Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVII/535/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

 

 Uchwała Nr LVII/535/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 listopada 2021r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm) uchwala się, co następuje:

 

 § 1.

Wyraża się zgodę na wynajęcie dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony tj. na czas do 2 lat lokalu użytkowego o pow. 14,80 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4b w Rogoźnie, stanowiącego własność Gminy.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 do uchwały Nr LVII/535/2021

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 listopada 2021r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

 

Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm) stanowi, że zawarcie umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, przy czym w przypadku nieruchomości będących własnością Gminy, Rada Miejska w Rogoźnie może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

W związku z upływem czasu, na jaki została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego o pow. 14,80 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4b w Rogoźnie, dotychczasowy najemca zwrócił się z wnioskiem przedłużenie umowy najmu. Lokal użytkowy wykorzystywany jest jako gabinet lekarski z zakresu diabetologii.

Jak wykazano wyżej zawarcie nowej umowy z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym będzie możliwe gdy Rada Miejska w Rogoźnie wyrazi zgodę.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf