Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/188/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

UCHWAŁA Nr XXI/188/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27.11.2019 r.

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do  ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4, art. 6 k ust. 1 pkt. 2 oraz art. 6 k ust. 2 a pkt. 5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się górną stawkę opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. za worek o pojemności 120 l – 16,90 zł;
  2. za pojemnik 1100 l – 54 zł;

 

Za pojemnik lub worek o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

 2. Ustala się górną stawkę opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. za pojemnik 1100 l – 162 zł;

Za pojemnik o mniejszej lub większej pojemności stawki opłaty ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.    

 


 

UZASADNIENIE

Proponowana uchwała wynika ze zmiany Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z pon. zm.) w której to wprowadzono konieczności określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do  ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

UCHWAŁA Nr XXI/188/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27.11.2019 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do  ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4, art. 6 k ust. 1 pkt. 2 oraz art. 6 k ust. 2 a pkt. 5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.                  Ustala się górną stawkę opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)                  za worek o pojemności 120 l – 16,90 zł;

b)                 za pojemnik 1100 l – 54 zł;

 

Za pojemnik lub worek o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

 

2.                  Ustala się górną stawkę opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)                  za pojemnik 1100 l – 162 zł;

Za pojemnik o mniejszej lub większej pojemności stawki opłaty ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.    

 

UZASADNIENIE

Proponowana uchwała wynika ze zmiany Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z pon. zm.) w której to wprowadzono konieczności określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do  ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 

drukuj pobierz pdf