Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 26/2017

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. PrzewodniczącyK. Erenc – Szpek stwierdziła, że na 5członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Analiza środków wydatkowanych w jednostkach oświatowych (SP 3 i SP w Pruścach).
  6. Sprawy bieżące
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie .

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 5 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5 Analiza środków wydatkowanych w jednostkach oświatowych (SP 3 i SP w Pruścach).

Pani Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek poprosiła panią dyrektor przedstawienie tematu klas sportowych. Pani dyrektor Rzańska stwierdziła, że będzie zmuszona rozwiązać klasę siódmą, sportową, ze względu na bazę – ponieważ jest tylko jedna sala gimnastyczna. Dodała, że w szkole działają różnego rodzaju kółka, które są pomocą dla dzieci. Pani przewodnicząca podziękowała pani dyrektor za przygotowane materiały. Pani radna Kolanowska zapytała, dlaczego w wynajmie sali występują różnice kwotowe? Różnica powstaje w zależności czy jest wynajęta sala lekcyjna, czy sala gimnastyczna.

Pani dyrektor dodała, że jest to też związane z ilością chętnych do gry na orliku. W planach burmistrza jest budowa hali, dopiero to spowoduje odciążenie i rozluźnienie chętnych. Pan radny Perlicjan pytał o wynajem i demontaż słupów. W dalszej części pani radna Kolanowska zapytała o firmę „Vectra” i współudział w kosztach utrzymania budynku. Pani dyrektor odpowiedziała, że zastanawia się nad wyłączeniem.

Pani radna Longina Kolanowska zapytała o kwestie likwidacji krzeseł i stołów – pani dyrektor odpowiedziała, że konieczność spowodowana była inwentaryzacją. Pan radny Bartosz Perlicjan dodał, że w tej sprawie powinien być dokument, a nie ma. Pani radna Longina Kolanowska zapytała, dlaczego jest taka duża ilość wywożonych śmieci? Pani dyrektor Rzańska odpowiedziała, że jest to związane z dużą ilością organizowanych imprez na orliku.

Pani dyrektor Gruszka została poproszona o przedstawienie swoich materiałów. Pani radna Kolanowska zapytała o protokół przychodu w roku 2015/16. Pani dyrektor odpowiedziała, że jest to związane z otrzymaniem środków z Centrum Kształcenia. Pani radna dopytała co to jest realizacja zadań specjalnych? Pani dyrektor odpowiedziała, że jest to subwencja otrzymywane na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na koniec przedstawionych tematów pani Małgorzata Makowska z CUW podziękowała za dobra współpracę obu paniom dyrektorkom.

 

Ad. 6 Sprawy bieżące.

Na zaproszenie p. przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przybyła p. dyrektor Iwona Rzańska, p. dyrektor Iwona Gruszka, główna księgowa CUW p. Małgorzata Makowska p. skarbnik Maria Kachlicka oraz p. sekretarz Marek Jagoda, którzy odpowiadali na pytania członków Komisji Rewizyjnej.

 

Wnioski z posiedzenia:

Komisja Rewizyjna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach zaleciła dokładniejsze opisywanie faktur; w Szkole Podstawowej nr 3im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie zaleciła uzupełnienie dokumentacji o kartę przekazania odpadu na zlikwidowane środki trwałe ( wyposażenie sprzętu elektronicznego i elektrycznego).

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Brak

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 19:00, protokołowała pani radna Ewa Wysocka, sporządziła Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf