Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zaproszenia: Zaproszenie na XLVIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 30 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLVIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 30 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 8. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2010 rok,

b)    planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2010 rok,

c)     planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2010 rok,

d)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,

e)     zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.),

f)     zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 64,poz.1925, z 2006r. Nr 206, poz. 4968),

g)     przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego,

h)    uchylenia niektórych uchwał,

i)      wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r.,

j)      ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.

 

10.   podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok oraz uchwał okołobudżetowych:

a)       przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)       odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

c)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok,

d)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2010 rok,

e)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości prognozy długu publicznego Gminy Rogoźno,              

f)     przedstawienie informacji o wszystkich złożonych wnioskach do projektu budżetu,                                                               

g)       odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i Komisji Rady,

h)       dyskusja nad projektem budżetu,

i)         przedstawienie uchwał i głosowanie w sprawie:

1)    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku,

2)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku,

3)    udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Ducha Świętego w Rogoźnie),

4)    udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymsko – Katolicka w Parkowie),

5)    udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Św. Wita w Rogoźnie),

6)    wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno,  

7)     wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii kolejowej,

8)     uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok:

·       głosowanie nad autopoprawkami,

·       głosowanie nad wnioskami radnych (poprawkami) do projektu uchwały budżetowej,

·       głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie
(-) Roman Szuberski

 

 

 

drukuj pobierz pdf