Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIX/434/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania

UCHWALA NR LIX/434/2010

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 października 2010 r.

 

w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczania kwot dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno dla zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 2.1. Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § l ustala się według stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 2762,90 m2 w wysokości 20,16 zł/ m2. 

2.     Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik do uchwały.

3.     Łączna kwota dotacji nie przekracza 50 % wydatków zakładu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dotacji udzielonych w 2010 roku.

 

 


Załącznik do Uchwały Nr LIX/434/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 października 2010 r.

 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2010 roku na administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

Lp.

Przeznaczenie dotacji

Stawka Jednostkowa

Kwota Wg kalkulacji

Kwota dotacji

 

Dopłata do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych o powierzchni użytkowej 2762,9 m2 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Powierzchnia lokali 2 762,90 m2

Średnia stawka czynszu w lokalu 3,87 zł/m2 na miesiąc

Średnia kwota zaliczek 2,67 zł/m2 na miesiąc

Koszty wynagrodzeń i administracyjne 1,38 zł/m2 na miesiąc

Różnica opłat 3,872,67 = 1,2 zł/m2 na miesiąc

Koszty utrzymania mieszkań 1,5 zł/m2 na miesiąc

/ np. przes. pieców, wym. okien /

Koszty ogólne – roczne

/1,381,2/ + 1,5 = 1,68

1,68 × 2762,90 × 12 = 55 700,06 zł

20, 16 zł/m2 rocznie

55.700,06

55.700,00

 

RAZEM

 

55.700,06

55.700,00

 

 

drukuj pobierz pdf