rogoźno
 • OSP Parkowo
 • OSP Gościejewo
 • OSP Pruśce

Poza KSRG 3 jednostki:

 • OSP Owieczki
 • OSP Budziszewko
 • OSP Słomowo

Wykaz posiadanego prze OSP pojazdów zawarty został w załączniku nr 1; natomiast sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu OSP przedstawiono w załączniku nr 2 Łączna liczba Strażaków Ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych to 129 druhów, która w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

 • OSP Rogoźno 33
 • OSP Parkowo 22
 • OSP Gościejewo 21
 • OSP Pruśce 18
 • OSP Owieczki 7
 • OSP Budziszewko 16
 • OSP Słomowo 12

Udział poszczególnych jednostek w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach zawarta została w załączniku nr 3 Obecnie zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych członek OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych otrzymujel2 zł/godzinę; natomiast za udział w szkoleniu 5 zł/godzinę. Wysokość ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach od grudnia 2016 - 30 września 2017 został wypłacony w kwocie 52.377,00 zł. W zakresie gospodarki paliwowej tankowanie pojazdów oraz zakup paliwa do sprzętu silnikowego realizowany jest na podstawie umowy INTZ.272.2.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. Zakup paliw płynnych odbywa się z uwzględnieniem rabatu wynoszącego każdorazowo przy tankowaniu: cena z dystrybutora minus rabat wynoszący dla ON -0,20 zł/litr, Pb 95 -0,21 zł/litr Rozliczenie przebiegu oraz pracy pojazdów odbywa się na podstawie kart drogowych, natomiast rozliczenie pracy sprzętu silnikowego rozliczane jest na podstawie kart pracy sprzętu.

 

Poszczególne OSP rozliczają się z kart drogowych i kart pracy sprzętu w następujący sposób:

 • OSP Rogoźno - karty drogowe oraz sprzętu 1 x /miesiąc,
 • OSP Parkowo - karty drogowe 1 x / miesiąc; karty sprzętu 1 x / 6 miesięcy,
 • OSP Gościejewo - karty drogowe 1 x / miesiąc; karty sprzętu 1 x / 6 miesięcy,
 • OSP Pruśce - karty drogowe 1 x / miesiąc; karty sprzętu 1 x / 6 miesięcy,
 • OSP Owieczki - karty drogowe oraz sprzętu 1 x / 6 miesięcy,
 • OSP Budziszewko - karty drogowe oraz sprzętu 1 x / 6 miesięcy,
 • OSP Słomowo - karty drogowe oraz sprzętu 1 x / 6 miesięcy.

 

Wszystkie jednostki OSP posiadają remizy z czego remiza OSP Owieczki jest w trakcie rozbudowy, budynek remizy OSP Budziszewko w br. został docieplony, pozostałe remizy tj. OSP Rogoźno - prowadzony jest obecnie remont pomieszczeń socjalnych ze środków własnych OSP, remiza OSP Parkowo, Gościejewo, Pruśce, Słomowo - bieżące utrzymanie. W zakresie systemu alarmowania jednostka OSP Słomowo nie posiada żadnego systemu wymaga dosprzętowienia w tym zakresie. OSP Rogoźno, Parkowo, Gościejewo - wykupiona usługa dodatkowa jednoczesnego powiadamiania sms, OSP Owieczki, Pruśce alarmowanie + sms, OSP Budziszewko alarmowanie bez powiadomienia sms. W zakresie przygotowania remiz do sezonu zimowego źródłami ciepła w poszczególnych OSP są:

 • OSP Rogoźno - zakupiony w czerwcu ekogroszek + nowy kocioł; OSP partycypuje w 54 kosztów zakupu opału z gminą Rogoźno
 • OSP Parkowo OSP - zakup opału na bieżąco; OSP partycypuje w % kosztów zakupu opału z Gminą Rogoźno
 • OSP Gościejewo - ogrzewanie gazowe
 • OSP Pruśce - ogrzewanie gazowe
 • OSP Owieczki - ogrzewanie elektryczne {tylko wg potrzeby)
 • OSP Budziszewko - ogrzewanie elektryczne (tylko wg potrzeby)
 • OSP Słomowo - ogrzewanie elektryczne (tylko wg potrzeby)

Naprawy, przeglądy techniczne, przeglądy gwarancyjne pojazdów oraz sprzętu silnikowego realizowane są na bieżąco w zależności od potrzeb; ograniczenie stanowi jedynie dostępność części zamiennych do pojazdów, których zakończono produkcję seryjną tj. Star 1142, Star 266, Star 200, Jelcz 420, Jelcz 315

 

W związku z otrzymanym pismem od Komisji Rewizyjnej w Rogoźnie, odnośnie funkcjonowania jednostek OSP w gminie Rogoźno, podaję następujące informacje. Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 4 jednostki są włączone w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego( OSP Rogoźno, OSP Gościejewo, OSP Parkowo, OSP Pruśce) pozostałe jednostki to OSP Budziszewko, OSP Owieczki i OSP Słomowo. Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 15 samochodów ratowniczo- gaśniczych z czego 2 samochody typu ciężkie, 6 samochodów typu średnie, 5 samochodów typu lekkie oraz 2 samochody specjalistyczne typu drabina mechaniczna i podnośnik hydrauliczny, 24 motopompy, 6 zestawów do ratownictwa technicznego, 18 pilarek do drewna, 4 przecinarki do stali i betonu, 14 agregatów prądotwórczych, 24 aparaty Ochrony Dróg Oddechowych, 12 drabin nasadkowych i 8 wysuwnych, 28 radiostacji nasobnych i 15 radiostacji samochodowych, 6 systemów selektywnego wywoływania, 7 zestawów do Ratownictwa Medycznego z tlenoterapią, 7 desek ortopedycznych, 1 sanie lodowe wraz z zestawem.

Do dnia 04.10.2017r. działania ratowniczo-gaśnicze jednostki OSP z gminy Rogoźno podejmowały 376 razy z czego:

 • OSP Rogoźno - 241 wyjazdów
 • OSP Parkowo - 49 wyjazdów
 • OSP Gościejewo 43 wyjazdy
 • OSP Pruśce - 20 wyjazdów
 • OSP Budziszewko -17 wyjazdów
 • OSP Owieczki - 5 wyjazdów
 • OSP Słomowo -1 wyjazdów

W dniu 18 marca 2017r w Parkowie odbyły się eliminacje Miejsko-Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w których wzięły udział dzieci i młodzież szkolna gminy Rogoźno w liczbie 51 osób. Z osób które się zakwalifikowały do eliminacji Powiatowych, pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej zdobyli uczniowie Naszych Szkół i członkowie MDP OSP z gminy Rogoźno uzyskując awanse na Finał Wojewódzki OTWP. Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Rogoźno

Pan burmistrz Roman Szuberski podkreślił, że OSP w Rogoźnie pełni funkcję pomocniczą dla jednostki PSP w Obornikach, jednak ze względu na odległość i różnorodność zdarzeń to OSP w Rogoźnie uczestniczy w większości zdarzeń. Dalej pan Szuberski powiedział, że dzięki radzie straż otrzymała środki finansowe na zakup aut i doposażenie. Jeżeli chodzi o wyjazdy w gminie Rogoźno to przeważają zgrożenia z powodu aury, wypadki drogowe i wypompowania zalanych domów spowodowane warunkami pogodowymi tegorocznego lata. Pan Jamróz dodał, że sprzętowo OSP nie wygląda źle, jedynym najważniejszym problemem są kierowcy, których brak oraz strażacy, ponieważ przeważnie są to osoby pracujące.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała jak się układa współpraca z PSP w Obornikach ?

W dniu 23 września 2017r również w Rogoźnie odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu Obornickiego, zakwalifikowane z najlepszych miejsc z zawodów szczebla gminnego. Najlepszy wynik z jednostek z gminy Rogoźno uzyskała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Rogoźno, która zajęła I miejsce w swojej kategorii (CTiF) kwalifikując się do Zawodów na szczeblu wojewódzkim. Po przejściu ogromnej nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017r do usuwania jej skutków w miejscowościach Mieścisko i Damasławek(pow. Wągrowiecki) oraz w miejscowości Gniezno, zadysponowany został przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Poznaniu, podnośnik hydrauliczny SH-18 z OSP Rogoźno. opadów deszczu na terenie gminy Rogoźno w dniach 25-29 lipca 2017r.

Pan Sławomir Jamróz odpowiedział, że strażacy nie narzekają na współpracę. Komisja zapoznała się z kartami drogowymi pojazdów samochodowych prowadzonych przez pana inspektora Jamroza.

 

Ad. 7 Sprawy bieżące.

Brak

 

Ad.8 Wolne głosy i wnioski.

Brak

 

Ad. 9 Zakończenie.

Komisja zakończyła swoje obrady o godz. 18.30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf