Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 39/2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 39/2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu  24 maja 2018 roku o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim, ul. Nowa 2 Rogoźno.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Projekty organizacyjne szkół.
 5. wystąpienie zaproszonych gości,
 6. dyskusja
 7. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016.
 8. dyskusja
 9. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 10. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 11. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian, natomiast pan przewodniczący zamienił kolejność pkt 4 i 5 na odwrotną – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 4. Projekty organizacyjne szkół.

Pani burmistrz Renata Tomaszewska jako pełnomocnik ds. oświatowych, po krótce przedstawiła powyższy temat. Projekty organizacyjne szkół są załącznikiem do protokołu. Do powyższego tematu pani Tomaszewska dodała, że żaden nauczyciel do tej pory nie stracił pracy; w administracji jest obecnie 10,25 etatu, natomiast w obsłudze 78,347 etatów.  Pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy w SP3 będzie klasa sportowa i co z dziećmi z klas pozostałych, czy te klasy będą łączone? Pani pełnomocnik odpowiedziała, że nie wie nic na temat tego, iż klasy miałoby nie być, natomiast jeżeli chodzi o łączenie klas to należy to do gestii pani dyrektor. Radny dopytał, czy w szkołach jest dużo wakatów ? Pani z-ca burmistrza poinformowała, że wakaty są obsadzone godzinami ponadwymiarowymi, dlatego żeby nie doszło do wypowiadania warunków pracy. Radny Łatka zapytał, czy będzie konkurs w Budziszewku ? Pani Renata Tomaszewska odpowiedziała, że w przyszłym roku.

 

Ad. 5. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017.

Informację przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka i ze względu na obszerność materiałów stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesje Rady Miejskiej:

Obie uchwały przedstawił radnym pan kierownik Roman Piątkowski.

 1. wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2385/13 – obręb Rogoźno,
 2. wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1468/1, 1467/1, 1415, 1412 i 1406 – obręb Rogoźno oraz działek nr: 378 i 380/1 – obręb Garbatka,

 

Ad.7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan radny Hubert Kuszak poruszył kwestię budowy chodnika przy SP 2 i zapytał, czy jest szansa na wymianę całego chodnika a nie tylko jego części ? Pani Tomaszewska wyjaśniła, że w związku z remontem na Pl. Karola jest to teren, gdzie kończy się działka należąca do tego placu, dlatego chodnik jest wymieniany do tego miejsca, jednak trwają rozważania, by chodnik był wymieniony w całości. Pan radny Łatka poprosił o wymianę lustra, które zbito na ul. Długiej i poprosił o informacje, na jakim etapie jest równanie dróg? Burmistrz odpowiedział, że społeczność jest bardzo zadowolona z przebiegu prac dotyczących równania, które będzie wznowione w poniedziałek.

Radny Jarosław Łatka poprosił o wyjaśnienie, dlaczego nie ma jeszcze rowu odpływowego pomiędzy ulicą Długą, a Diamentową? Pan burmistrz powiedział, że być może jest to opóźnienie wynikające z ilości prac wykonywanych w tej chwili w Aquabellisie, jednak dodał że sprawa zostanie wyjaśniona. Pan radny Zbigniew Chudzicki zgłosił dwie sprawy – pierwsza dotyczyła postawienia kosza na śmieci (ze starych koszy zdemontowanych) przy moście Schultza. Druga dotyczyła przypomnienia zamontowania trzech lamp na ulicy Południowej.

Pan radny Kuszak zainteresował radnych problemem stojących na drogach paletami z azbestem i zapytał, czy można wyznaczyć jedno miejsce do jego składowania? Radni w tej kwestii byli podzieleni, ponieważ w związku z tym iż jest inny termin zdejmowania azbestu przez poszczególne osoby, transport taki jest trudno zgrać. Pan kierownik Roman Piątkowski został zobligowany do rozeznania tematu.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 19:00, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf