Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXII/316/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach

Uchwała nr XXXII/316/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt.14 i art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 ) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przekazać w 2020 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej w Obornikach kwotę 47.500,00zł (słownie: czterdzieścisiedemtysięcypięćsetzłotychOO/100) z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego radiowozu w ramach programu modernizacji policji50/50 dla Komisariatu Policji w Rogoźnie.

 

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogoźno na rok 2020.

 

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy/porozumienia pomiędzy Gminą Rogoźno a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w § 1.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/316/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

 

Komenda Powiatowa Policji w Obornikach pismem z dnia 8 czerwca 2020 roku zwróciła się o udzielenie wsparcia finansowego, związanego z dofinansowaniem zakupu nieoznakowanego radiowozu w ramach programu modernizacji policji 50/50 dla Komisariatu Policji w Rogoźnie.

Podstawą przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej w celu realizacji zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego będzie podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową w Obornikach w sprawie wsparcia finansowego Komendy Powiatowej w Obornikach na zakup radiowozu. Zakup radiowozu wpłynie na poprawę gotowości służb do podejmowania szybszych i skuteczniejszych interwencji na terenie gminy Rogoźno. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rogoźno uważa się za słuszne udzielenie przedmiotowego wsparcia.

 

drukuj pobierz pdf