Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 11/2012 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 lutego 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 11/2012

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 lutego 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.       Wystąpienia przedstawicieli podmiotów zajmujących się działalnością związaną ze służbą zdrowia:

                a) dyskusja.

5.       Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

6.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

7.       Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7 radnych.

 

Protokół nr 10/2011 został przyjęty 7 głosamizaw obecności 7 radnych.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – wystąpienia przedstawicieli podmiotów zajmujących się działalnością związaną ze służbą zdrowia:

Jako pierwsza informację przedstawiła p. Urszula Bak - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach.

W imieniu Burmistrza Rogoźna informację omówił p. J. Dolatowski - Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

a) dyskusja:

Radny R. Dworzański zapytał od kiedy będzie działał gabinet chirurga w Rogoźnie?

P. U. Bak poinformowała, że SP ZOZ w Obornikach nie uzyskał kontraktu na poradnię chirurgiczną i ortopedyczną w Rogoźnie, mimo dwukrotnego złożenia oferty do NFZ. Złożono odwołanie od drugiego konkursu, ale nie zostało ono jeszcze rozpatrzone. W przypadku chirurga powodem odrzucenia oferty było nie posiadanie USG o określonych głowicach. Poinformowała, że zakupiony aparat USG był na tyle doskonały, że głowice niewidoczne, a NFZ chciał USG z widocznymi głowicami. Urzędnicy NFZ, którzy przyjechali na weryfikację przygotowania i wyposażenia lokalu stwierdzili, że zakupiony aparat USG nie nadaje się. Zostały złożone szczegółowe wyjaśnienia, które zostały uznane, ale nie zmieniły wydanej decyzji, bo SP ZOZ nie uzyskał kontraktu. Natomiast powodem odrzucenia oferty na poradnię ortopedyczną był brak aparatu RTG w pomieszczeniu, w którym ma być świadczona usługa lub pod tym samym adresem. Burmistrz Rogoźna na prośbę Dyrektor SP ZOZ wystosował pismo wyjaśniające, z którego wynika lokalizacja poradni na ul. Fabrycznej jest na tej samem posesji co pracownia RTG na ul. II Armii Wojska Polskiego. Obecnie oczekuje się na odpowiedź NFZ. Poinformowała, że rozmawiała z Dyrektor SP ZOZ w Obornikach w sprawie uruchomienia poradni chirurgicznej w Rogoźnie i Dyrektor upoważniła ją do przekazania informacji, że jeśli NFZ nie podpisze oddzielnego kontraktu   na Rogoźno, to jest skłonna przeznaczyć część kontraktu na poradnię chirurgiczną w Obornikach dla Rogoźna. Poradnia chirurgiczna prawdopodobnie byłaby uruchomiona od połowy marca lub od 1 kwietnia. Powiedziała, że rozmawiała z p. Kapsiakiem w sprawie siedziby zakładu fizjoterapii, który poinformował, że zgłosił nowe pomieszczenie do NFZ i czeka na przeprowadzenie jego wizytacji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że poradnia chirurgiczna raczej będzie w Rogoźnie, bo Dyrektor SP ZOZ podzieli się punktami ze swojego kontraktuok. 1.5002.000 pkt. Poradnia chirurgiczna jest wpisywana do rejestru u Wojewody, więc trudno będzie rozpocząć jej pracę od 1 marca. W sprawie poradni ortopedycznej powiedział, że musi zostać ogłoszony nowy konkurs, a nie wiadomo czy NFZ zdecyduje się na niego. W kwestii rehabilitacji powiedział, że kontrakt został przyznany, a gabinet jest nieczynny. O kontrakt ubiegała się również pani prowadząca rehabilitację w budynku Urzędu Marszałkowskiego, ale mimo pozytywnego wyniku kontroli nie uzyskała kontraktu. Z posiadanych informacji wynika, że właśnie ta pani zawiadomiła pisemnie Dyrektora NFZ, że p. Kapsiak nie funkcjonuje. Dodał, że nie znane zasady na jakich przyznawane kontrakty.

P. U. Bak powiedziała, że nie znane szczegóły przyznawania kontraktów. Tegoroczne kontrakty gorsze od tych z roku ubiegłego. W związku z tym należy się spodziewać, że będą problemy z uzyskaniem porad u specjalistów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że okulistka otrzymała kontrakt w Rogoźnie i zwróciła się z pismem o wynajęcie pomieszczeń po rehabilitacji. Dodał, że wspólnie z Dyrektor SP ZOZ ma nadzieję, że uda się uzyskać kontrakt dla poradni ortopedycznej w budynku pogotowia. Pomieszczenia okulistce mogą zostać wydzierżawione w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, choć kontrakty zawierane teraz na okres 5 lat. Złożyła także deklarację, że dostosuje pomieszczenia do wymogów w własnym zakresie.

Radny H. Janus zapytał czy podmiot, który nie otrzyma kontraktu w tym roku, to przez kolejne 5 lat kontraktu w danej miejscowości nie będzie?

P. U. Bak odpowiedziała, że prawdopodobnie nie będzie. Dodała, że co roku sytuacja jest coraz gorsza bo kontraktów jest coraz mniej i one niższej wartości. NFZ kontraktuje usługi do wysokości swoich wpływów. Po przeprowadzonej rozmowie z NFZ wynika, zostanie dokonany przegląd podmiotów, które uzyskały kontrakty i wówczas przeanalizują jakich usług medycznych brakuje i ile pieniędzy pozostało, by móc zawrzeć kolejne kontrakty.

Radny H. Kuszak powiedział, że nie można się cieszyć z tego, że kontrakty zostały zawarte na 5 lat, ponieważ przez ten czas będzie panowała stagnacja w kwestii poradni.

P. U. Bak powiedziała, że uważa należy się cieszyć, bo może się okazać, że gdyby kontrakty były zawierane co roku, to podmioty, które złożą oferty i będą spełniały wszystkie wymagania nie uzyskają kontraktów.

Radny R. Szuberski powiedział, że jest to stabilizacja, ale zarazem także stagnacja.

P. U. Bak powiedziała, że w sprawie chirurga trzeba być dobrej myśli, bo jeśli odwołanie nie zostanie rozpatrzone i nie zostanie podpisana odrębna umowa na Rogoźno, to z limitu przydzielonego na Oborniki zostanie wydzielona pula na Rogoźno. W sprawie poradni ortopedycznej nie znane szczegółowe informacje.

Radny M. Kutka zapytał czy w sytuacji gdyby kontrakt nie został przyznany, to w jakiej części Dyrektor SP ZOZ odstąpi kontrakt i ile godzin w tygodniu będzie chirurg w Rogoźnie?

P. U. Bak odpowiedziała, że poradnia chirurgiczna czynna byłaby trzy razy w tygodniu po 4 godz. dziennie. 

Radny H. Janus powiedział, że z przedłożonej informacji wynika poradnia neurologiczna na ul. Piłsudskiego w Obornikach nie otrzymała kontraktu.

P. U. Bak powiedziała, że jedynym podmiotem który otrzymał kontrakt jest NZOZ Obst w Obornikach.

Radny H. Janus zapytał co będzie z kartotekami i pacjentami, którzy się leczyli w tej poradni?

P. U. Bak odpowiedziała, że wszyscy pacjenci muszą udać się do poradni u p. Obsta. Poinformowała, że pacjenci informują o problemach z dodzwonieniem się do poradni i zarejestrowaniem. Sprawa została zgłoszona do NFZ, bo nie znane powody nie rejestrowania wyprzedzająco pacjentów na wizyty. W NZOZ Obst podane godziny od której przyjmuje lekarz, ale nie została podana godzina zakończenia przyjmowania pacjentów. NFZ odpowiedział, że zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Radny H. Janus zapytał czy mogą zostać wydane kartoteki pacjentów?

P. U. Bak powiedziała, że mogą zostać wydane kartoteki pacjentów, którzy leczyli się w firmie Vita i przeniesione do firmy p. Obsta.

Radny H. Janus powiedział, że w informacji podany jest jeden zakład rehabilitacji i fizjoterapii w Obornikach, ale został on umieszczony w dwóch pozycjach.

P. U. Bak poinformowała, że należy rozróżnić lekarza i poradnię. Rehabilitacja medyczna i fizjoterapia oznacza lekarza udzielającego porady w tym zakresie, a zakład rehabilitacji i fizykoterapii oznacza świadczenie usług z zakresu masaży, naświetlań, itp.

Radny H. Janus zapytał o różnicę między pojęciami: fizjoterapia, a fizykoterapia?

P. U. Bak wyjaśniła, że fizjoterapia oznacza, że na pacjenta oddziaływuje się za pomocą rąk, a fizykoterapia oznacza oddziaływanie na pacjenta za pomocą różnego rodzaju urządzeń.

Radny H. Janus odpowiedział, że u p. Kapsiaka świadczone także zabiegi z użyciem prądu.

P.U. Bak poinformowała, że wykaz świadczeń został przygotowany na podstawie uzyskanych kontraktów.

Radny H. Janus powiedział, że w wykazie świadczeniodawców nocnej i świątecznej opieki lekarskiej podane te same adresy, a jeden jest wyjazdowy, i jeden ambulatoryjny. Zapytał czy tam dwa zespoły?

P. U. Bak powiedziała, że przyjmuje tam dwóch lekarzy i nie ma możliwości, żeby przyjechał pacjent, a lekarza nie byłoby bo jest na wyjeździe. Dodała, że na dyżurze jest bardzo dużo pacjentów, dlatego trzeba czekać na uzyskanie porady.

Radny H. Janus zapytał czy zespół ratunkowy stacjonujący w PSP jest dodatkowym podmiotem?

P. U. Bak odpowiedziała, że zespół ratunkowy w PSP działa w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego i nie ma nic wspólnego z leczeniem i przyznawanymi kontraktami w ramach NFZ. Poinformowała, że NFZ kontraktuje usługę, ale czyni to na polecenie Wojewody. Organem sprawującym opiekę medyczną w zakresie ratownictwa medycznego jest Wojewoda. W razie potrzeby trzeba dzwonić na nr telefonu 112 lub 999. Dodała, że SP ZOZ ma podpisany kontrakt na dwa zespoły ratownictwa medycznego: zespół Sz lekarzem, który stacjonuje w Obornikach i zespół Ptylko ratownicy medyczni, który stacjonuje w Rogoźnie. Jeśli dyspozytor stwierdzi, że potrzebna jest karetka z lekarzem, wówczas wysyłana jest karetka z lekarzem. Dodała, że kontrakt na ratownictwo medyczne zawarty jest do końca roku, a od nowego roku będą nowe centra powiadamiania ratunkowego, zgodnie z nowym planem ratownictwa, których ma być pięć na terenie województwa. Powiat obornicki zostanie przyporządkowany pod centrum powiadamiania ratunkowego w Poznaniu. Pracownicy wydziału zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego zapewniają, że będzie lepiej ale jak będzie to się okaże.

Radny R. Dworzański zapytał czy jest możliwość przekazania informacji o wysokości kosztu utrzymania lekarza na tzw.wieczorynce? Dodał, że pełnienie dyżuru przez dwóch lekarzy na cały powiat jest bardzo niepokojące.

P. U. Bak powiedziała, że lekarz wyłącznie przyjmuje pacjentów i nie udziela porad przez telefon. Poinformowała, że na numer telefonu ratownictwa medycznego dzwoni się wyłącznie w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Wszystkie pozostałe stany z trwającej choroby i nie stwarzające zagrożenia dla życia, należy zgłaszać do pomocy wieczorowo-nocnej. Jeśli będzie potrzeba przyjazdu lekarza to trzeba tam go zgłosić.

Radny H. Janus zapytał gdzie odbierane zgłoszenia na numer 112?

P. U. Bak wyjaśniła, że zgłoszenia te odbierane w PSP przez dyspozytora, który przekazuje je następnie do zespołów karetek stacjonujących w Obornikach lub Rogoźnie.

Radny R. Dworzański zapytał o koszt utrzymania lekarza na tzw.wieczorynce?

P. U. Bak poinformowała, że wartość kontraktu na tzw.wieczorynkęna powiat w 2012 r. wynosi 1.329.480 zł. Dodała, że jej zdaniem dobrze się stało że kontrakt ten uzyskał szpital, ponieważ na miejscu można wykonać wszystkie niezbędne badania jakich pacjent wymaga.

Radny R. Szuberski powiedział, że dla Rogoźna najlepiej było gdy usługi te były świadczone w Rogoźnie.

P. U. Bak powiedziała, że wtedy mieszkańcy Obornik byli oburzeni, ponieważ uważali za nie dopuszczalne jeżdżenie do Rogoźna, skoro w mieście jest szpital, który może świadczyć usługi w tym zakresie. 

Radny R. Szuberski dodał, że dyspozytornia w tym roku będzie obsługiwała wyłącznie Poznań i powiat poznański i zacznie działać na Euro 2012. Wydział Zarządzania i Bezpieczeństwa Kryzysowego zapewnia, że system będzie działał sprawnie i po Euro 2012 ma zostać rozszerzony na powiaty ościenne.

Radny R. Dworzański powiedział, że przekazana informacja powinna znaleźć się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego. Pomimo przekazywanych informacji wiele osób nie wie czy udać się po pomoc do lekarza na tzw.wieczorynce, czy dzwonić na numer 112 lub 999.

P. U. Bak przyznała rację radnemu R. Dworzańskiemu i powiedziała, że ludzie nadal utożsamiają pogotowie z pogotowiem jakie funkcjonowało kilka lat wstecz.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że od początku roku jak szpital uzyskał kontrakt informacja została umieszczona na stronie internetowej gminy i ona nadal się tam znajduje.

Radny R. Dworzański powiedział, że jest to na tyle ważna informacja, że powinien być do niej bezpośredni link.

P. U. Bak powiedziała, że tegoroczny informator medyczny nie jest jeszcze zamieszczony, ponieważ dopiero w dniu wczorajszym zostały wpisane ostateczne dane, które uzyskano z NFZ.

Radny M. Kutka powiedział, że w Rogoźnie jest punkt ratownictwa drogowego, który przyjmuje wyłącznie zgłoszenia przekazywane drogą telefoniczną. Zapytał czy w tej sytuacji właściwe jest umieszczenie na rondzie znaku pogotowie? Zdaniem radnego M. Kutki jest to mylące.

P. U. Bak powiedziała, że w tej sprawie rozmawiała już z p. H. Janusem oraz p. R. Szuberskim i uważa, że znak nie jest mylący, ponieważ pogotowie znajduje się w tym miejscu. Dodała, że należy pamiętać o tym, że w punkcie gdzie jest pogotowie nieudzielane porady. Ratownicy udzielanie pomocy muszą zgłosić do centrum. Dodała, że jeśli radni uważają znak za bardzo mylący i zbyt szeroko interpretowany, to można go usunąć. Zapytała przez kogo został postawiony omawiany znak drogowy?

Radny H. Janus powiedział, że jest to droga wojewódzka i nie wie kto postawił znak drogowy.

Radny M. Kutka powiedział, że mentalność ludzi jest taka, że widząc znak pogotowia szukają w tym miejscu pomocy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wpłynęło żadne pismo lub telefoniczne zawiadomienie od mieszkańców o tym by znak drogowy ich dezinformował.

Radny H. Janus zapytał czy znak „pogotowie ratunkowe” może zostać zamieniony na inny zastępczy znak np. „postój” lub „ratownicy medyczni”. Wówczas wiadomym jest, że ratownicy medyczni nie udzielają porad.

P. U. Bak powiedziała, że zawarty kontrakt obowiązuje do grudnia br., a od stycznia będą nowe kontrakty.

Radny M. Kutka powiedział, że sprawę znaku zgłosili mu mieszkańcy i sam tej sprawy nie wymyślił, a jest po to aby informować w imieniu mieszkańców o tego typu sprawach.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że mieszkańcy tego typu sprawy mu nie zgłosili.

P. U. Bak powiedziała żeby radny M. Kutka zgłaszającym się do niego mieszkańcom wyjaśnił, że w miejscu tym jest siedziba pogotowia ratunkowego, ale nie udziela się w niej porad.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że optymistyczną informacją jest zapewnienie, że mimo negatywnego rozpatrzenia odwołania przez NFZ poradnia chirurgiczna będzie w Rogoźnie. 

P. U. Bak podziękowała za wspieranie SP ZOZ w Obornikach. Dodała, że nadal będzie zwracać się o udzielanie pomocy dla szpitala, ponieważ ciągle jest on w potrzebie. Zawarte w tym roku kontrakty są wyższe, ale nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów, które wzrastają.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy podejmowane są jakieś działania zmierzające do przekształcenia SP ZOZ w Obornikach w spółkę?

P. U. Bak poinformowała, że na styczniowej sesji Rady Powiatu została przedstawiona wstępna informacja o sytuacji szpitala i procedury jego przekształcenia w spółkę. Na razie obowiązku przekształcenia szpitala w spółkę nie ma. Obowiązująca ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek przekształcenia szpitala w spółkę, ale tylko wówczas gdy szpital na koniec roku wygeneruje stratę, która będzie przekraczać wartość amortyzacji. Przekazana w styczniu informacja przez Dyrektor SP ZOZ wskazywała, że straty szpitala nie przekroczą wartości rocznej amortyzacji. Dodała, że obowiązek przekształcenia szpitali w spółki będzie obowiązywał od zakończenia roku 2012. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w której zobowiązał SP ZOZ w Obornikach do określonych zachowań, m.in. do nie przekroczenia limitów określonych w kontraktach z NFZ. Powiat nie chce dopuścić do sytuacji w której obligatoryjnie trzeba byłoby przekształcić SP ZOZ w spółkę. Przekształcenia SP ZOZ w Obornikach nie chcą zarówno radni Rady Powiatu oraz pracownicy szpitala.

Burmistrz Rogoźna zapytał dlaczego nie chce się przekształcenia SP ZOZ w Obornikach w spółkę?

P. U. Bak odpowiedziała, że każda forma organizacyjna ma swoje wady i zalety, w tym spółka. SP ZOZ nie można zlikwidować, a spółkę będzie można zlikwidować jeżeli będzie generowała straty. Rozważyć trzeba kwestię przekazania spółce majątku, który na razie jest własnością powiatu, a SP ZOZ ma go w zarządzie. Jeżeli powiat przekaże majątek spółce to straci nad nim kontrolę i w przypadku upadłości majątek będzie podlegał sprzedaży.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Starosta będzie powoływał Radę Nadzorczą i przez nią będzie sprawował kontrole nad SP ZOZ.

P. U. Bak powiedziała, że powiat nie jest w stanie samodzielnie prowadzić szpitala. Zarząd Powiatu sugeruje by wrócić do rozmów z samorządami wszystkich gmin, aby w miarę możliwości każda z nich objęła udziały.

Burmistrz Rogoźna zapytał dlaczego zakłada się, że gminy muszą dopłacać środki do funkcjonowania szpitala jako spółki. Można rozważyć sytuację, gdy szpital będzie spółką i 100% udziałów będzie posiadał powiat.

P. U. Bak powiedziała, że co roku do SP ZOZ w Obornikach dopłacane są znaczne środki. Dotychczas powiat dofinansował szpital w kwocie ok. 13 mln zł. W roku ubiegłym dopłacono ponad 300 tys. zł, ale były lata gdy dopłacono 900 tys., a nawet 1 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na remonty i zakup wyposażenia. Gdyby powiat nie dofinansowywał SP ZOZ-u oraz gminy by go nie wspierały, to on by już nie funkcjonował. Jeżeli SP ZOZ będzie funkcjonował jako spółka to nie będzie mógł przyjmować dotacji. Gdy będzie spółka to trzeba byłoby podnieść kapitał zakładowy. Dodała, że jeśli szpital będzie funkcjonował jako spółka to sponsorzy będą mniej chętniej go wspierać. Zdaniem p. U. Bak funkcjonowanie szpitala jako spółki trzech samorządów miałaby rację bytu. Poprosiła o rozważenie tego problemu, ponieważ Starosta w najbliższym czasie zwróci się z pewną propozycją.

 

Ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Następnie zrealizowano punkt 5 – informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Informację na powyższy temat przedstawiła p. E. Kowalska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie. 

 

W dalszej części posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji punktu punktu 6 – zaopiniowanie  materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt dnia 06.12.2011 r.) omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2011 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie omówił Dyrektor ZAMK Marek Mysłek.

Dyrektor ZAMK poinformował, że do treści projektu uchwały wkradł się błąd pisarski i poprosił o poprawienie podanej kwoty na 46.592,37 zł.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Obornikach na uchwałę Nr XX/167/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski. 

Uwag nie było.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki przedstawił wniosek Państwa Dąbrowskich o włączenie do miasta Rogoźno części wsi Cieśle.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Komisja powinna przychylić się do tej prośby, ponieważ często sami radni dziwią się dlaczego tereny te należą do Ciesiel, a nie do Rogoźna.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że będzie za przyłączeniem terenów na których planowane jest jedno- i wielokondygnacyjne budownictwo mieszkaniowe.

Radny R. Dworzański zapytał jak przebiega formalna procedura realizacji omawianego wniosku?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że granice miasta może zmienić wyłącznie Prezes Rady Ministrów. Musi zostać przygotowana cała dokumentacja: mapy terenu, podział na poszczególne działki oraz muszą zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. Dodał, że na terenie Gminy Rogoźno jest wiele miejsc, które „logicznie myśląc” powinny zostać przyłączone do innych miejscowości, np. cześć ul. Konieczyńskich znajduje się w obrębie geodezyjnym Garbatki.  Dodał, że gmina musiałaby ponieść koszty przygotowania nowych map.

Radny R. Dworzański powiedział, że wydaje się słusznym przyłączenie tych terenów do Rogoźna, ale trzeba rozważyć koszty realizacji takiego wniosku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w przeszłości rozważana była możliwość włączenia Rudy do miasta Rogoźno, ale po przedstawieniu kosztów jakie gmina musiałaby ponieść na przygotowanie samych map zrezygnowano z tego pomysłu.

Zastępca Burmistrz zwrócił uwagę, że należy pamiętać iż mieszkańcy będą musieli pokryć część kosztów z własnych środków. Wymiana dowodu osobistego pokrywana jest przez urząd, ale koszt wymiany pozostałych dokumentów będą musieli pokryć w własnym zakresie miszkańcy.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na zebraniu wiejskim w Owczegłowy mieszkańcy wsi Cieśle poinformowali, że chcą osobnego sołectwa. Wniosek o rozdzielenie Sołectwa Owczegłowy został przegłosowany na zebraniu wiejskim.

Radny M. Kutka powiedział, że może zostać utworzone nowe sołectwo i jeśli zostanie zrealizowany wniosek Państwa Dąbrowskich zostanie ono zmniejszone.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że mieszkańcy wsi Cieśle zostali poinformowani o treści wniosku złożonego przez Państwa Dąbrowskich i nadal chcą utworzenia odrębnego sołectwa.

Radny R. Dworzański powiedział, że jest za scalaniem sołectw.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że w przypadku realizacji wniosku wystąpi problem ze strukturą geodezyjną. Gmina podzielona jest na obręby geodezyjne, które na ogół pokrywają się z poszczególnymi miejscowościami i obszarem miasta. W danym obrębie geodezyjnym występują działki o numerach od 1 do nieskończoności. W każdym obrębie numeracja rozpoczyna się od liczb pierwszych. W przypadku Ciesiel jest to obręb stary, który stosunkowo rzadko ulegał zmianie i nie było zmian numerów. Działki od strony miasta zwykle mają numery bliskie liczbą pierwszym. W związku z tym numery te trzeba będzie zmienić, ponieważ będą się pokrywały z numerami nieruchomości w mieście. Z tego powodu będą potrzebne operaty geodezyjne, prostowanie ksiąg itd. Należy zadać pytanie kto poniesie koszty tej procedury?

Burmistrz Rogoźna dodał, że Państwo Dąbrowscy kupując ziemię wiedzieli, że należy ona do Ciesiel. Opracowany został również plan przestrzenny i żadne uwagi wówczas nie były zgłaszane.

Radny R. Dworzański powiedział, że przed rozpatrzeniem wniosku trzeba sprawdzić jakie będą koszty jego realizacji.  

Radny M. Kutka powiedział, że trzeba byłoby zapytać mieszkańców, czy chcieliby należeć do Rogoźna.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że trzeba zapytać mieszkańców czy chcą, dlatego muszą zostać przeprowadzane z nimi konsultacje.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że przyłączenie Rudy do Rogoźna byłoby bardzo korzystne dla miasta, ponieważ wówczas Rogoźno byłoby położone przy drodze krajowej nr 11.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że przyłączenie omawianych obszarów do Rogoźna nie zmieni standardów życia ich mieszkańców.

Burmistrz Rogoźna dodał, że podatki w całej gminie są równe.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jej zdaniem należałoby rozeznać jakie koszty będą towarzyszyły realizacji wniosku Państwa Dąbrowskich oraz Komisja powinna zając stanowisko w tej sprawie.

Radny R. Dworzański powiedział, że pomysł włączenia jest zasadny.

Przewodniczący Z. Chudzicki poddał pod głosowanie wniosek o włączenie części wsi Cieśle do Rogoźna.

Radny H. Kuszak powiedział, że opinia Komisji powinna zawierać informację, że jest ona niewiążąca.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że stanowisko Komisji jest zawsze niewiążące.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie jest za tak jednoznacznym formułowaniem wniosku.

Radna R. Tomaszewska przedstawiła wniosek o treści: Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury wnioskuje do Burmistrz Rogoźna o przeanalizowanie możliwości włączenia części wsi Cieśle (wniosek Państwa Dąbrowskich) oraz część ul. Lipowej do miasta Rogoźna. 

Radna R. Tomaszewska zapytała czy wniosek o podobnej treści nie mógłby zostać podjęty odnośnie innych miejsc, które należałoby włączyć do Rogoźna. 

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby najpierw rozeznać koszty włączenia Ciesiel do Rogoźna i dopiero wówczas rozważać możliwość przyłączenia pozostałych miejscowości do miasta.

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o przygotowanie przez Kierownika WGNRiOŚ wykazu wszystkich newralgicznych punktów, które trzeba uporządkować i przyłączyć do odpowiednich miejscowości.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki przedstawił prośbę Rady Pedagogicznej, pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie o udzielenie pomocy szkole. 

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że sprawa została szeroko omówiona w dniu wczorajszym.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że podoba mu się koncepcja przejęcia przez gminę Zespołu Szkół Agrobiznesu, ale gdy gmina będzie organem prowadzącym zarówno dla Zespołu Szkół jak i dla Gimnazjum. Subwencję będą się wówczas w jakiś sposób bilansowały, bo jeśli Zespół Szkół Agrobiznesu pozostałby w swoim budynku, to wówczas gmina musiałaby dopłacać do jego funkcjonowania oraz dopłacać do Gimnazjum nr 2. Dodał, że na taką rozrzutność budżetu gminy nie stać. 

Radny R. Szuberski powiedział, że koncepcja ta spowoduje likwidację liceum ogólnokształcącego.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział iż stanowisko to przedstawił na wczorajszym spotkaniu. W koncepcji Zarządu Powiatu jest istnienie w Gminie Rogoźno i w Gminie Oborniki po jednej szkole ponadgimnazjalnej o profilu ogólnokształcącym i jednej o profili technicznym lub zawodowym. Dodał, że zdaniem radnego R. Szuberskiego takim posunięciem otwiera się drogę do likwidacji liceum ogólnokształcącego, a na to nie pozwoli.

Radny R. Szuberski powiedział, że o tym nie będzie decydował Przewodniczący Komisji, tylko Rada Powiatu.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że powiat nie jest w stanie utrzymać tak potężnego budynku z funkcjonowania jednej szkoły. 

Radny M. Kutka zapytał czy Przewodniczący Komisji nie jest za przeniesieniem Gimnazjum nr 1 do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu skoro dopłaca się do niego więcej, aniżeli do Gimnazjum nr 2?

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że taką koncepcję również rozważa.

Radny M. Kutka zapytał czy według Przewodniczącego Komisji bardziej racjonalne jest przeniesienie Gimnazjum nr 1 czy Gimnazjum nr 2?

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że lepiej bilansowałoby się przeniesienie Gimnazjum nr 1, ale pozostaje pytanie na jakie cele zagospodarować budynek Gimnazjum nr 1. Dodał, że jest to dyskusja bardzo trudna, ale trzeba ją podjąć.

Radny R. Szuberski potwierdził, że jest to trudna decyzja i budynki trzeba w odpowiednim stanie zachować i utrzymać. Budynki mogłyby stanowić rozwiązanie dla wielu organizacji pozarządowych do czasu, gdy zostanie wypracowana inna koncepcja. Rozpoczął się okres 5-6 lat gdy obiektów dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów jest za dużo, ale po tym czasie okaże się iż będą one poszukiwane. Obecnie szukane są lokale dla szkół podstawowych. Należy podjąć decyzje najlepszą, która spowoduje że z usług edukacyjnych straci się jak najmniej. Dodał, że uważa iż najlepiej byłoby zachować wszystkie jednostki przy jak najmniejszej stracie finansowej. Nadmienił, że żałuje iż do sprawy tej podchodzi się tak późno, bo wniosek do Przewodniczącego był skierowany kilka miesięcy wcześniej. Sprawa wymaga gruntownego przemyślenia, aby podjęta decyzja była z korzyścią dla Gminy Rogoźno.

Radny R. Dworzański powiedział, że w perspektywie 6-7 lat może brakować miejsc, bo może przyjdzie upragniony wyż demograficzny. Coraz więcej mówi się, że trzy stopniowy podział szkolnictwa jest nietrafiony i nie wiadomo czy za trzy lata, gdy będą kolejne wybory nie wróci się do poprzedniego systemu z podziałem na szkoły podstawowe i szkoły średnie. W szkołach gimnazjalnych proces wychowawczy jest najbardziej trudny i najtrudniej się z tą młodzieżą pracuje. Dodał, że nie wie czy mówienie o 6 lub 7 latach ma jakiś sens, skoro wszystko tak diametralnie i szybko się zmienia, np. służba zdrowia.

Radny R. Szuberski powiedział, że subwencja z budżetu państwa jest nie wystarczająca. Na posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa zapytał Prokuratora gdzie zdarza się najwięcej występków wśród młodzieży? Najwięcej tego typu zdarzeń ma miejsce w gimnazjach.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że gdyby zostało połączone Gimnazjum nr 1 z Zespołem Szkół Agrobiznesu, to budynek po gimnazjum można byłoby wykorzystać do odciążenia Szkoły Podstawowej nr 3.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że jest to pewna koncepcja i wiadomym jest, że szkoła ta jest przepełniona.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w budynku Gimnazjum nr 1 zajęcia lekcyjne mogłyby odbywać uczniowie klas 4-6.

Radny R. Dworzański zaproponował aby przedstawione w dniu dzisiejszym koncepcje skonsultować z Radą Powiatu. Przedstawiona przez Starostę koncepcja reorganizacji oświaty różni się od decyzji jakie finalnie zostały podjęte. Dodał, że w podejmowanych działaniach brak jest spójności i trudno określić do czego one zmierzają. Wiadomym jest, że pieniędzy jest coraz mniej, powiat stoi na stanowisku, że nie opłaca mu się prowadzić szkoły. Należy zapytać czy zostały podjęte jakiekolwiek działania, by opłacało się prowadzić szkołę. Przytoczył przykład Zespołu Szkół Agrobiznesu, który w ostatnim roku zaoszczędził znaczą sumę pieniędzy. Zapytał czy programu oszczędnościowego nie było można wprowadzić wcześniej?

Radny R. Szuberski powiedział, że nie ma bezpośredniego wpływu na szkoły ponadgimnazjalne. Za 2 lub 3 lata może być taki układ w Radzie, że jednym głosowaniem doprowadzi się do tego, że w Rogoźnie będzie tylko jedna szkoła. Dodał, że niektórzy radni oborniccy w takim tonie już teraz się wypowiadali. Radni oborniccy w jakiś sposób uratowali szkołę w Objezierzu. W Zespole Szkół Agrobiznesu jest 240 uczniów i nie jest to zbyt mała liczba. Jeśli podjęłoby się działania na szczeblu gimnazjum, aby uczniowie zostali na terenie Rogoźna, to byłaby też inaczej. Na szczeblu ponadgimnazjalnym jest kilka szkół, które kształcą nie źle, ale ok. 40-50 uczniów wyjeżdża i kształci się poza terenem powiatu. Dodał, że w szkołach kształci się również wielu uczniów z Ryczywołu, Długiej Gośliny czy Murowanej Gośliny. Powiedział, że trzeba podjąć takie działania żeby żadna szkoła nie odniosła uszczerbku.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy radny R. Szuberski ma jakąś gotową koncepcję?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że propozycją jest przeniesienie Gimnazjum nr 1, z tym że wówczas byłoby to uderzenie w tą szkołę, ale spowodowało by oszczędności na poziomie 500-600 tys. zł. Dodał, że nie były prowadzone rozmowy z Gronem Pedagogicznym, a wiadomym jest że każda szkoła będzie walczyła o swoje istnienie. Zdaniem radnego R. Szuberskiego rozmowy o szkolnictwie zostały rozpoczęte zbyt późno, bo były prowadzone między Burmistrzem i Zarządem Powiatu. Problem należy rozwiązać szybko, bo w kwietniu będzie nabór do gimnazjum itd. Dodał, że być może będzie trzeba spotkać się jeszcze raz bo na dziś nie ma konkretnego rozwiązania, które zadowoliłoby wszystkich.

Radny R. Dworzański powiedział, że inaczej patrzy się na sprawy oświaty w Rogoźnie z perspektywy Obornik. Dodał, że przypuszcza iż prowadzone w Obornikach rozmowy na temat Rogoźna zostały jednoznacznie określone, a decyzje podejmuje Rada Powiatu. Zapytał czy radni posiadają dostateczną wiedzę jakie faktycznie ponoszone są koszty na oświatę, bo koszty mogą być w różny sposób przedstawiane.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że był na spotkaniu ze Skarbnikiem Powiatu, który przedstawił koszty stałe utrzymania Zespołu Szkół Agrobiznesu za rok 2011, choć dyrektor twierdzi że są one trochę niższe.

Radny R. Szuberski powiedział, że inna subwencja jest na gimnazjum a inna na szkoły zawodowe.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że mówił o kosztach stałych Zespołu Szkół Agrobiznesu, a nie o subwencjach.

Radna R. Tomaszewska zapytała skąd biorą się kwoty, które są dokładane do szkół gminnych?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli średnia w szkole jest dwadzieścioro kilkoro uczniów, a w gimnazjum jest średnio 33 uczniów to odpowiedź jest prosta. Gdyby średnia uczniów była wyższa to wówczas sytuacja przedstawiała by się inaczej i kilku nauczycieli musiałoby odejść, a dotychczas nikt z nauczycieli nie stracił pracy.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że jest to najważniejszy aspekt tej sprawy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to ważny aspekt, ale w tym są finanse. Każdy kto jest nauczycielem patrzy na to tak, by nikt nie stracił pracy.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że w swoich wypowiedziach zawsze podkreślał, że oprócz aspektu ekonomicznego i demograficznego, ważne jest traktowanie ucznia nie przez pryzmat zysków i strat.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gdyby każdy miał utrzymywać szkoły z własnych środków to od razu myślałby inaczej. Oświata finansowana jest z środków gminnych i pochłania znaczne środki, w związku z tym nie są realizowane inwestycje. Gdyby nie było Karty Nauczyciela to sytuacja być może byłaby inna i problem byłby rozwiązany. Zaznaczył iż subwencje przyznawane są na uczniów, a nie na budynki w których się uczą. W szkołach wiejskich jest po 10-12 uczniów i nie da się zwiększyć ich liczby. W gimnazjach można zwiększyć liczbę uczniów w jednym oddziale, bo tworzy się ich mniej. Wprowadzane są obligatoryjne podwyżki pensji dla nauczycieli, co wpływa na wzrost kosztów oświaty.

Zastępca Burmistrza powiedział, że w szkołach zawodowych ucząca się młodzież nie przebywa 5 –ciu dni w szkole, bo ma praktyki, przez to koszt utrzymania szkoły jest inny.

Radny R. Szuberski powiedział, że panuje ogólne niezadowolenie, że do szkół gminnych dokłada się kilka milionów, a starostwo dokłada zaledwie kilkaset tysięcy. Dodał, że inna sytuacja finansowa jest w gminie, a inna w powiecie i inne jest podejście do oświaty tych instytucji.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Starosta w 2011 r. dołożył środki ponad subwencję w kwocie 400 tys. zł. W poprzednich latach szkoły utrzymywały się z subwencji – pewne szkoły mają niedobory, a inne nadwyżki i dlatego wszystko się bilansowało.

Radny R. Szuberski powiedział, że były lata gdy z funkcjonowania szkoły im. T. Kutrzeby zostawało ok. 400-600 tys. zł subwencji, która była przeznaczana na szkoły w których  były niedobory finansowe.

Zastępca Burmistrza powiedział, że gdyby uczniowie gimnazjum byli zgromadzeni w jednym budynku, to wówczas koszty automatycznie byłyby niższe.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że była rozważana ze Starostą koncepcja przeniesienia Gimnazjum nr 2 do Gimnazjum nr 1, ale rozpoczęła się akcja protestacyjna z udziałem dyrekcji, radnych i telewizji.

Radny R. Szuberski powiedział, że nie było dobrym rozwiązaniem tworzenie nowych szkół w IV kadencji, kiedy było tworzone Gimnazjum w Gościejewie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że szkoła w Tarnowie nie rozkłada budżetu.

Radny R. Szuberski powiedział, że utworzenie tej szkoły spowodowało ubytek ok. 60-80 uczniów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli uczniowie ci chodziliby do szkół w Rogoźnie, to wówczas będzie brakowało pieniędzy dla szkoły w Tarnowie lub Parkowie.

Radny R. Dworzański powiedział, że Zespół Szkół w Parkowie bilansuje się zadowalająco. 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie została utworzona dodatkowa szkoła bo z dwóch szkół zostało utworzone gimnazjum i szkoła podstawowa. Dodał, że było trzeba podjąć uchwałę o zamknięciu szkoły w Tarnowie i dziś może nie byłoby tematu.

Radny R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem szkoły wiejskie to nie tylko ekonomia.

Zastępca Burmistrza powiedział, że nie należy rozmawiać o tym co kiedyś należało zrobić, tylko o tym jakie decyzje podjąć teraz by rozwiązać powstały problem.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy zdaniem Dyrektor R. Tomaszewskiej dwie szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjum będą mogły się pomieścić w jednym budynku?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że po przystosowaniu dodatkowych pomieszczeń wszystkie szkoły się pomieszczą w budynku. Dodała, że adaptacja kolejnych pomieszczeń będzie wymagała nakładów finansowych. Powołana Komisja oceniała stan obecny: ilość oddziałów i ilość pomieszczeń.

Zastępca Burmistrza zapytał czy zajęcia będą odbywały się do godz. 15.00?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że zajęcia miały by odbywać się do godz. 15.00.

Radny R. Dworzański powiedział, że w dużych szkołach są największe problemy z uczniami.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tej szkole nie ma żadnych problemów.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w tej szkole są takie same problemy jak w innych placówkach. Powiedziała, że na spotkaniu z rodzicami uczniów klas VI poinformowała, że w szkole są takie same problemy, jak w innych szkołach. Na spotkaniu powiedziała, że w ostatnim czasie nie było interwencji policji, np. pobicia się uczniów.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że rozumie iż Burmistrz Rogoźna podejmie negocjacje z Starostą Powiatu Obornickiego.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 tj. wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców związanymi z godziną rozpoczynania sesji na spotkaniu Przewodniczących postanowiono, aby na każdym posiedzeniu Komisji każdy z radnych wybrał odpowiednią według niego godzinę rozpoczynania sesji. Propozycje godzin rozpoczynania zostały umieszczono na kartkach, które zostaną przekazane radnym. Do wyboru są godziny: 12.00, 14.00 i 16.00.

Radny M. Kutka zapytał dlaczego na sesji nie zostanie przeprowadzone to głosowanie?

Przewodniczący Z. Chudzicki odpowiedział, że ustalono iż sprawa ma być rozpatrywana na posiedzeniach Komisji.

W wyniku głosowania 4 radnych opowiedziało się „za” rozpoczynaniem sesji o godz. 16.00, a 3 radnych „za” godziną 14.00.

Radny R. Szuberski poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa podczas której Burmistrz występował o postawienie znaku na ul. Ogrodowej oraz w Cieślach. Oba wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Na posiedzeniu Rady odczytywane były odpowiedzi na pismo z października, na które nie było odpowiedzi z Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie przypomina sobie czy jakieś pismo w październiku wpłynęło do urzędu. Mogła być także taka sytuacja, że na pismo udzielił ustnej odpowiedzi w rozmowie ze Starostą. Dodał, że w roku ubiegłym została zakupiona walizka wypadkowa, przeznaczone zostały środki na patrole dla policji oraz przekazano dwa komputery.

Radny H. Kuszak poprosił o zamontowanie elementów odblaskowych na progu zwalniającym na ul. Nowej, ponieważ jest on bardzo słabo widoczny. Zapytał także czy została przeniesiona lampa?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że p. Marciniak poinformował że lampa zostanie przeniesiona gdy odmarznie ziemia.

Radny M. Kutka poinformował, że zdumiało go iż w materiałach na  sesję nie otrzymał uchwały dot. wodociągów, który został już częściowo opłacony. Na sesji ustalono, że uchwała będzie omawiana na Komisjach i chciałby się dowiedzieć dlaczego uchwała została wycofana.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że otrzymała informację iż uchwała zostanie przygotowana na miesiąc marzec.

Radny R. Szuberski powiedział, że uchwała została skierowana do Komisji i Przewodniczący Komisji powinien decydować czy uchwała będzie omawiana. Na posiedzenie powinien zostać zaproszony p. Dulko, aby z nim omówić projekt uchwały.

Przewodniczący Z. Chudzicki odpowiedział, że nic się nie stanie jeśli uchwała będzie omawiana na marcowym posiedzeniu Komisji.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na sesji przeniesiono projekt uchwały na najbliższą sesję. Prezes „Aquabellis” został zapytany dlaczego nie został przygotowany projekt stosownej uchwały i wyjaśnił, że uchwała zostanie przygotowana na miesiąc marzec.

Radny M. Kutka zapytał czy zostanie przygotowana opinia radcy prawnego?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Prezes „Aquabellis” rozmawiał z radcą prawnym, który wskazał fragmenty uchwały jakie mają zostać ponownie opracowane. 

Radny M. Kutka powiedział, że mieszkańcy ul. Kochanowskiego informowali go iż jest ona nieprzejezdna i jest w gorszym stanie niż przed robotami kanalizacyjnymi. Po remontach i budowie kanalizacji droga stała się całkowicie nieprzejezdna i ludzie na niej grzęzną. Powiedział, że jest umówiony w dniu jutrzejszym z mieszkańcami ulicy na spotkanie i temat ten ponowi na sesji. W imieniu mieszkańców zaprosił Burmistrza na spotkanie. Dodał, że mieszkańcy zgłaszają zapadające się na tej ulicy studzienki.

Radny R. Szuberski powiedział, że otrzymał informację iż studzienki początkowo wystawały o 10-15 cm ponad grunt, a w tej chwili zaczęły one osiadać. Dodał, że powinno się ustalić co jest przyczyną osiadania studzienek.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że trudno cokolwiek zrobić na tej ulicy, ponieważ ziemia jest jeszcze zamarznięta i woda nie wsiąka, a ulica jest po jesiennej budowie kanalizacji. Jeden z mieszkańców zaproponował zebranie i wywiezienie warstwy błota.

Radna R. Tomaszewska zapytała kiedy planowane jest położenie nawierzchni utwardzonej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w tegorocznym budżecie inwestycja ta nie została zaplanowana. Dodał, że gdy ziemia całkowicie rozmarznie woda będzie mogła wsiąknać w ziemię i później zostanie nawieziony tłuczeń. W trudnej sytuacji są również mieszkańcy innych dróg w gminie, na których nie ma kanalizacji deszczowej.

Radny R. Szuberski poinformował, że odwodnienia wymaga także ul. Długa. Na spotkaniu chóru „Echo” mieszkańcy omawianej ulicy mówili, że nie wierzą radnym H. Kuszakowi i R. Szuberskiemu, bo nie są podejmowane żadne działania  w sprawie tej ulicy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że tłuczeń był nawożony jesienią.

Radny R. Szuberski powiedział, że rozumie iż nie ma pieniędzy na budowę nawierzchni asfaltowej, ale poczuł niesmak że w Jaraczu gdzie nikt nie mieszka wybudowana została kanalizacja, a na tej ulicy nie ma nadal odwodnienia.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że spółka nie budowała kanalizacji w Jaraczu, tylko jest zobowiązana przejąć wybudowaną sieć wodociągową.

Radny R. Szuberski powiedział, że pieniądze powinny być dzielone racjonalnie i wydawane tam, gdzie są bardziej potrzebne. Dodał, że są to dylematy, które trzeba rozstrzygać.

Radny H. Kuszak powiedział, że w rozmowie mieszkańcy ul. Wąskiej informowali iż nie wierzą radnemu R. Szuberskiemu i radnemu H. Kuszakowi.

Radny R. Szuberski potwierdził, że ul. Wąska również wymaga odwodnienia. W sprawie ul. Wąskiej złożył także interpelację. Zapewniono iż ulica ta znajdzie się w budżecie, jednak tak się nie stało. Na tej ulicy wystarczyłoby podłączyć 2 lub 3 studzienki, które by wystarczyły.

Radny H. Kuszak powiedział, że na ulicy jest twardo jeżeli właściciel piekarni coś nawiezie.

Radny R. Szuberski powiedział, że wspomniana ulica była utwardzana przed wyborami, ale najpierw trzeba ją odwodnić, a dopiero później utwardzać.

Radny H. Kuszak powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami ul. Długiej, którzy są zadowoleni że chcąc dojechać do swoich posesji mogą poruszać się po wybudowanej ul. Nowej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że został przygotowany projekt na odwodnienie, oświetlenie i położenie asfaltu na ul. Długiej, ale trzeba mieć na to pieniądze. Dodał, że nie można założyć kratek kanalizacyjnych na drodze nie utwardzonej, ponieważ zasypują się one ziemią. Kratki zostały zamontowane na ul. Różanej, która częściowo nie jest utwardzona i w związku z tym kratki się zapychają spływającym do nich piaskiem.

Radny R. Szuberski powiedział, że w innych miejscowościach czyszczone są kanalizacje, a w naszej gminie jest ona czyszczona doraźnie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że studzienki kanalizacyjne czyszczone są co roku.

Radny R. Szuberski powiedział, że nie przypomina sobie by cała sieć kanalizacyjna była czyszczona.

Radny R. Dworzański powiedział, że jadąc ul. Garbacką odnosi się wrażenie że lampy tam stojące niedługo się poprzewracają.

Zastępca Burmistrza powiedział, że jest propozycja Dyrektora RCK aby zorganizować w dniu 18 marca br. turniej w piłkarzyki, darta oraz gry planszowe, w którym braliby udział przedstawiciele Gminy Ryczywół, Oborniki, Rogoźno oraz Starostwa Powiatowego. Zapytał czy jest chęć udziału w tego typu turnieju?

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że na turnieju w Witkowie zostało zapoczątkowane tego typu spotkanie i warto byłoby to kontynuować.

Radny M. Kutka zapytał czy byłaby to cykliczna impreza?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że każdego roku turniej organizowałaby inna gmina. 

Radny R. Dworzański poinformował, że w sobotę poprzedzającą 18.03 br. organizowane są  zawody w tenisie stołowym dla uczniów szkół podstawowych i wykorzystując przygotowaną już salę można byłoby zorganizować ten turniej w niedzielę.

Zastępca Burmistrz powiedział, że czeka na odpowiedź bo trzeba by wystąpić do gmin i starostwa z zapytaniem czy chcą w turnieju uczestniczyć.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.10

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 12 marca 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf