Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LII/498/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 151/7 – obręb GOŚCIEJEWO

 Uchwała Nr  LII/498/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 151/7 – obręb GOŚCIEJEWO

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:  

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie działki gruntu nr 151/7 o pow.0,0055ha, położona w obrębie ewidencyjnym GOŚCIEJEWO, stanowiąca własność prywatną, na mienie Gminy Rogoźno, na cele komunikacyjne.  

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LII/498/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 151/7 – obręb GOŚCIEJEWO

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Właściciele działki nr 151/7 wyrazili zgodę na zbycie na mienie gminne przedmiotowej działki. Procedura postępowania w sprawie nabycia ww. działek nastąpiła z tut. Urzędu w związku z budową chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 272514P w miejscowości Gościejewo.

 

W związku z powyższym nabycie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf