Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XXV/2016 z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XXV/2016

z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00

 

XXV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 27 kwietnia 2016 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutkę.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
  1. wystąpienia gości, oraz dyskusja
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1705/2 i 1705/3, położonych w Rogoźnie przy ul. Wąskiej i Poprzecznej, w trybie przetargowym,
  2. uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno,
  3. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej,
  4. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Parkowie,
  5. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp,
  6. uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej,
  7. uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”.
  8. uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad wprowadzając punkt 3 .
Uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Po przyjęciu porządek obrad przedstawia się następująco :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 5. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 6. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
  1. wystąpienia gości, oraz dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1705/2 i 1705/3, położonych w Rogoźnie przy ul. Wąskiej i Poprzecznej, w trybie przetargowym,
  2. uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno,
  3. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej,
  4. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Parkowie,
  5. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp,
  6. uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej,
  7. uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”.
  8. uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.


Ad3. Uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Odegranie Hymnu Państwowego. Wystąpienie grupy teatralnej „To My” pod opieką pani Ewy Szturmińskiej i Joanny Kani z przedstawieniem z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Po wystąpieniu Przewodniczący stwierdził że na obecną chwile w obradach uczestniczy 15 radnych. Następnie głos zabrał pan Jacek Runowski, który podziękował, za wzięcie udziału, pomoc w organizacji uroczystości 11 rocznicy śmierci Jana Pawła II. Pan Jacek Runowski złożył podziękowania Panu Burmistrzowi Romanowi Szuberskiemu za udział w mszy świętej oraz złożone kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, a także odśpiewanie wspólnie pieśni. Podziękowania zostały złożone także Pani Burmistrz Renacie Tomaszewskiej za udział w uroczystości: Pani Agacie Pasternak radnej powiatu Obornickiego za pomoc w organizacji całej uroczystości, radnym Rady Miejskiej Panu Maciejowi Kutce oraz Panu Pawłowi Wojciechowskiemu za udział w spływie, delegacji klubu żeglarskiego w Rogoźnie, delegacji WOPR , delegacji kajakarzy niezrzeszonych, mieszkańcom Rogoźna i gminy , księdzu wikariuszowi.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z poprzedniego posiedzenia sesji został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych.

 

Ad. 5. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Pan Radny Chudzicki złożył prośbę do Pana Starosty i całego zarządu Powiatu Obornickiego, dotyczącą remontu boiska szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie. Pismo poniżej.

„Zwracam się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania renowacji płyty asfaltowej boiska szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie. Boisko sportowe jest od wielu lat tragicznym wręcz fatalnym stanie. Na płycie widoczne są liczne nierówności, pęknięcia, garby, zapadnięte doły. Taki stan infrastruktury stwarza niebezpieczeństwo dla ćwiczącej młodzieży. Podczas zajęć sportowych zdarzały się przypadki skręcenia stawów skokowych, kolanowych oraz liczne otarcia kończyn górnych i dolnych przez ćwiczących uczniów. Nadmienię także, że z boiska tego korzystają dzieci z tej części miasta, grając popołudniami w piłkę.

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby zdarcie całej nawierzchni i położenie nowej tartanowej, bądź sztucznej syntetycznej. Proszę Zarząd Powiatu o pozytywne ustosunkowanie się do podjętego tematu i pisemną odpowiedź.”

Pan starosta Olejnik poprosił o pisemny wniosek który zostanie szybko rozpatrzony oraz dodał, że dołoży wszelkich staranności aby wyremontować boisko szkolne. Następnie Pan Przewodniczący zadał pytanie dotyczące drugiego przetargu na remont szpitala , po którym Pan starosta poinformował, że 25 kwietnia bieżącego roku zostały złożone oferty, oraz zasugerował wybór jednej z pośród 11 ofert , cztery oferty złożono na kwotę poniżej 8 mln PLN. Pozostałe oferty przekraczały kwotę 8 mln PLN. Najniższa oferta została złożona przez przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe „AGROBEX Sp. z.o.o” na kwotę 7 mln 480 tys. PLN. Dodać do tej kwoty należy jeszcze 150 tys. PLN z tytułu nadzoru inwestorskiego. Firma która złożyła najniższą ofertę jest to firma która w poprzednich latach realizowała 1 etap remontu szpitala. Kwota ta zostanie sfinansowana w całości przez samorząd tj. przez powiat i przez Gminę Rogoźno. Okres realizacji miałby wynosić 10 miesięcy od momentu podpisania umowy, byłby to miesiąc marzec 2017r. Pan radny Wojciechowski zadał pytanie czy powiat będzie posiadał takie środki - 7 mln PLN lub czy będzie zmuszony zaciągnąć kredyt ? oraz czy będzie to finansowane ze źródeł zewnętrznych? Pan starosta odpowiedział następująco że kwota 7 mln PLN jest w całości do dyspozycji z względu na to że Powiat wystąpił o udzielenie pożyczki z tak zwanego „Lemura” na kwotę 3 mln PLN, reszta kwoty czyli 4 mln PLN zostanie pokryta ze środków Powiatu. Pan radny Wojciechowski zapytał, czy powiat kwotę 4 mln PLN obecnie posiada ? Pan Starosta Adam Olejnik odpowiedział, że wszystkie wolne środki zostały skumulowane na inwestycję, oraz powiedział że wszystkie inwestycje robione w przyszłości będą musiały być finansowane obligacjami albo kredytami lub po upływie tego roku zagospodarowane wolne środki. Pan Paweł Wojciechowski w kolejnym pytaniu, zapytał czy kwota 3 mln PLN zaciągnięta z „Lemura” to jest pożyczka zaciągnięta z możliwością umorzenia w całości ? Pan Starosta odpowiada że pożyczka zaciągnięta jest na bardzo korzystnych warunkach , z możliwością umorzenia . Spłata tej pożyczki ma nastąpić do 2028 roku i część kwoty jest to kwota jako dotacja i jest to około 200 tys. PLN. Pan Radny Kutka zapytał czy ze względu na inwestycje rozbudowy szpitala może być zagrożone 300 tys. PLN czyli 100 tys. na każda gminę oraz czy po przetargu wiadomo jaka to będzie cena inwestycji ? czy kwota 300 tys. PLN nadal jest zagrożona w jakiś sposób? Pan Starosta odpowiedział, że pieniądze zostały skumulowane z wszystkich źródeł jakie są do dyspozycji, oraz że kwota 300 tys. PLN została naruszona jako czas określony pożyczając kwotę 120 tys. PLN , 180 tys. PLN zostało. Kwota 300 tys. PLN jest pilnowana przez powiat , kwota 120 tys. PLN do końca roku zostanie zagospodarowana. Pan Starosta zaznaczył, że gotówka ta musi być na kontach i w każdej chwili do dyspozycji. Pan przewodniczący Henryk Janus zapytał, czy środki które pozostały z Wielkiej Poznańskiej zostaną przeznaczone na inne cele? Pan przewodniczący zapytał dalej, czy pieniądze z Wielkiej Poznańskiej pozostaną na drogach gminy Rogoźno, ponieważ taki był wniosek rady miejskiej ? Pan Starosta odpowiedział, ze taki wniosek wpłynął oraz ze zostanie on potwierdzony. Poinformował, też że nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków. Jeśli uda się uzyskać środki to powrócą do sprawy. Pan Radny Sebastian Kupidura zwrócił się z prośbą do Starosty pana Adama Olejnika o większą współpracę ze strony powiatu. Pan Starosta odpowiedział radnemu, że powiat jest otwarty na współpracę, oraz że Gmina Rogoźno ma szeroką reprezentację w radzie powiatu, zaznaczył także ze jeżeli Powiat i Gmina Rogoźno oraz Ryczywół coś robią to robią to wspólnie. W dalszej części Członek Zarządu pan Krzysztof Ostrowski , poruszył dwie kwestie ,pierwsza dotyczyła tego, że na ostatnim zarządzie radni podjęli decyzję, w sprawie dokumentacji to będzie ona zlecona Panu Jeranowi i będzie dokumentacja odnośnie chodnika w Garbatce. A druga kwestia dotyczyła zapytania do Pana burmistrza, które zostało złożone na piśmie. Pan Przewodniczący zapytał o kwestię, czy za 40 tys. zł będzie robiona dokumentacja za jeziorem ? Członek Zarządu pan Ostrowski zwrócił się się do wszystkich z informacją, że Zarząd na ostatnim posiedzeniu postanowił sporządzić dokumentację w ramach pieniędzy, które są przeznaczone na koncie – i zlecił 3 dokumentacje . Jeśli chodzi o Rogoźno jest to dokumentacja Garbatki, jeżeli chodzi o Oborniki jest to chodnik w Wargowie i jeżeli chodzi o Ryczywoł jest to ul Mikołajczyka. Pan Przewodniczący odpowiedział, że Gmina Rogoźno przeznaczyła 40 tys. PLN na wykonanie dokumentacji drogi powiatowej za jeziorem. Pan Ostrowski odpowiedział, że była tam robiona koncepcja. Pan Przewodniczący dodał, że owszem była robiona koncepcja, ale w budżecie jest 40 tys na wykonanie dokumentacji , oraz że trzeba zrobić pozwolenie wodno-prawne które ma być wykonane przez Gminę. Kwota 40 tys. ma być przeznaczona na chodnik i według Pana Przewodniczącego maja z tego być2 chodniki. Pan Janus uściślił, że wynika z tego że Starostwo nie dołoży do chodnika tylko dokumentacja zostanie wykonana przez budżet Gminy Rogoźno. A Powiat realizuje swój pomysł . Pan Krzysztof Ostrowski odpowiedział, że taka była wola Gminy ,iż chodnik w Garbatce jest też potrzebny i w związku z tym stwierdził, że jeżeli będzie trzeba dofinansować to dofinansują, a jeżeli nie to nie dofinansują tej inwestycji i będzie opodatkowana kwota na Gminie 100 tys. zł. Pan Radny Wojciechowski stwierdził, że Komisja Gospodarki podjęła decyzje w sprawie chodnika. Pan Ostrowski natomiast stwierdził, że uzupełnił on wypowiedź Pana Starosty. Przewodniczący Rady Powiatu pan Wańkowicz poinformował, że na następnej sesji te tematy, które będą wpisane w zmianie planu finansowego budżetu - wtedy będzie można podjąć decyzje o zleceniu lub szukaniu tych którzy wykonają dokumentację , twierdzi on że na razie to jest tylko propozycja. Pan Radny Nadolny zapytał o wzięcie pod uwagę przebudowę chodnika na ul II Armii Wojska Polskiego ? Pan Ostrowski odpowiedział, że na razie nie bierze tego pod uwagę. Pan Radny Nadolny poprosił o uściślenie wypowiedzi Pana Ostrowskiego. Pan Ostrowski odpowiedział, że na razie w planach jest to, aby wykonać dokumentację w Garbatce oraz to, ile będzie pieniędzy - czy faktycznie 20 tys. zł wróci. Wtedy będą podejmowane następne decyzje. Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada wyraziła swoją wolę, a Starostwo swoją. I nie ma współpracy w tym temacie . Podsumował też, że Pan Ostrowski powiedział że Komisja zadecydowała, teraz ze zarząd zadecydował a chwile później rada zadecydowała , a rozmów w tym temacie nie było żadnych. Pan Radny Wojciechowski zapytał, kto będzie finansował budowę chodnika w Garbatce po wykonaniu projektu? Pan starosta odpowiedział radnemu, że jeśli nie będą chcieli tego dofinansować to będzie to robione w ramach 100 tys. zł, wszystko jest w fazie dokumentacji, a jeżeli maja być robione trzy chodniki to nie będzie można trzech zrobić za 300 tys zł . Pan przewodniczący Janus zapytał od jakiej drogi i dokumentacji należy zacząć? Pan Olejnik udzielił odpowiedzi i dodał, że jest kilka dokumentacji powiatowego zarządu dróg i czekają na lepsze czasy . Stwierdzi on że można by to robić jeśli Powiat nie robiłby inwestycji za 7 mln zł. Pan Przewodniczący podsumował, że wynika z całej rozmowy że każdy chodnik będzie robiony w nowej kadencji? Pan starosta zakończył dyskusję konkluzją, że nie potrafi powiedzieć jaki budżet jednostek samorządu terytorialnego będzie na następny rok, jeżeli progi opodatkowania maja zostać zwiększone według rządu lub zmniejszone to wszystko się zmieni, a nikt nie jest w stanie sprecyzować jakie będą dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Ad. 6. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

 

Jako pierwsza swoje informacje przedstawiła pani kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska.

DOCHODY 2015

 

Wpływy za usługi opiekuńcze

PLAN 2015 31.000,00

Wykonanie 2015 39.004,10

 

Wpływy za usługi opiekuńcze specjalistyczne 5% dochód gminy

Plan 2015 125,00

Wykonanie 2015 163,42

Wpływy za usługi opiekuńcze specjalistyczne 95% dochód państwa

Wykonanie 2015 3.105,58

 

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego

dochód gminy 20%-40% 57.072,25

dochód innej gminy 13.768,15

dochód Budżety państwa 60% 108.566,71

odsetki Budżet państwa 68.649,70

 

Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej

50% dochód gminy 4.112,73

50% dochód państwa 4.112,64

 

WYDATKI 2015

Plan ogółem 10.225.858

w tym:

zadania zlecone 6.703.055,00

dotacja celowa 912.994,00

środki własne gminy 2.574.809,00

środki Dendro 31.000,00

środki Starostwo Powiatowe Oborniki 4.000,00

 

Wydatki ogółem 9.902.990,66

w tym:

zadania zlecone 6.481.145,63

dotacja celowa 904.341,44

środki własne gminy 2.482.503,59

środki Dendro 31.000,00

środki Starostwo Powiatowe Oborniki 4.000,00

Ogółem % wykonania to: 96,84%

ZADANIA ZLECONE /2010/

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Plan 2015 6.579.038

Wydatki 2015 6.357.833,51 środki otrzymane 6.412.952,00

Wykonanie 96,64%

Zobowiązania: razem 15.536,74 na które składa się:

fundusz alimentacyjny 600,00

świadczenia rodzinne 5.619,70

dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 9.317,04

Do końca 2015 r zespół świadczeń rodzinnych obsługiwały 4 osoby + 1 stażystka.

Ustalono prawo do świadczeń w 1505 decyzjach, wydano 10 decyzji odmownych i 83 uchylenia. ponadto w postępowaniu wyjaśniającym dokumentację wsparto 70 wywiadami środowiskowymi.

Zespół świadczeń rodzinnych wydał 240 decyzji z tytułu funduszu alimentacyjnego, odmownych decyzji było 4 oraz 29 uchylenia.

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień31.12.2015 r

fundusz alimentacyjny 289

zaliczka alimentacyjna 116

 

Rozdział 85213.4130 składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych

plan 36.490,00

wykonanie 36.490,00

Zobwiązania na koniec 2015

składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych 34,00

 

Rozdział 85228.4300 Usługi z zaburzeniami psychicznymi

Plan 35.927,00

wykonanie 35.927,00

W/W usługi świadczy 1 opiekunka środowiskowa która posiada odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług z zaburzeniami psychicznymi.

Ujęte są tu wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i odpis ZFSS

W tym paragrafie ujęte sa też usługi rehabilitacyjne dla chorych dzieci tj. rehabilitacja fizyczna, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu. Usługi te prowadzi firma Logopedis z Rogoźna.

 

Plan na w/w usługi 50.000,00

wykonanie 50.000,00

zobowiązania

dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi w wysokości 2.571,76,00

 

Rozdział 85295 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.600,00

Wykonanie 895,12

Kwota powyższa jest to dodatek do wynagrodzenia dla osoby obsługującej KDR

13,40 za wydanie karty dla nowej rodziny

9,21 za wydanie duplikatu

2,68 za przyznanie kart przy zmianie liczby członków rodziny

w 2015 roku wydano 361 kart

 

DOTACJA CELOWA

Rozdział 85206 Piecza zastępcza

Plan 36.000,00

wykonanie 36.000,00

Środki przeznaczone z dotacji zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny.

 

Rozdział 85213.4130 Składka zdrowotna od stałego

Plan 30.117,00

wykonanie 28.727,41

 

Rozdział 85214 zasiłek okresowy

Plan 180.000,00

wykonanie 180.000,00

Zobowiązanie na koniec 2015 r wynosi 3.313,31

 

Rozdział 85216 zasiłek stały

plan 330.758,00

wykonanie 325.329,19 środki otrzymane 327.058,00

Zasiłek stały w 2015 roku wypłacono 79 osobom

dla osoby samotnie gospodarującej - 56

dla osoby pozostającej w rodzinie 23

Zasiłek stały przysługuje:

-osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności

-pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności

 

Rozdział 85219 OPS

plan 2015 156.219,00

wykonanie 154.384,84

Z w/w środków finansowanie są:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

opłata za pomieszczenia biurowe

szkolenia pracowników

 

Rozdział 85295 DOŻYWIANIE

PLan 179.900,00

wykonanie 179.900,00

W 2015 roku na realizację zadania Gmina otrzymała dotację zgodnie z porozumieniem zawartym 4 marca 2015 pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu wynosząca 60% całego kosztu zadania. Dotacja w tej wysokości uzależniona była od posiadania w planie finansowym środków własnych w wysokości 40%.

 

DAROWIZNA

Rozdział 85214 Dendro

Gminny Ośrodek Pomocy w Rogoźnie otrzymał środki od Dendro na;

zakup podręczników szkolnych - kwota 11.000,00

opłacenie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży - 20.000,00

 

 

Rozdział 85214 Starostwo Powiatowe oborniki

Środki otrzymane w formie darowizny ze starostwa powiatowego w Obornikach w kwocie 4.000,00 przeznaczono na wypłatę dla rodziny dotkniętej zdarzeniem losowym - pożar

 

ZADANIA WŁASNE

Rodział 85205 Zespół interdyscyplinarny

Plan 1.800,00

wykonanie 1.800,00

W w/w rozdziale ujęte są zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Rozdział 85206 Piecza zastępcza

Plan 203.510,00

wykonanie 165.620,12

W w/w rozdziale ujęte są:

środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 asystentów

środki na zakup materiałów

środki na delegacje

odpis ZFŚ socjalnych

opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych oraz rodzinach zastępczych gdzie wydatkowano na ten cel 122.272,00

Zobowiązania dotyczą wynagrodzenia dodatkowego z pochodnymi w wysokości 5.764,76 .

 

Rozdział 85214 zasiłek okresowy

PLAN 45.000,00

wykonanie 45.000,00

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Rozdział 85214 zasiłek celowy

Plan 347.000,00

wykonanie 347.000,00

zasiłki celowe wydatkowano na :

zdarzenie losowe dla 7 osób -kwota 11.800,00

zasiłki celowe 199.545,00

zasiłki celowe specjalne 135.655,00

Zobowiązania na koniec 2015 r wynoszą:

zasiłki celowe 1150,00

zasiłki celowe specjalne 1900,00

 

Rozdział 85214 schronienie

Plan 61.800,00

wykonanie 60.555,20

Opłata za schronienie 17 osób przebywających w Markot Gościejewo oraz Markot Rożnowice

Zobowiązania 1598,80

 

Rozdział 85219 OPS

W Rozdziale ujęte są zadania własne:

PLAN wydatki

OPS 931.352,00 897.770,70

Usługi opiekuńcze 204.410,00 192.838,03

Klub Seniora 18.235,00 17.871,81

Zobowiązania wynoszą 64.644,62 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz

Usługi pocztowe z 07.01 dotyczą grudzień 2015 2.434,80

Prenumerata aktualności rachunkowości budżetowej 846,84

 

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i Usługi opiekuńcze specjalistyczne

Plan 608.102,00

Wydatki 602,057,79

 

W rozdziale ujęte są wynagrodzenia umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących usługi opiekuńcze. Kwota 73.468,87

W rozdziale tym ujęte są również wydatki na opłatę Domów Pomocy Społecznej

W 2015 GOPS opłacał za pobyt w DPS: 19 osób

DPS Chodzież 8 osób

DPS Nowa Wieś 1 osób

DPS Zamyślin 1 osób

DPS Rzadkowo 1 osób

DPS Srebrna Góra 1 osób

DPS Chwałkowo 1 osób

DPS Chumietki 2 osoby

DPS Witkowo 1 osoba

DPS Piła 1 osoba

DPS Pleszew od XI 2015 1 osoba

DPS Mosciszki od IX 2015 1 osoba

W 2015 zmarło 4 mieszkańców DPS

Na opłatę za pobyt w/w osób przeznaczono kwotę 510.588,92 zł

W tym paragrafie ujęte sa też usługi rehabilitacyjne dla chorych dzieci tj. rehabilitacja fizyczna, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu. Usługi te prowadzi firma Logopedis z Rogoźna. Z środków własnych gminy wydano na w/w usługi 18.000,00

 

Rozdział 85295 Dożywianie

Plan 148.000,00

Wydatki 148.000,00

W 2015 roku na dożywianie dzieci w szkołach z zadań własnych przeznaczono kwotę 148.000,00

Stanowiło to 45,4% ogólnego planu na dożywianie

148.000,00 zadania własne

179.900,00 dotacja

327.900,00 razem na dożywianie w 2015 roku

 

Rozdział 85295 Klub Seniora

Plan 2015 2900,00

Wydatki 2302,40

W w rozdziale ujęto wydatki na

Zakup materiałów 2000,00

Pozostałe usługi 302,40

Pan radny Kuszak zapytał o wysokość najwyższej kwoty wypłaconej w ramach „500+”?

Pani kierownik Ewelina Kowalska odpowiedziała radnemu, że była to kwota 4 tys zł.

 

Drugim sprawozdawcą był pan Marek Mysłek, dyrektor Rogozińskiego ZAMK-u. Przedstawił następujące informacje:

Do zakresu działania ZAMK należy zarząd budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami stanowiącymi własność gminy wraz z przynależnymi gruntami, zabudowaniami gospodarczymi, urządzeniami wraz z gruntami niezbędnymi do prawidłowego gospodarowania tymi obiektami nie stanowiącymi własności gminy oraz prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych.

Największym problemem ZAMK są stale wzrastające należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2015 roku wynoszą one 2.579.571,68 zł, podczas gdy na koniec ubiegłego roku była to kwota 2.379.203,72 zł, co stanowi wzrost o kwotę 200.367,96 zł.

ZAMK na dzień 31.12.2015r. administruje lokalami mieszkalnymi w ilości 360, z czego 359 mieszkań jest własnością gminy.

Struktura zaległości w opłacaniu czynszu przedstawia się następująco:

 

44 lokale z zaległością 1- miesiąca

25 lokali z zaległością od 2-6 miesięcy

18 lokali z zaległością od 7-12 miesięcy

138 lokali z zaległością ponad 12 miesięcy

 

48 użytkowników lokali mieszkalnych ma wyroki eksmisyjne. W stosunku do tych osób nie są naliczane czynsze lecz odszkodowania.

Na ogólną liczbę lokali użytkowych-31, 11 użytkowników zalega z płatnościami za okres od 0-12 miesięcy.

W 2015 roku ZAMK otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 621.543,49 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 3118,00 zł

Jest to rata podatku od nieruchomości za miesiąc grudzień umorzona przez Burmistrza Rogoźna w miesiącu styczniu 2016 roku.

 

I. ZASOBY LOKALOWE

 1. Lokale mieszkalne

 Ilość administrowanych budynków mieszkalnych - 43

Ilość administrowanych mieszkań - 360 ( 16 834,08 m2)

W tym:

- mieszkania w budynkach administrowanych przez ZAMK - 151 ( 6 962,08 m2)

- mieszkania w budynkach administrowanych przez wspólnoty - 209 ( 9 872,00 m2)

Udział Gminy Rogoźno:

- wspólnoty z udziałem gminy do 30 % 9,91 %

- wspólnoty z udziałem gminy od 30 % - 50 % 18,04 %

- wspólnoty z udziałem gminy od 50 % - 70 % 34,48 %

- wspólnoty z udziałem gminy powyżej 70 % 37,57 %

Status mieszkań:

- mieszkania wykupione - 1 ( 57,74 m2 )

- mieszkania komunalne - 359 ( 16 776,34 m2)

2. Lokale użytkowe

Liczba lokali użytkowych oczynszowanych - 27 ( 1 641,60 m2)

3. Pomieszczenia gospodarcze - 65 ( 2 879,01 m2)

 

II. PRZYCHODY

Na zaplanowaną kwotę 2.462.814,41 zł /zał.2/ wykonano przychód 2.415.218,43 zł, co stanowi 98,07 % wykonania planu.

Przychody z najmu lokali użytkowych zostały wykonane na poziomie 92,75 % wcześniej zaplanowanych. Zgodnie ze stanem na koniec 2015 r., na ogólną liczbę 27 lokali użytkowych oczynszowanych, 11 było wykorzystywanych na działalność związaną ze służbą zdrowia.

Przychody z najmu lokali mieszkalnych /zał.2/ zostały wykonane na poziomie 96,98 % wcześniej zaplanowanych i stanowią zarazem największą pozycję w przychodach zakładu budżetowego.

 

III. WYDATKI

Na zaplanowaną kwotę 2.462.814,41 zł /zał.2/ wydatkowano 2.425.720,83 zł, co stanowi 98,49 % wykonania planu.

Uzyskane przychody w 2015 roku pozwoliły przeznaczyć na konserwacje i remonty kwotę 556.955,94 zł, co przy ogólnej powierzchni administrowanej wynoszącej

22.396,21 m2 daje nam kwotę 2,07 zł/m2 na miesiąc. Stanowi to 0,69% aktualnej wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia /3.593,00 zł/m2/. Przyjmuje się, że środki niezbędne do konserwacji i na remonty bieżące powinny kształtować się na poziomie, co najmniej 0,6% kosztów odtworzenia w skali roku, a większe remonty /wykonane po 20-25 latach eksploatacji budynku/ - w skali makro co najmniej 0,5% kosztów odtworzenia.

Daje to łącznie 1,1% kosztów odtworzenia w skali roku. Porównując uzyskane wskaźniki z normatywami widzimy, że stać nas jedynie na przeprowadzanie konserwacji i bieżących remontów.

Zabiegi konserwacyjne i remonty bieżące powinny być wykonywane we wszystkich zasobach, niezależnie od ich wieku i ogólnego stanu technicznego.

Istotnym zagadnieniem jest ocena potrzeb remontów okresowych. Zalicza się do nich remonty kompleksowe, do których kwalifikują się budynki o dużym stopniu zużycia odwracalnego, a proces zużycia nieodwracalnego nie jest nadmierny.

Inną grupę stanowią remonty pośrednie. Zalicza się do nich naprawy i wymiany poszczególnych elementów budynku, np. wymiana pokrycia dachowego czy okien lub instalacji.

Kolejną kategorię stanowią remonty zabezpieczające, które winny występować w odniesieniu do budynków o bardzo dużym stopniu zużycia nieodwracalnego, które z uwagi na deficyt mieszkań muszą być nadal utrzymywane w eksploatacji.

Mając powyższe na uwadze przyjmuje się normatywne potrzeby w zakresie nakładów na:

 • konserwacje i remonty bieżące, które powinny się kształtować na poziomie 0,6% wartości odtworzenia w skali roku,
 • koszty remontów pośrednich i zabezpieczających powinny się kształtować na średnim poziomie, wynoszącym 10% kosztów odtworzenia zasobów zakwalifikowanych do tych remontów,
 • remontem kompleksowym powinny zostać poddane zasoby o umiarkowanym stopniu zużycia nieodwracalnego. Przyjmuje się, że przeciętny koszt remontu kompleksowego powinien kształtować się na poziomie 35 % kosztu odtworzonego.

 

IV. NALEŻNOŚCI WOBEC ZAMK

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2015r. – lokale mieszkalne aktualnie zamieszkałe

Ilość miesięcy

Ilość osób

Kwota zaległości (zł)

1 miesiąc

44

6 753,58

3 miesiące

16

12 181,15

6 miesięcy

9

11 028,18

12 miesięcy

18

42 608,25

Powyżej roku

138

2 092 973,28

Ogółem zalega 225 osób na łączną kwotę 2 165 544,44 zł z czego:

 • 44 osoby z zaległością 1 miesiąca w kwocie 6 753,58 zł,
 • 16 osób z zaległością 3 miesięcy w kwocie 12 181,15 zł,
 • 9 osób z zaległością 6 miesięcy w kwocie 11 028,18 zł,
 • 18 osób z zaległością 12 miesięcy w kwocie 42 608,25 zł,
 • 138 osób z zaległością powyżej roku w kwocie 2 092 973,28 zł.

 

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2015r. – lokale użytkowe

Ilość miesięcy

Ilość osób

Kwota zaległości (zł)

1 miesiąc

9

9 588,77

12 miesięcy

1

2 885,92

Powyżej roku

1

2 239,02

Ogółem zalega 11 osób na łączną kwotę 14 713,71 zł z czego:

 • 9 osób z zaległością 1 miesiąca w kwocie 9 588,77 zł,
 • 1 osoba z zaległością 12 miesięcy w kwocie 2 885,92 zł,
 • 1 osoba z zaległością powyżej roku w kwocie 2 239,02 zł

 

V. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

I. Postępowanie sądowe i komornicze rok 2015

1. Sprawy w toku, łącznie 191 spraw, na kwotę 2.359.490,66 zł

2. Sprawy skierowane do sądu 25 spraw, na kwotę 216.893,75 zł

w roku 2015

3. Sprawy zakończone

a) umorzone postępowanie – bezskuteczna egzekucja

1 sprawa, na kwotę 7058,30 zł b) egzekucja zakończona – całość spłacono

3 sprawy, na kwotę 10.834,75 zł

II. Efekty egzekucji należności

1. Koszty poniesione przez ZAMK 95.139,62 zł

2. Uzyskane wpływy w wyniku egzekucji 88.984,16 zł

 

VI. WNIOSKI

 1. ZAMK bez dodatkowych środków finansowych, przekazywanych w postaci dotacji przedmiotowej, nie jest w stanie realizować swoich zadań wynikających ze swojego statutu oraz ustaw. Brak tej dotacji spowoduje niewypłacalność zakładu budżetowego.
 2. Aby zmniejszyć narastanie należności najemców wobec ZAMK należy bezwzględnie doprowadzić do sytuacji, aby rozliczanie najemców ze zużycia wody przejęła spółka gminna dostarczająca wodę.
 3. Należy przyśpieszyć procedury związane z przejmowaniem na własność budynków będących w samoistnym posiadaniu gminy.

Pan radny Kuszak zapytał o projekt „500+”, czy pan dyrektor przewiduje w tym kierunku rozmowy z osobami wynajmującymi lokale komunalne, bo jak też wiadomo to są pieniądze przeznaczone na dzieci i nie mogą być pewnie przekazywane na inny cel? Pan dyrektor odpowiedział radnemu, że najemców faktycznie jest wielu, i przy rozmowach z nimi ten temat jest poruszany, jednak niektórzy z nich wyznaczają sobie inne cele związane z przypływem tych środków finansowych niż spłata zadłużenia. Sytuacja będzie monitorowana i o końcowych efektach rada zostanie poinformowana. Pan radny Łatka zapytał o opłaty czynszowe na biuro 6,5 tys zł, oraz o podróże krajowe służbowe – skąd te kwoty? Pan dyrektor odpowiedział radnemu, że opłaty czynszowe za biuro tak to jest nazwane, ponieważ ZAMK jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej i też są odprowadzane z tego tytułu zaliczki na koszty zarządu i remontu są to tzw. opłaty czynszowe, natomiast odpowiedź na drugie pytanie brzmiała, że jest to ryczałt kilometrów. Następnie pan radny Hubert Kuszak zapytał, co mieści się pod określeniem „lokale użytkowe” jeśli chodzi o wynajem? Pan Mysłek odpowiedział, że jest to lokal, jeśli ma zaplecze to wraz z nim, jeśli nie to jest to jedno pomieszczenie, mogą być to pomieszczenia garażowe, pomieszczenia na sklepy czy magazyny. Dalej radny zapytał, czy zaległości, które wynikają na dzień 31 grudnia 2015 r. lokali użytkowych, czy one dotyczą sklepów, garaży, czy innych pomieszczeń? Pan dyrektor poinformował, że kwota wyszczególniona dotyczy pomieszczenia na targowisku, oraz najemcy w Parkowie, który miał wynajmowany garaż. Kontynując radny dopytał, czy zaległości w sprawozdaniu, czy osoby które zalegają z opłatami dalej wynajmują lokale? Pan dyrektor odpowiedział, że nie wszyscy, część osób, które miało zaległości już nie żyje, część nie przebywa tutaj i to stanowi część z tej zaległości.

Pan radny Łukasz Zaranek powiedział, że pan dyrektor w swoich konkluzjach zawarł diagnozę, żeby doprowadzić do sytuacji aby rozliczenie najemców za zużytą wodę przejęła spółka gminna, czy jest to wyjście praktykowane też w innych samorządach?

Pan dyrektor odpowiedział, że widział takie rozwiązanie ale pomiędzy wspólnotami, a spółkami wodnymi. Pan radny Chudzicki podsumowując zapytał jakie wydatki były zrobione w 2015 roku, a jakie planowane są w roku bieżącym, chodzi o remonty lokali socjalnych? Pan dyrektor odpowiedział radnemu, że remonty są wykonywane cały czas na bieżąco, natomiast z zasobów ZAMK te lokale są przekształcane w socjalne i tam też są inwestowane pieniądze, natomiast jeżeli lokale się zwolnią to tez należy je przygotować dla następnych najemców. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał w sprawie liczników wodomierzy wspólnoty – czy na obecną chwilę odbyły się rozmowy z panią prezes, żeby ta sprawa została usystematyzowana ? Pan dyrektor powiedział radnemu, że jeszcze rozmów nie było, ale zostanie to zrobione w najbliższym czasie.

 

Trzecim sprawozdawcą była pani Małgorzata Górna – księgowa ZEAPO. Przedstawiła następujące informacje:

Zgodnie z uchwałą Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 r. plan wydatków Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie na dzień 1 stycznia 2015 r. kształtował się na poziomie 1 634 142,00 zł. W trakcie roku budżetowego był on dziewięciokrotnie zmieniany (zmniejszany lub podwyższany) uchwałą Rady Miejskiej lub zarządzeniem Burmistrza Rogoźna. Na dzień 31 grudnia 2015 r plan wydatków zamknął się kwotą 2 026 574,84 zł.

Zmiany dotyczyły:

 1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46 500,00 zł - przesunięcie środków z „Agrobiznesu” na remont sal w szkole podstawowej Nr 3 (Uchwała Nr VII/72/2015 RM z 25 marca 2015 r.).
 2. Zwiększenie planu finansowego ZEAPO w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów o kwotę 198 014,00 zł. (Zarządzenie Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.74.2015 z 31 marca 2015 r.).
 3. Zwiększenie planu finansowego ZEAPO o kwotę 50 000,00 zł. na zakup energii do budynku „Agrobiznesu” ( Uchwała Nr XI/96/2015 RM z 25 maja 2015 r.).
 4. Zwiększenie planu finansowego o kwotę 1 191, 94 zł. w związku z otrzymaną dotacją celowa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Uchwała RM Nr XIII/118/2015 z 29 czerwca 2015 r.).
 5. Zwiększenia planu finansowego w związku z otrzymaną dotacją na wyprawkę szkolną o kwotę 18 674,00 zł. (Uchwała RM Nr XV/135/2016 r. z 26 sierpnia 2015 r.).
 6. Uchwałą Nr XVI/147/2015 RM z 30 września 2015 r. przeniesiono środki między rozdziałami i paragrafami (0 zł.).
 7. Uchwałą Nr XVII/150/2015 z 19 października 2015 r. zwiększono plan finansowy o kwotę 27,40 zł. na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycie ich kosztów zakupu (zadanie zlecone) oraz dokonano przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami (0 zł.).
 8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7,50 zł. na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki o kwotę 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (Zarządzenie Nr OR.0050.220.2015 Burmistrza Rogoźna z 5 listopada 2015 r.).
 9. Zmniejszenie planu finansowego o kwotę 28 982 zł. w związku z przeniesieniami we wszystkich jednostkach oświatowych po zatwierdzonych projektach organizacyjnych od września 2015 r. (Uchwala Nr XIX/166/2015 RM z 25 listopada 2015 r.).

Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił ogółem 6 000,00 zł. a na dzień 31 grudnia 2015 wyniósł 6000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostka nie wykazuje żadnych należności.

Na zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2015 r. składają się :

 1. Płace wraz z pochodnymi na kwotę 51 962,94 zł.
 2. Pozostałe zobowiązania na kwotę 7805,46 zł.

Zobowiązania płacowe obejmują płatność składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych w grudniu 2015 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi za 2015 rok.

Pozostałe zobowiązania obejmują:

 1. Energię elektryczną – 830,60 zł. (Agrobiznes),
 2. Energię cieplną – 6974,86 zł. (Agrobiznes)

Realizacja Planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r.:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami (AGROBIZNES)

Plan wynosił 115 500,00 zł a wykonanie 86 157,34 zł, co stanowi 74,59% . Zapłacono za energię elektryczną, wodę, ścieki, energię cieplną, ochronę obiektu.

 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

Plan wynosił 848,14 zł a wykonanie 839,82 zł, co stanowi 99,01%. Zapłacono za materiały biurowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i środki na Szkolny Związek Sportowy).

Plan wynosił 3 184,97 zł a wykonanie 1 768,24 zł, co stanowi 55,51%. Zapłacono za materiały biurowe i umowy zlecenia Szkolnego Związku Sportowego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wynosił 801 000,00 zł a wykonanie 770 693,16 zł, co stanowi 96,21%.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan wynosił 587 429,00 zł a wykonanie 579 358,32 zł, co stanowi 98,62%.

Zapłacono za licencje na programy komputerowe, prenumeraty, szkolenia, materiały biurowe, naprawę i konserwację kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną , wodę, ścieki, energię cieplną, przeprowadzono remont dwóch pomieszczeń, zakupiono meble, drukarkę, wymieniono rolety okienne.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowych w Rogoźnie na dzień 31.XII.2015 r. zatrudniał 11 pracowników administracyjnych, w tym dwie osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy na 6/18 etatu, na etatach pedagogicznych (oddelegowanie do pełnienia funkcji w związkach zawodowych), których w strukturze ZEAPO nie ma i jednego pracownika obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu- sprzątaczka).

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 535 009,00 zł, co stanowiło 91,08% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 530 937,99 zł., w tym:

 1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi- 481 258,36 zł, w tym:
 2. nagrody jubileuszowe- 17  120,00 zł,
 3. odprawy emerytalne i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy- 0,00 zł,
 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - 31 517,30 zł,
 5. Umowy zlecenia (§4170) – 6 394,48 zł,
 6. Fundusz świadczeń socjalnych (§4440) - 10 214,00 zł,
 7. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- (§3020- woda dla pracowników, herbata, ekwiwalent za odzież roboczą) - 1 553,85 zł.

Na doskonalenie pracowników zaplanowano 1 740,00 zł. Wykonano 1 734,00 zł, co stanowi 0,30% wydatków ogółem.

W budżecie Gminy zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6 000,00 zł, które wykonano w kwocie 6 189,16 zł ( kapitalizacja odsetek), co stanowi 103,15% planu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.

Plan wynosił 1,73 zł a wykonanie 1,46 zł, co stanowi 84,39%. Zapłacono za materiały biurowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (Środki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Plan wynosił 1 923,00 zł a wykonanie 1 923,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 1. Rozdział 85415Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosił 516 688 zł a wykonanie 513 517,10 zł, co stanowi 99,38%. Wypłacono stypendia dla uczniów, zasiłki losowe, wyprawkę szkolną.

Wykonanie planu ZEAPO w 2015 r. zrealizowane zostało w kwocie 1954258,44zł. Co stanowiło wykonanie w 96,43%.

Jako ostatni swoje sprawozdanie finansowe przedstawił pan dyrektor Piotr Szturmiński, a w którym zawarte były następujące informacje:

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

 

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2015 rok

 
           

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2015 ROKU

 

 

O. Kultury

Biblioteka

Muzeum

RCK

 

92109

92116

92118

921

 

Jednostki

5,125 etatów (7 osób)

4,25(5osób)

5,83(7 osób)

20,21(24 osoby)

 

Administracja

5 etatów (5 osób)

   
           
           
           

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2015 ROKU

 
           

Lp.

 

OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA

MUZEUM

RCK

 

 

92109

92116

92118

921

1

Stan f obrotowego na 01.01.2015r

34 177,20

11 690,40

60 537,75

106 405,35

2

Dotacja

681 200,00

302 450,00

364 100,00

1 347 750,00

3

Przychody własne

66 401,23

13 489,32

10 630,46

90 521,01

4

Przychody finansowe

1 158,27

509,63

648,63

2 316,53

5

Zwiększenia Funduszu/amortyzacja/

6 417,48

0,00

3 171,60

9 589,08

OGÓŁEM

 

789 354,18

328 139,35

439 088,44

1 556 581,97

1

Koszty wg paragrafów

765 422,48

310 818,20

375 809,23

1 452 049,91

2

Koszt zakupu sprzedanego towaru

0,00

0,00

1 502,59

1 502,59

3

Koszty finansowe

788,65

0,00

0,00

788,65

4

Zakupy muzealiów

 

 

400,00

400,00

5

Zakupy inwestycyjne

 

 

9 492,51

9 492,51

6

Pozostałe koszty operacyjne

291,06

0,00

1,20

292,26

7

Stan f obrotowego na 31.12.2015r.

22 851,99

17 321,15

51 882,91

92 056,05

 

* środki pienieżne

42 395,97

26 867,46

46 526,92

115 790,35

 

* należności

4 793,55

0,00

9 629,54

14 423,09

 

* pozostałe środki obrotowe

546,13

240,32

22 649,90

23 436,35

 

* zobowiązania

-24 883,66

-9 786,63

-26 923,45

-61 593,74

OGÓŁEM

 

789 354,18

328 139,35

439 088,44

1 556 581,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE

 

 

 

 

 

O. KULTURY

BIBLIOTEKA

MUZEUM

RCK

 

wartość towaru na

0,00

0,00

22 344,09

22 344,09

 

stoisku handlowym

 

 

 

 

 

rozliczenia międzyokresowe-

546,13

240,32

305,81

1 092,26

 

OGÓŁEM

546,13

240,32

22 649,90

23 436,35

 
           
           

Ad. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1705/2 i 1705/3, położonych w Rogoźnie przy ul. Wąskiej i Poprzecznej, w trybie przetargowym, powyższą uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski wraz z autopoprawką z wykreśleniem z treści uchwały słów „w trybie przetargowym”. Pan przewodniczący Janus zauważył, że wykładnia tej uchwały obowiązuje od 20 lat i czy jest sens zmieniania tej treści? Pan kierownik odpowiedział, że w ostatnich dniach, koleżanka która zajmuje się przygotowywaniem nieruchomości do zbycia odbyła szkolenie, na którym poruszono tą kwestię m.in., że nadzory wojewódzkie zaczynają się do tej kwestii odnosić negatywnie i stosownie do art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak zauważył zgodnie pan przewodniczący nikomu to nie przeszkadzało, ale jak już pan kierownik wspomniał ostatnio to uległo zmianie i w tym art., o trybie przetargu decyduje jego organizator. Dlatego nie zasadne jest w treści uchwały wskazywanie tego, jaka będzie forma tego zbycia. Pan radny Paweł Wojciechowski powiedział, że jeżeli przez ostatnie 20 lat nikt gminie nie zwrócił na to uwagi, to czy jest sens tej zmiany? W związku z tym pan radny Wojciechowski zgłosił wniosek formalny o pozostawienie treści uchwały bez zmiany. Następnie pan radny Łatka, co w związku jeżeli gmina ogłosi przetarg, który zostanie rozstrzygnięty i wtedy gmina zostanie zmuszona do zmiany uchwały ? Pan Piątkowski odpowiedział, że będzie to wtedy sytuacja dość specyficzna. Kto pokryje wtedy koszty – zapytał radny? Pan Piątkowski odpowiedział, że w skrajnej sytuacji mogłoby dojść do tego, że mogłaby być zawarta umowa notarialna, a potem okazałoby się że uchwała była podjęta w sposób niewłaściwy, natomiast jest to mało prawdopodobne. Pan radny Kinach zwrócił się z prośba o wypowiedź w tej sprawie pana burmistrz Szuberskiego. Pan burmistrz powiedział, że jeżeli pan radca zaopiniował taki projekt uchwały, to należałoby to w takiej formie zostawić, ale poprosił o opinię pana radcę Piotra Płoszczycę. Radca odpowiedział, że podziela opinię pana kierownika, poglądy co do wykładni szkoleń są różne i ich interpretacja też. Zauważył, że radni musza mieć świadomość o zmianie i zmieni się też w tym wypadku nadzór. Po dyskusji radni przystąpili do głosowania i uchwała została podjęta jednogłośnie w wersji pierwotnej.
 2. uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, powyższą uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, który stwierdził że zmiany dokonywane są z uwagi na wskazania w protokole pokontrolnym RIO. Pan przewodniczący komisji gospodarki, Adam Nadolny poinformował radnych, że pan Janus zgłosił wniosek na Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o wykreślenie z treści uchwały w rozdziale 4, paragrafie 9 - ppkt 2. Pan radny Maciej Kutka poprosił o argumentacje wykreślenia powyższego punktu. Pan Janus odpowiedział, że dotychczas było tak, że do 10 tys. zł decydował o zbyciu burmistrz, natomiast powyżej decydowała rada, i tutaj zmiana dotyczy tego, że lokale mieszkalne nie wchodzą na radę miejską. Wniosek komisji został przyjęty jednogłośnie. Pan radny Kuszak zapytał, kto będzie obciążony kosztami dokumentacji? Pan kierownik odpowiedział, że co do zasady w dalszym ciągu nabywca, natomiast wniosek pokontrolny RIO wyraźnie mówi że nie można obciążać kosztami nabywców. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.
 3. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej, powyższą uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski – uchwała podjęta jednogłośnie,
 4. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Parkowie, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski – do uchwały swoją uwagę wniósł pan radny Perlicjan, który zasugerował zmianę w uzasadnieniu dotyczącą na wykreślenie „i przejęcie przez gminę dworców i terenów przystanków”. Pan kierownik odpowiedział, że koncepcja przyjęcia tych planów została przedstawiona przez Poznańska Kolej Metropolitalną, ta organizacja na ten cel jakies środki już pozyskała, a PKP chce przekazywać budynki dworcowe samorządom, ponieważ są dużym problemem, a wydźwięk wypływający z tego uzasadnienia on nie obliguje oczywiście do przejęcia, natomiast sporządzenie planu jest pierwszym krokiem, który ma ułatwić ewentualną modernizację w domyśle realizowana przez PKP. Pan radny Perlicjan zgłosił wniosek formalny o wykreślenie części zdania z tej jak i z następnej uchwały. 14 „za” zgłosiło się za wnioskiem radnego Perlicjana i 1 „wstrzymujący się’. Całość uchwały została przyjęta jednogłośnie.
 5. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski wraz ze zmiana w uzasadnieniu jw. Z wniosku radnego Bartosza Perlicjana – za przyjęciem wniosku radnego głosowało 14 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym, oraz całość uchwały która została przyjęta jednogłośnie.
 6. uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwałę przyjęto jednogłośnie w obecności 15 radnych,
 7. uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”, uchwałę przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak – jest to kontynuacja uchwały z roku poprzedniego podjętej 18 maja w spr. wyrażenia woli do opracowania i dofinansowania planów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 8. uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016 – uchwałę wraz z autopoprawkami przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Pierwsza autopoprawka dotyczy funduszu sołeckiego wsi Gościejewo, została przyjęta jednogłośnie - autopoprawka nr 2 dotyczy tylko i wyłącznie przeniesienia środków między paragrafami i rozdziałami, środków które są już w budżecie, po analizie za pierwszy kwartał wyszło że wszelkie środki są już zaangażowane i potrzebna jest korekta - przyjęta jednogłośnie, natomiast autopoprawka nr 3 dotyczy otrzymanej następnej transzy dotacji na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – autopoprawka przyjęta jednogłośnie, autopoprawka nr 4 dotyczy otrzymanego zawiadomienia o otrzymaniu dotacji celowej podatku akcyzowego dla rolników, oraz przeniesienia miedzy zadaniami inwestycyjnymi – autopoprawka przyjęta jednogłośnie, autopoprawka nr 5 – dotycząca w ramach środków, które są już w budżecie, a związane jest to z określeniem przez ministerstwo kwoty subwencji oświatowej środków na specjalna organizację nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach – autopoprawka przyjęta jednogłośnie.

Całość uchwały po zmianach została przez radnych przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych.

 

Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacje o udziale Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie (lub w zastępstwie Radnych), w okresie międzysesyjnym od 31.03 – 27.04.2016 roku w następujących spotkaniach i wydarzeniach:

31.03 - K. Erenc-Szpek – Wieczornica poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych w Z.S. im. Hipolita Cegielskiego

31.03 – P. Wojciechowski - Zebranie Sołeckie w Owczychgłowach

03.04 - Turniej piłki nożnej o puchar króla Przemysła II – stadion RKS „Wełna” Rogoźno.

07.04 - P. Wojciechowski - Zjazd Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Wielkopolskich w Rosnówku

09.04 - S. Kupidura – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie – w sali RCK

09.04 - Powitanie samochodu pożarniczego dla OSP w Budziszewku (również P. Wojciechowski)

10.04 - P. Wojciechowski i M. Kutka – II Spływ Przyjaźni w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

12.04 - P. Wojciechowski – Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w 76 rocznicę II masowej deportacji Polaków na Sybir

15.04 - Spotkanie zorganizowane przez Tadeusza Zygmunta w sprawie planowanych zmian w kategoriach przejazdów kolejowych w Gminie Rogoźno– udział wzięli R. Tomaszewska, A. Nadolny, B. Boks

18.04 - Spotkanie w sprawie remontu drogi od ul Fabrycznej przy stacji paliw BP

20.04 - posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

24.04 - Wiosenna Wystawa Owczarków Długowłosych w Jaraczu

25.04 - P. Wojciechowski – Powiatowy Turniej Strzelecki dla uczczenia 1050 Rocznicy Chrztu Polski

25.04 - Posiedzenie KGFiR

 

Pan radny Kuszak zapytał pana radnego Wojciechowskiego o sprawozdanie ze spotkania dotyczącego Zjazdu Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, co ten wyjazd wniósł, jakie były tam przekazywane informacje? Pan wiceprzewodniczący Wojciechowski poinformował, że w spotkaniu tym zastępował pana przewodniczącego Janusa. Tematem szkolenia były wystąpienia publiczne, aktualne problemy dostępu do informacji publicznej, oraz aktualne tematy związane ze szkoleniami organizowanymi przez WOKSS. Radny Hubert Kuszak zapytał, czy w związku z tym planowane są jakieś szkolenia dla radnych? Pan Wojciechowski odpowiedział, że to nie są szkolenia organizowane przez Radę Gmin, a jedynie przez WOKSS, są to szkolenia do których dostęp mają wszystkie gminy członkowskie, a najwięcej szkoleń adresowanych jest dla pracowników urzędu. Pan Kuszak poprosił o odpowiedź na pytanie, czy szkolenia są skierowane tylko dla pracowników urzędu, czy też dla radnych? Pan przewodniczący Janus odpowiedział radnemu, że do biura rady spływają szkolenia nie tylko z WOKSS, ale też innych firm, kierowane są w większości dla komisji rewizyjnej, przewodniczących rad i pracowników biura rady, natomiast dla samych radnych takich szkoleń jest bardzo mało. Natomiast jeżeli takie będą radny Kuszak zostanie poinformowany.

Pan radny Łatka skierował swoją wypowiedź do pana wiceprzewodniczącego, z informacją że radny jeździ na szkolenia a inni o tych szkoleniach w ogóle nic nie wiedzą. Pan radny Łukasz Zaranek zapytał pana wiceprzewodniczącego, czy podczas zjazdu Rad Gmin podejmowane były jakiekolwiek uchwały? Pan Wojciechowski odpowiedział, że było to tylko i wyłącznie szkolenie. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek poprosiła o uściślenie w sprawozdaniu dnia 31 marca na spotkaniu był też Jarosław Łatka i 9 kwietnia pan Kupidura i pani radna Erenc – Szpek byli obecni na spotkaniu z panem burmistrzem.

Pan przewodniczący Janus stwierdził, że w tym momencie jest problem, bo w ubiegłych kadencjach były sprawozdania tylko przewodniczących, potem wiceprzewodniczących a potem w końcu radnych. Obecnie spisywane jest tylko sprawozdanie przewodniczącego i zastępców natomiast resztę radnych, którzy uczestniczą osobiście, lub wyznaczają swoich zastępców, powinni jego zdaniem zbierać informacje przewodniczący komisji. Pan radny Adam Nadolny podsumował, że powinno to być na przykładzie tylko i wyłącznie przewodniczącego rady miejskiej. Pan Łukasz Zaranek zapytał pana Janusa, na ile dni przed sesją jest przygotowywane takie sprawozdanie? Bo radny dodał, że każdy z radnych jeśli chce być na tym sprawozdaniu uwzględniony, to może taką informację mailem przesłać do pana przewodniczącego i problem się skończy. Końcowym wnioskiem z podjętej dyskusji, było stanowisko pani radnej Erenc – Szpek, że sprawozdanie przewodniczącego ma zostać jak na obecnej sesji.

 

Swoje sprawozdania przedstawili kolejno, pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Erenc – Szpek:

W dniu 20 kwietnia 2016 r., Komisja Rewizyjna dokonała analizy zaplanowanych wydatków na organizację imprez  gminnych za rok 2015. W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów przygotowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji stwierdza prawidłowość wydatkowanych środków.

Komisja jednogłośnie zaleca prowadzenie kalendarza imprez organizowania przez Gminę Rogoźno z uwzględnieniem imprez współorganizowanych z RCK, w których Gmina partycypuje w kosztach i z którego jasno wynika jaką kwotę przeznaczono na poszczególną imprezę.

W sprawozdaniu nie zgadzała się kwota darowizny ( w sprawozdaniu podano 2000 zł , faktura podaje 1533,02)

Następnie pan Przewodniczący Łukasz Zaranek:

Ostatnie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury odbyło się 19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. W obradach wzięli udział: Burmistrz Roman Szuberski, zastępca burmistrza Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, dyrektor ZEAPO Zbigniew Heydrych oraz gospodarz spotkania pani dyrektor Iwona Rzańska.

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Głównymi tematami było:

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Informację o działalności placówki, bazie lokalowej, osiągnięciach uczniów oraz potrzebach szkoły przedstawiła dyrektor p.Iwona Rzańska.

-drugim natomiast tematem była analiza kosztów dowozów szkolnych w roku szkolnym 2014/2015. W tym temacie wyczerpujące sprawozdanie przygotował i przedstawił dyrektor Zbigniew Heydrych.

Omówiono także projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.

Komisja przyjęła dwa wnioski złożone przez radnego Chudzickiego:

- wniosek o ujęcie w budżecie na rok 2017 remontu sali gimnastycznej oraz placu apelowego

- wniosek o ujęcie remontu elewacji budynku w planie gospodarki niskoemisyjnej.

Wnioski przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący KGFiR pan Adam Nadolny przedstawił sprawozdanie dotyczące posiedzenia swojej komisji:

Komisja swoje posiedzenie miała 25 kwietnia w Urzędzie Miejskim. Głównym tematem posiedzenia była ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, RCK i ZEAPO. W związku ze zbieżnym tematem sesji odstąpiono od dwukrotnego omawiania tego zagadnienia. Na posiedzeniu był również obecny przedstawiciel ENEA Oświetlenie, w związku z remontem ulicy Fabrycznej. Następnie komisja jednogłośnie wypowiedziała się w sprawie objęcia całej gminy systemem oświetlenia RSM. Gościem była również pani projektant, która zreferowała plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Kościuszki i Nowej. Następnie omówiono funkcjonowanie gospodarki odpadami, oraz wydano dwie opinie pozytywne, pierwsza dotycząca pomocy dla gminnej spółki wodnej, a druga opinia dotyczyła dofinansowania na remont kościoła w Parkowie.

 

Ad. 9. Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.

Pan przewodniczący Henryk Janus złożył radnym sprawozdanie ze spotkania Rady SP ZOZ. Odbyły się dwa spotkania pierwsze 10 lutego, drugie 20 kwietnia. Pierwsze spotkanie dotyczyło sytuacji finansowej szpitala za ubiegły rok, przetargu na remont szpitala, który później został unieważniony. Natomiast drugie spotkanie dotyczyło wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej – na wybór zastępcy dyrektora szpitala w Obornikach. Członkiem to tej komisji został wybrany pan Henryk Brodniewicz. Tematem tego spotkania była również sytuacja finansowa szpitala za pierwszy kwartał oraz zwiedzanie nowych oddziałów.

Następnie głos zabrał pan Łukasz Zaranek, który poinformował, iż w ostatnim czasie brał trzykrotnie udział w spotkaniach Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze z tych spotkań odbyło się 17 lutego i było to spotkanie inaugurujące nowa kadencję, kolejne odbyło się 15 marca i dotyczyło ustalenia procedur rozpoznawania wniosków i kwot na poszczególne kategorie tych wniosków. Ostatnie posiedzenie odbyło się 20 kwietnia i dotyczyło omówienia poszczególnych wniosków. 30 marca radny Zaranek uczestniczył także w walnym zebraniu sprawozdawczym lokalnej grupy działania „Dolina Wełny”, na której jednogłośnie zarząd otrzymał absolutorium. W dniach 21-23 kwietnia jako członek organu decyzyjnego w lokalnej grupie działania radny Zaranek wziął udział w szkoleniu dotyczącym wdrażania lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2020. Pan przewodniczący zapytał pana Zaranka, czy to co przedstawił jest jako członek stowarzyszenia Pan Wojciechowski stwierdził, że Pan Łukasz Zaranek reprezentuje stowarzyszenie „ Do Przodu” w radzie stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Pan Łukasz Zaranek odpowiedział Panu Wojciechowskiemu, że twierdząc iż jest on przedstawicielem stowarzyszenia jest nieprawdą , gdyż jak powiedział pan Łukasz Zaranek jest on przedstawicielem całej gminy.

Następnie pan przewodniczący Janus zabrał głos mówiąc, że jest dwóch przedstawicieli na to Pan Łukasz Zaranek odpowiedział , że jest dwóch przedstawicieli ale mają inne kompetencje. Pan Przewodniczący zadał pytanie czy przedstawicielem rady jest Pan Wojciechowski ?

Na co Pan Wojciechowski powiedział, że aktualnie prowadzony jest punkt przedstawiciele gmin w stowarzyszeniach i związkach członkowskich, na co Pan Łukasz Zaranek zapytał - co w związku z tym ? oraz stwierdził, że rada stowarzyszenia to członkostwo stowarzyszenia. Na co Pan Paweł Wojciechowski powiedział, że ma inne zdanie na ten temat. Stwierdził, że nie jest to dyskusja na ten punkt porządku obrad i zaproponował wyjaśnienie tego tematu to w innym punkcie. Wtedy Pan Przewodniczący powiedział, że gmina jest członkiem stowarzyszenia, za które płacone są składki, co pan Wojciechowski potwierdził. Następnie Pan Kuszak zadał pytanie czy nie lepiej byłoby gdyby Pan Zaranek i Pan Wojciechowski jeździli razem? Na co Pan przewodniczący powiedział że jeżdżą razem. Następnie Pan Kuszak powiedział, że jeżdżą razem a nie potrafią się dogadać. Wtedy głos zabrał Pan Wojciechowski składając Sprawozdanie z działalności w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny” i powiedział, że 25 grudnia 2015 roku brał udział w zebraniu członków stowarzyszenia „Dolina Wełny”, gdzie tematem była zmiana statutu regulaminu komisji rewizyjnej oraz rady stowarzyszenia jak i wybór rady stowarzyszenia jako organu decyzyjnego do kompetencji, którego należy kierowanie rozwojem lokalnym oraz wybór operacji do dofinansowania także ustalenia kwoty dofinansowania. Pan Wojciechowski powiedział również, że na tym zebraniu wybrano 9 osobową grupę rady stowarzyszenia, gdzie z Gminy Rogoźno wybrano na rzecz rozwoju i aktywizacji społecznej-kulturalnej „Do przodu”, a przedstawicielem w tym stowarzyszeniu jest radny Łukasz Zaranek, czyli radę stowarzyszenia reprezentuje stowarzyszenie na rzecz rozwoju aktywizacji-kulturowej stowarzyszenie , wtedy Pan Zaranek wtrącając się powiedział, że reprezentuje Gminę Rogoźno , potem dalej rozmowę kontynuował Pan Wojciechowski mówiąc że 31 marca 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Walne zebranie udzieliło absolutorium zarządowi za rok 2015 oraz przyjęło plan działania na rok 2016. Pan Wojciechowski poinformował, że ze względu na trwającą w tym czasie sesje Rady Miejskiej w Rogoźnie nie uczestniczył w walnym zebraniu członków, z informacji bieżących rozstrzygnięto konkurs na lokalną strategię rozwoju w Wielkopolsce i lokalna grupa „Dolina Wełny” została wybrana na realizację tej strategii na lata 2014-2020 zajmując 10 miejsce na liście lokalnej grupy działania oraz lokalnych grup rybackich , w rankingu funduszy PROF. „Dolina Wełny” uzyskała 7 miejsce . Pan Wojciechowski kontynuował dalej, odnośnie sprawozdania działalności gmin i powiatów 16 marca 2016 roku uczestniczył w zjeździe sprawozdawczo-programowym. Tematem sprawozdania były bieżące sprawozdania z działalności oraz plan pracy ma 2016 rok oraz ustalenie składek członkowskich .

Pan Burmistrz zabrał głos i powiedział, że też brał udział w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia „Komunikacja”, tematem była sprawa obwodnicy, następnie metodą „zaprojektuj i zbuduj” ma być zrealizowana ta inwestycja, poruszony został temat komunikacji kolejowej, dotyczyło to połączenia Poznań-Piła. Powiedział także że w tym roku ruszy remont nitki Poznań-Piła .

Ad. 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

 1. uchwała w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2016 roku, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 2. uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz ogłoszona w Dz.U.Woj. Wlkp poz 2513.
 3. uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz ogłoszona w Dz.U.Woj. Wlkp poz 2514,
 4. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 5. uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, wchodzącym w skład Rogozińskiego Centrum Kultury, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 6. uchwała w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na ternie Gminy Rogoźno, oraz ogłoszona w Dz.U.Woj. Wlkp poz 2515,
 7. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 8. uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIX/157/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz ogłoszona w Dz.U.Woj. Wlkp poz 2516,
 9. uchwała w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz ogłoszona w Dz.U.Woj. Wlkp poz 2517,
 10. uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 11. uchwała w sprawie uchylenia uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 31 marca 2016r. do 27 kwietnia 2016r.

 31 marca 2016r. - udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy

-udział w zebraniu sołeckim w Słomowie oraz w Owczegłowach

 

1 kwietnia 2016r. - udział w wystawie pt. „Gwiezdne Wojny” w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie

 

3 kwietnia 2016r. - udział w Turnieju Piłki Nożnej o puchar króla Przemysła II inaugurującym rozpoczęcie rundy wiosennej sezonu 2016 Gminnej Ligi Piłki Nożnej

 

9 kwietnia 2016r. - udział w walnym zebraniu sprawozdawczym Zarządu ROD im. K. Marcinkowskiego

 

11 kwietnia 2016r. - udział w uroczystej Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poświęconej początkom państwa polskiego- obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu

 

12 kwietnia 2016r. - udział w uroczystości upamiętniającej 76 rocznicę deportacji Polaków na Syberię

 

14 kwietnia 2016r. - udział w spotkaniu z dyrektorami szkół

- udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki z o.o. AQUABELLIS

 

17 kwietnia 2016r. - udział w zakończeniu zawodów wędkarskich Koła PZW przy RCK

 

19 kwietnia 2016r. - udział w Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

20 kwietnia 2016r.- udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu

- udział w Komisji Rewizyjnej

 

21 kwietnia 2016r. - udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki z o.o. AQUABELLIS

 

22 kwietnia 2016r. - udział w uroczystym otwarciu Fundacji „Wracamy”

 

24 kwietnia 2016r. - udział w imprezie „Lokacja Miasta Rogoźna” organizowanej przez RCK

- udział w wystawie psów w Jaraczu

- udział w spotkaniu Bractwa Kurkowego „Rogoża” z okazji 1050 rocznicy Chrztu Państwa Polskiego

 

25 kwietnia 2016r. - udział w Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

27 kwietnia 2016r. - udział w Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych.

Pan Przewodniczący RM pan Henryk Janus, w tym punkcie złożył zapytanie następującej treści:

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, w sprawie uporządkowania nieprawidłowej numeracji budynków w wielu sołectwach, poprzez nadanie nazw ulic (dotyczy również zmiany nazw ulic w gminie), proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaki będzie koszt dla mieszkańca wymiany dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, zmian w księgach wieczystych itp. ?

2. Czy istnieją terminy wymiany dokumentów, jeśli tak proszę o ich podanie ?

3. Czy w/w dokumenty można wymienić lub zaktualizować po zakończeniu terminu ich ważności ?

Nadanie nazw ulic jest szczególnie uzasadnione w miejscowościach o rozproszonej zabudowie oraz przy niespójnej numeracji zabudowań, szczególnie utrudniającej i opóźniającej dojazd służb ratunkowych.

 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak

 

Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.

Pan przewodniczący Henryk Janus zwrócił uwagę na oświadczenia majątkowe przypomniał, iż należy je złożyć do 30 kwietnia, głos zabrał również Radca Prawny, który wyjaśnił , wszystkie wątpliwości na temat terminu złożenia oświadczeń majątkowych. Kolejną sprawą poruszoną przez Przewodniczącego Janusa było zaproszenie na otwarcie sezonu motocyklowego w Gościejewie. Pan Przewodniczący Janus poruszył sprawę linii 400KW, która zagraża kilku sołectwom w związku z tym padło pytanie do zastępcy burmistrza pani Renaty Tomaszewskiej czy już coś w tej sprawie wiadomo, ponieważ znane są działania innych Gmin w tym temacie a w gminie Rogoźno miały odbywać się konsultacje a firma , która wygrała przetarg na razie nie podejmuje żadnych działań. Pan przewodniczący zaproponował poszukania wsparcia w PSE (PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne) w Bydgoszczy na jakim etapie jest cała sprawa , żeby tego nie przegapić. Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział ,że nie ma nowych wiadomości w tej sprawie oraz , że jako pierwsi w okolicy poprosiliśmy PSE oraz że w tej sprawie została podjęta uchwała. Na jednym ze spotkań, na którym był Pan Burmistrz PSE wyraziło chęć dotarcia do każdej jednostki administracyjnej, przez którą linia ma przechodzić. Pan burmistrz zaproponował , aby sporządzić wspólne zapytanie oraz, żeby mieć wszystko pod kontrolą skierować zapytanie do PSE w celu udzielenia wyjaśnień o ewentualnym dalszym przebiegu tej trasy, która nie jest jeszcze dokładnie ustalona. Zatem najlepszym rozwiązaniem będzie pisemne wystąpienie. Pan przewodniczący Janus zwrócił uwagę, iż w internecie istnieje kilka mapek z których wynika, iż trasa ta ma optować tylko przez pola omijając lasy przez działki i z tego wynika zagrożenie. Pan przewodniczący Janus zwrócił uwagę, żeby nie przegapić momentu tworzenia dokumentacji , ponieważ może być za późno. Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że nasze sąsiednie Gminy nie są niestety zainteresowane tym tematem oprócz Obornik , które mają takie samo stanowisko jak Gmina Rogoźno.

Następnie pan przewodniczący Janus poruszył sprawę szpitala ( dot. dotacji 500tys.) Głos zabrał pan burmistrz Szuberski odnośnie tabliczek , które mają zaznaczać , że Rogoźno dołożyło swoje środki. Pan Burmistrz poprosił radnych aby do czwartku wnieśli swoje wszystkie uwagi po zmianach do projektu umowy do podpisu pomiędzy zarządem a Gminą. Pan Przewodniczący Janus zwrócił również uwagę na sprawę sprzedaży ZS Agrobiznesu oraz tego, że jeśli Gmina przeznaczy to na inne cele niż oświatowe zostanie ukarana zwrotem całości sumy bonifikaty, oraz zapytał na jaki okres nie można dysponować tym poza celami oświatowymi? Pan Wojciechowski odczytał punkt umowy, który wyjaśniał wątpliwości. Z związku z tym Radny Wojciechowski zaproponował zmianę punktu 9 umowy. Pan Burmistrz Szuberski zgłosił swoje wątpliwości przekazał głos Radcy Prawnemu , który wyjaśnił , iż sami zgadzaliśmy się na takie warunki umowy oraz iż dotacja musi być wykorzystana zgodnie z celem , ponieważ dotacja jest celowa.

Radny Zaranek zgłosił krótki apel na podstawie par 30 ppkt 3 statutu Gminy Rogoźno która zwraca uwagę na wagę Hymnu Narodowego zgłosił aby podczas każdego organizowanego przez Gminę przedsięwzięcia, na którym odgrywany ma być Hymn Narodowy odgrywany ma być 4 zwrotkowo a nie tylko jedno jak do tej pory , argumentując to tym, że ma to ogromny wpływ na rozwój patriotyczny. Radny Kuszak zaproponował aby poszerzyć to o Hejnał na każdej sesji Pan Przewodniczący stwierdził, że na każdej uroczystej sesji ale nie na roboczej. Wniosek radnego Łukasza Zaranka został poparty jednogłośnie w ilości radnych 15 „za”.

W związku z usprawiedliwioną dalszą nieobecnością pana przewodniczącego Janusa, prowadzenie obrad sesji pan Janus przekazał panu wiceprzewodniczącemu Pawłowi Wojciechowskiemu.

Radny Kuszak zapytał pana burmistrza o brak możliwości zakupu flag Rogoźna. Flagi miałyby być rozdysponowane do szkół, sołectw , OSP nawet w ramach sprzedaży mieszkańcom na święta gminne . Pan Burmistrz odpowiedział , że flagi państwowe to jak najbardziej, lecz flaga miasta po opracowaniu przez komisje heraldyczną dopracowane oraz zakupione zostaną odpowiednie ilości i wyposażone szkoły i odpowiednie placówki. Działania zostaną podjęte.

Radny Kuszak zapytał czy zostanie to zrealizowane na Dni Przemysła Burmistrz odpowiedział, że raczej nie , mało jest to zasadne.

Radny Nadolny zapytał Panią prezes Sass-Nowak jakie działania podjęła aby wyjaśnić nieprawdłowości jakie były w spółce w przeszłości , Pani prezes odpowiedziała , że w tej chwili powołany jest biegły sądowy który określa stan sieci w Jaraczu – pani prezes czeka na wyniki w tej sprawie.

Następnie radny zapytał czy są nowi pracownicy i etaty w spółce? Pani prezes odpowiedziała, że na urlopie jest jedna pani, została przyjęta kadrowa oraz księgowa główna na stałe.

Następie radny zapytał o kwestię przyłącza w Parkowie czy była wizja lokalna, na jakim jest etapie i jaki został wyłoniony projektant geodeta ? Pani Sass – Nowak odpowiedziała, że geodeta wyłoniony jest na podstawie przetargu i jak będzie wszystko zaprojektowane jaki czas nie potrafiła pani prezes odpowiedzieć.

Dalej radny pytał, co z dokumentacją na projekt z Józefinowa, co się z tym dzieje tematem ? Pani prezes odpowiedziała, że zastanawia się nad koncepcją , ponieważ koszt jest bardzo duży ok 1mln zł uznaje się na tą chwilę inne priorytety, ale w tym roku będzie koncepcja. Radny Nadolny stwierdził , że już pół roku temu miało być zrobione i zostało to zdjęte z budżetu - mieszkańcy są zdesperowani a sytuacja jest trudna.

Radny Kuszak poprosił panią prezes aby z rachunkami za wodę dostarczano informację numeru kontaktowego w razie awarii, ponieważ nie ma numeru alarmowego do Aquabellisu .

Radny Kinach skierował swoja wypowiedź do pani prezes mówiąc, co się dzieje z kanalizacją na ulicy Leśnej ponieważ budowa została już zakończona i każdy stawia prowizoryczne szamba? Pani Sass-Nowak zobowiązała się do odpowiedzi na następnej sesji przy planie wieloletnim.

Radny Nadolny zapytał o to, czy prawnik się zmienił i czy jest droższy ?

Radny Krzysztof Nikodem zapytał w czyjej kwestii jest zainstalowanie podlicznika ?Pani Sass Nowak odpowiedziała, że właściciel. Kto płaci za licznik – zapytał jeszcze raz radny? A pani prezes Sass Nowak odpowiedziała, że granica jest do licznika głównego. Natomiast jeśli chodzi o odczyty to do licznika głównego należy zgłosić lub zgłosić zamontowanie drugiego licznika na wodę, która ma podlewać trawniki. Kosztu pani prezes nie podała.

Radny Łatka wypowiedział się na temat pisma sołtys Tarnowa. Kilku członków zrezygnowało i należałoby przeprowadzić proces wyborczy.

Radny Chudzicki zapytał pana burmistrza o remont ul. Fabrycznej o zakres prac, jak i o to które z ulic dojazdowych zostaną wyremontowane, jakie będą koszty oraz szczegóły przetargu. Pan burmistrz poinformował, że została już podpisana umowa z wykonawcą na koszt 1mln 570 tys .drogi dojazdowe - droga będzie robiona do stacji BP, – w tej sprawie odbyło się spotkanie z przedstawicielem ENEA Oświetlenie szacowany koszt tego ok 100tys zl. Będzie to oświetlenie ledowe na całej szerokości. Realny termin wykonania inwestycji to koniec września. Za 2 tygodnie realizowane będą trzy drogi równolegle - najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę miejscową BIMEX. Jest szansa na częściowy zwrot (50%) jednak gmina jest przesunięta z miejsca 27 na 34 na liście urzędu wojewódzkiego.

Radny Chudzicki zapytał pana radnego Wojciechowskiego, czy Gmina Rogoźno ma dwóch przedstawicieli w stowarzyszeniu „Dolina Wełny?”

Pan radny wojciechowski odpowiedział, że tyle co mu wiadomo uchwala rady miejskiej zawiera jednego przedstawiciela. Pan radny Chudzicki podsumował, że czyli jest jeden. Na co pan Wojciechowski zapytał, czy radny uważa, że jest więcej?

Pan radny Zaranek zapytał, kto jest tym przedstawicielem w radzie stowarzyszenia ?

Pan radny Wojciechowski odpowiedział, że tyle, co wiadomo, to nie ma takiego czegoś że ktoś reprezentuje gminę Rogoźno. Na walnym zebraniu została wybrana rada stowarzyszenia. Wg uzgodnień nieformalnych ustalono, aby z każdej gminy został jeden przedstawiciel. Z gminy Rogoźno zostało wybrane stowarzyszenie Do Przodu, które z żaden sposób nie reprezentuje Gminy Rogoźno tylko potocznie można powiedzieć że jest z gminy Rogoźno. Radny Zaranek poprosił radnego Wojciechowskiego o definicję słowa ‘potocznie’. Radny Wojciechowski potwierdził słowa wypowiedziane przed chwilą , dodając że jest to jego osobiste zdanie a o ile się myli to powinniśmy to wyjaśnić. Następnie radny Kutka stwierdził, że rozumie sens wypowiedzi radnego Zaranka, który poczuł się w obowiązku poinformować radnych o działaniach w radzie stowarzyszenia i nie wie po co ta dyskusja. Radny Zaranek kończąc ten wątek poddał w wątpliwość określenia radnego Wojciechowskiego dot. „ustaleń nieformalnych”, skoro skład rady stowarzyszenia został usankcjonowany uchwałą walnego zebrania i zawarty jest w odpowiednich dokumentach. I wyjaśnił, że swoje krótkie sprawozdanie przedstawił ze względu na to, aby radni i opinia publiczna wiedziała o działaniach tej rady, wyjaśnił także, że jest to rada opiniująca wnioski, które będę spływały do Doliny Wełny. Radny Wojciechowski powiedział, że całkowicie zgadza się z radnym Zarankiem w temacie, że opinia publiczna powinna o takich rzeczach wiedzieć. Jednak wyjaśnił, że w danym punkcie jest to informacja przedstawicieli gmin w stowarzyszeniach i związkach członkowskich, który to punkt został wprowadzony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do porządku obrad, gdyż zgodnie ze Statutem Rady Miejskiej – Radny desygnowany do innych instytucji zobowiązany jest przynajmniej raz w roku składać Radzie sprawozdanie.

 

Ad. 14. Zakończenie.

Posiedzenie sesji zakończono o godz. 20.50 trzykrotnym uderzeniem laski przez pana wiceprzewodniczącego Pawła Wojciechowskiego – protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf