Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LIX/574/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022

UCHWAŁA Nr LIX/574/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 grudnia 2021r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 2 pkt 1,4,5 i 6 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 638 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Gmina Rogoźno powierza do realizacji Gminie Oborniki zadania własne w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczanych w schronisku, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów od nich pochodzących.

 § 2.

Gmina Rogoźno przekaże środki finansowe pokrywające pełne koszty wykonania zadania określonego w § 1.

 § 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 § 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 
 

UZASADNIENIE

do Uchwały

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022

 

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki. Na uwagę zasługuje fakt, iż Gmina Rogoźno na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt. Schronisko takie natomiast posiada Gmina Oborniki dlatego też proponuję Radzie podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok. Porozumienie takie stanowi jedną z form współdziałania gmin mającą na celu wspólne wykonywanie zadań publicznych.

Gmina przejmująca do realizacji wykonywanie zadań publicznych musi dysponować środkami majątkowymi, za pomocą których będzie wykonywać określone w porozumieniu zadania. Z kolei gmina przekazująca realizację zadań publicznych będzie brać udział w kosztach wykonywania zadań według parytetu określonego w treści porozumienia.

Istotą porozumienia międzygminnego jest przyjęcie przez jedną z gmin obowiązku wykonywania zadań publicznych ciążącego na innej gminie. Warunkiem formalnym przystąpienia gminy do realizacji porozumienia międzygminnego jest wyrażenie takiej woli przez Radę Miejską w drodze uchwały.

 

drukuj pobierz pdf