Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 sierpnia 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 19/2016

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 sierpnia 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Wiceprzewodniczący stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Funkcjonowanie Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.
 6. Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno.
 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po zmianie z pkt 6 na pkt 7.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Funkcjonowanie Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.

Ad. 6. Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno.

Jako pierwszy swoje sprawozdanie przedstawił pan z-ca komendanta KPPSP w Obornikach pan Dariusz Szrama.

 1. Ogólna charakterystyka powiatu obornickiego.

Teren działania Komendy Powiatowej PSP w Obornikach to teren trzech gmin o charakterze miejsko – wiejskim o powierzchni 711 km2. Teren powiatu zamieszkuje ponad 59 tys. osób. Ludność miast stanowi ok. 28,9 tys. osób a terenów wiejskich 28,1 tys. Ogólna gęstość zaludnienia w powiecie kształtuje się na poziomie 83,4 osób/km2.

Powierzchnia lasów to 217,7 km2 co stanowi ponad 30% terenów zalesionych (gminy Oborniki 18,1%, następnie Rogoźno 7,6% i Ryczywół 4,3%). Obszary leśne znajdujące się na terenie powiatu administrowane były przez Nadleśnictwa: Oborniki, Łopuchowo, Sarbia, Durowo i Krucz.

Powiat obornicki to ważny węzeł drogowy i kolejowy. Położony wzdłuż drogi krajowej (DK-11) Poznań – Koszalin i linii kolejowej Poznań – Kołobrzeg łączy stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Do drogi krajowej włączają się cztery drogi wojewódzkie: w kierunku Czarnkowa (droga nr 178), w kierunku Szamotuł (droga nr 187), w kierunku Murowanej Gośliny (droga nr 187) oraz Wągrowca (droga nr 246).

Pod względem operacyjnym teren powiatu obornickiego zabezpiecza: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza zlokalizowana przy Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach przy ulicy 11 listopada 16 oraz 27 Ochotniczych Straży Pożarnych.

 1. Statystyka porównawcza podejmowanych interwencji podmiotów KSRG powiatu obornickiego od dnia 1 stycznia do 20 czerwca br.

Statystyka porównawcza z podziałem na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe w 2014, 2015 i 2016 r.

Rodzaj zdarzenia
2014
2015
2016
Pożary
95
127
91
Miejscowe zagrożenia
176
204
226
Alarmy fałszywe
12
16
18
Razem
283
347
335

 

Statystyka porównawcza udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu obornickiego.

RODZAJ ZDARZENIA
 
 
Lp.
Powiat/Gmina
Ogółem zdarzeń
Pożary
Miejsc. zagrożenia
Alarmy fałszywe
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
1.
obornicki
347
335
127
91
204
226
16
18
2.
Oborniki
210
187
81
61
123
118
6
8
3.
Rogoźno
105
113
38
23
57
82
10
8
4.
Ryczywół
32
35
8
7
24
26
0
2
Wzrost[%] do roku ubiegłego
-
-3,46%
-
-24,79%
-
10,78%
-
12,5 %

 

Ilość osób poszkodowanych – rannych.

Gmina
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Suma
Oborniki
2
27
29
Rogoźno
0
22
22
Ryczywół
1
8
9
Ogółem
3
57
60

 

W analizowanym okresieodnotowano 2 zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.

 1. Kolizje oraz wypadki drogowe w 2016 r.

Ilość osób rannych na poszczególnych rodzajach dróg powiatu obornickiego

Rodzaj drogi

Rannych

Śmiertelnych

DK-11

18

1

178

2

0

187

3

0

241

9

0

powiatowe i gminne

13

0

Ogółem

45

1

 

Ilość interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu obornickiego

Lp.
Jednostka
Pożary
Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
1.
OSP Rogoźno
21
67
7
95
2.
OSP Parkowo
8
15
3
26
3.
OSP Ryczywół
4
22
0
26
4.
OSP Ocieszyn
13
5
0
18
5.
OSP Kiszewo
9
7
0
16
6.
OSP Gościejewo
6
7
1
14
7.
OSP Pruśce
4
9
0
13
8.
OSP Dąbrówka Leśna
2
2
0
4
9.
OSP Lipa
2
6
1
9
10.
OSP Objezierze
7
0
0
7
11.
OSP Ludomy
4
2
1
7
12.
OSP Rożnowo
2
5
0
7
13.
OSP Bąblin
3
4
0
7
14.
OSP Budziszewko
3
4
0
7
15.
OSP Nowołoskoniec
5
0
0
5
16.
OSP Chrustowo
2
1
1
4
17.
OSP Nieczajna
6
7
0
13
18.
OSP Świerkówki
3
0
0
3
19.
OSP Maniewo
2
0
0
2
20.
OSP Owieczki
0
1
0
1
21.
OSP Pacholewo
0
1
0
1
22.
OSP Uścikowo
1
0
0
1
23.
OSP Skrzetusz
2
0
0
2

 

Pozostałe Ochotnicze Straże Pożarne powiatu obornickiego nie odnotowały udziału w zdarzeniach.

Najczęstsze przyczyny powstania zagrożenia:

Pożary - nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (34),

Miejscowe zagrożenia - niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (38),

Alarmy fałszywe - złośliwe (4), z instalacji wykrywania (8), w dobrej wierze (6).

Pan radny Henryk Janus zwrócił uwagę na rzetelnośc danych, ponieważ nie zgadzało się ilość wyjazdów do pożarów, na co pan Szrama odpowiedział, że są to dane zebrane do końca czerwca, a okres wakacji sprzyja pożarom. Kolejne pytanie radnego dotyczyło posiadania defibrylatorów – pan Szrama odpowiedział, że bardzo popiera taki pomysł i każda straż powinna taki sprzet posiadać, ponieważ często jednostki straży są częściej na miejscu wypadku niż służby ratownicze. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jak wygląda stan sprzętu w gminie i czy są jakieś potrzeby? Pan z-ca komendanta odpowiedział, że na tle innych jednostek Rogoźno wypada bardzo dobrze, sprzęt jest w miare nowy, natomiast jeśli chodzi o Parkowo, Gościejewo i Pruśce to są braki w wyposażeniu a szczególnie jeśli chodzi o chemię, oraz przydałby się podnośnik 20 metrowy.

Jako drugi swoje sprawozdanie przedstawił pan za-komendanta Komendy Policji w Rogoźnie, pan Krzysztof Ryżek.

W skład Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Rogoźnie wchodzą 3 komórki:

Zespół Patrolowo Interwencyjny – 6 funkcjonariuszy (9 etatów – wcześniej 10)

Zespół Prewencji Kryminalnej patologii i Nieletnich – 3 funkcjonariuszy ( 3 etaty)

Dzielnicowi – 4 funkcjonariuszy ( 4 etaty)

 • Policjanci w przedmiotowym okresie wykonali następujące czynności:
 1. Zatrzymali bezpośrednio po zdarzeniu tj do 24h od zaistnienia przestępstwa - 27 osób
 2. W ramach działań prewencyjnych przeprowadzono 106 spotkań z lokalną społecznością
 3. Ujawniono 20 poszukiwanych osób oraz 1 pojazd
 4. Przeprowadzono 527 wywiadów na zlecenie podmiotów zewnętrznych
 • 5. Przeprowadzono 887 interwenci w tym:
 • - 739 interwencji w miejscach publicznych
 • - 148 interwencji domowych gdzie wszczęto 3 procedury „Niebieska Karta” w związku ze stwierdzoną przemocą w rodzinie. Powyższa procedura realizowana jest przy ścisłej współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym przy Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.
 1. Ujawniono 414 wykroczeń gdzie :
 • wobec 305 sprawców nałożono mandaty karne:
 • - z zakresu przepisów o ruchu drogowym – 230 mandatów
 • - z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości - 29 mandatów
 • - z zakresu wykroczeń p-ko urządzeniom użytku publicznego 10 mandatów ( niszczenie koszy, znaków, infrastruktury miejskiej)
 • - z zakresu obyczajności publicznej - 9 mandatów
 • - w związku z kradzieżą mienia 16 mandatów
 • - w związku z innymi przepisami 7 mandatów
 • wobec 20 sprawców zastosowano pouczenie
 • w 89 przypadkach wszczęto postępowania w sprawach o wykroczenie celem przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Obornikach
 • Absencja chorobowa:
 • - w powyższym okresie 8 policjantów łącznie przebywało na zwolnieniach lekarskich przez 303 dni.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, kto dowodzi akcją w razie wypadku, czy są jakies prowadzone działania wspólne?

Pan Dariusz Szrama wraz z panem Ryżykiem odpowiedzieli wspólnie na tą kwestię, tłumacząc, że teoretycznie zabezpieczenie powinien prowadzić ruch drogowy, natomiast w praktyce wygląda to tak, że jest miejsce zabezpieczane i kierowanie ruchem zależy od ilości policjantów w danej chwili. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, kto dowodzi akcją ? Pan Szrama odpowiedział, że na takim zdarzeniu jest „współdziałanie” zgodnie z zarządzeniem. Jednak wszystko zależy od dostępności policjantów, a w takiej chwili kierowanie przejmuje straż.

 

Kolejnym sprawozdawcą, był pan Komendant Straży Miejskiej – pan Jan Stępień, który przedstawił następujące informacje:

Straż Miejska w Rogoźnie została utworzona w 1992 roku. Swoim działaniem obejmuje teren całej Gminy Rogoźno tj. obszar o powierzchni 218 km 2 , zamieszkały przez 17940 osób ( stan na grudzień 2015 r.).

Miasto i gmina jest obsługiwana przez 4 strażników miejskich. Straż Miejska w Rogoźnie pracuje w systemie dwuzmianowym.

Zakres działań Straży Miejskiej wynika z zadań zawartych w art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o strażach gminnych, a także z aktów prawa miejscowego i one mają zasadniczy wpływ na kierunki pracy (priorytety) Straży Miejskiej w Rogoźnie.

Do zadań straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

W związku z realizowanymi zadaniami, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

 1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 2. przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publiczne.

Straż Miejska w okresie sprawozdawczym przeprowadziła następujące działania:

 

I Działania o charakterze prewencyjnym i interwencyjnym .

L.p.

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Środki oddziaływania wychowawczego( art. 41 k.w.)

Mandat

Wnioski do sądu

Sprawy przekazane innym organom lub instytucja

Razem

liczba

kwota

1

Ustawie – Kodeks Wykroczeń

           

a)

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

15

-

-

-

-

15

b)

wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

-

-

-

-

-

-

c)

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

22

6

350

-

-

28

d)

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym:

15

11

1200

-

-

26

 

-ujawnione przez urządzenia rejestrujące

-

-

-

-

-

-

 

- pozostałe naruszenia

7

-

-

-

-

7

e)

wykroczenia przeciwko osobie

-

-

-

-

-

-

f)

wykroczenia przeciwko zdrowiu

1

-

-

-

-

1

g)

wykroczenia przeciwko mieniu

-

-

-

-

-

-

h)

wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

14

-

-

-

-

14

i)

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

-

-

-

-

-

-

j)

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

17

2

150

-

-

19

k)

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

-

-

-

-

-

-

2

przepisach wprowadzających kodeks pracy

-

-

-

-

-

-

3

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

7

-

-

-

-

7

4

ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

-

-

-

-

-

-

5

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

820

4

170

-

-

824

6

ustawie o ochronie zwierząt

84

-

-

-

-

84

7

ustawie o odpadach

1

-

-

-

-

1

8

ustawie – Prawo ochrony środowiska

-

-

-

-

-

-

9

ustawie – Prawo o miarach

-

-

-

-

-

-

10

ustawie – Prawo wodne

-

-

-

-

-

-

11

ustawie o publicznym transporcie drogowym

-

-

-

-

-

-

12

ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-

-

-

-

-

-

13

ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

-

-

-

-

-

-

14

ustawie o ochronie przyrody

-

-

-

-

-

-

15

ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

2

-

-

-

-

2

16

ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

-

-

-

-

-

-

17

ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

-

-

-

-

-

-

18

ustawie o bateriach i akumulatorach

-

-

-

-

-

-

19

ustawie – Kodeks wyborczy

-

-

-

-

-

-

20

aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

-

-

-

-

-

-

21

innych

1

-

-

-

-

1

OGÓŁEM

1006

23

1870

-

-

1028

 

 1. Zabezpieczono 204 miejsca zdarzeń takich jak wypadki, kolizje lub awarie techniczne ( braki kratek w studzienkach kanalizacyjnych, zapadnięte jezdnie, pęknięte pokrywy studzienek telekomunikacyjnych, braki zabezpieczeń przewodów elektrycznych na słupach oświetleniowych itp.) - awarie te stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób.
 2. Schwytano łącznie 72 bezpańskie lub dzikie zwierzęta, zagrażające życiu lub zdrowiu osób. Straż Miejska w Rogoźnie zajmuje się łapaniem agresywnych zwierząt. Podczas podejmowania interwencji związanych z agresywnymi lub dzikimi zwierzętami najbardziej nietypowe to:
  • - zwierzęta ranne w wyniku kolizji drogowej,
  • - stado dzikich łabędzi chodzących po ulicy,
  • - bocian, który nie umiejąc latać wypadł z gniazda,
  • - rój pszczół i szerszeni na trenie posesji, ranny jelonek na terenie Przedszkola.
 3. Zgodnie z Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt 8 na gminach ciąży obowiązek w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie . Obowiązek dotyczący unieszkodliwiania bezdomnych zwierząt rozciąga się na wszystkie obszary, nie tylko należące do gminy, ale również drogi publiczne, oraz nieruchomości będące własnością prywatną. W tym roku Straż Miejska interweniowała już 9 razy.
 4. Straż Miejska jest organizatorem akcji przygotowujących najmłodszych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Prowadzi zajęcia o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w przedszkolach oraz wśród najmłodszych w klasach szkół podstawowych na terenie naszej gminy. Naszym głównym celem jest przede wszystkim przygotowanie dzieci do prawidłowego i samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami, wyrabianie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania na drogach , zabaw w pobliżu jezdni oraz opanowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia np. przy ataku agresywnego psa.
 5. W ramach kary ograniczenia wolności do Straży Miejskiej w Rogoźnie skierowano osoby skazane przez sąd na prace społecznie użyteczne. Organizowaliśmy i nadzorowaliśmy ich prace. Były to głównie prace porządkowe polegające na zbieraniu śmieci w miejscach publicznych, takich jak: parki, skwery, pobocza dróg. Prace te miały na celu poprawę estetyki miasta. Przepracowano łącznie 2234 godz.
 6. Straż Miejska ujawniła dzikie wysypiska śmieci w miejscowościach: Rogoźno, Gościejewo, Kaziopole, Boguniewo . Zostały usunięte w wyniku własnych działań. Dzikie wysypiska śmieci były likwidowane przez osoby skazane na prace społeczne.
 7. W trakcie pełnienia służb patrolowych na terenie Miasta i gminy Rogoźno, w celu poprawienia stanu sanitarno- porządkowego, strażnicy przeprowadzili kontroli posesji zakończonych protokołem pokontrolnym. Dotyczyły one głównie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wywozu nieczystości płynych. W okresie jesienno- zimowym dużym problemem staje się palenie śmieci w piecach centralnego ogrzewania. Na podstawie upoważnienia z zakresu kontroli ochrony środowiska udaje się niejednokrotnie wykryć i pouczyć na miejscu sprawcę.
 8. Organizujemy i nadzorujemy pracę pracownikom interwencyjnym przy pielęgnacji zieleni miejskiej oraz prace porządkowe na trenie miasta, głównie w parkach, skwerach, poboczach dróg, parkingach i chodnikach.

 

II Zabezpieczenie uroczystości, zgromadzeń, imprez.

W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze straży miejskiej zabezpieczali szereg imprez o wszelakim charakterze i zróżnicowanej liczbie uczestników. Były wśród nich m.in. takie imprezy jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Boże Ciało, święta z okazji 3 mają, przemarsz wiernych z kościoła podczas Drogi Krzyżowej, przemarsze po mszach Fatimskich, zabezpieczanie ruchu podczas przemarszu Dni Przemysła, marsz Nording Walking, Półmaraton Przemysła itp.

 

III Współpraca z Policją

Akcja prewencyjne:

 • - „Bezpieczne Ferie”
 • - „Bezpieczne wakacje”
 • - „Bezdomny” - kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych,
 • - „Bezpieczne targowisko”
 • - WOŚP
 • - „Bądź widoczny” - rozdawanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów

Inne wspólne inicjatywy:

 • - pogadanki w szkołach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • - uczestnictwo w Debatach Społecznych,
 • - udział w egzaminach na kartę rowerową.

 

IV. Pomoc udzielana innym instytucjom, organizacjom i organom administracji oraz udział w ich działaniach lub czynnościach.

Udzielono asyst m.in. pracownikom:

 • - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • - Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przy kontrolach meldunkowych, przy doprowadzaniu osób na komisje WKU,
 • - Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami podczas kontroli warunków trzymania zwierząt

Współpraca z Biurem Rady Miejskiej UM w zakresie doręczania materiałów i dokumentów radnym oraz sołtysom.

W ramach pomocy prawnej podjęliśmy 92 interwencje celem realizowania zadań straży miejskiej z terenu Polski, polegające w głównej mierze na doręczaniu pism nie zrealizowanych przez pocztę, ustaleniu miejsca pobytu i przesłuchań.

Konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych na potrzeby Gminy – ponad 232 razy.

Powyższe zestawienie pokrótce odzwierciedla tylko niektóre z działań jakimi zajmuje się Straż Miejska w Rogoźnie. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców gminy są o wiele większe, jednak stan etatowy jednostki jak i regulacje prawne, nie pozwalają na realizacje wszystkich potrzeb społeczności lokalnej,

W trakcie zebrań sołeckich informowaliśmy o obowiązkach właścicieli posesji, nowych regulacjach prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz o szkodliwym wpływie na środowisko jakie powoduje palenie śmieci w piecach domowych.

Prowadziliśmy akcje „Bezdomny” kontrolując, zwłaszcza w okresie zimowym, pustostany i inne miejsca w których mogą bezdomni przebywać aby zaproponować pomoc. W tych działaniach współpracowaliśmy z Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją.

Działalność prewencyjna na trenie miasta i gminy Rogoźno w systemie dwuzmianowym i przy tak niskim stanie etatowym nie pozwala na realizację wszystkich statutowych i planowanych zadań Straży Miejskiej w Rogoźnie.

Pan radny Nikodem zapytał, kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie zwierzyny potrąconej przez auto?

Pan komendant Stępień odpowiedział, że nie ma jasnej wykładni w tej sprawie, jeżeli zwierzę żyje to należy do Skarbu Państwa, a jeżeli zwierzę jest martwe to uprząta gmina, tylko kwestia jest jeszcze taka, że jeżeli zwierzę leży w pasie drogi to sprząta zarządca, natomiast jeżeli zwierzę jest poza pasem drogi to sprzątają Lasy Państwowe.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jak to jest że Straż Miejska ma tak złą opinię w środowisku miejskim i czy komendant ma pomysły by to zmienić, oraz czy można wrócić do patroli rowerowych i patroli na terenie targowiska? Pan komendant, odpowiedział że nie słyszał opinii negatywnych, straż wykonuje mnóstwo zadań wspomagających inne jednostki i są to również często zadania interwencyjne. Dodał, że opinia na stronie gminy będzie uzupełniona, a patrole pojawią się na targowisku. Pan radny Sebastian Kupidura dodał, że opinia negatywna zazwyczaj jest wystawiana w momencie braku reakcji na zgłaszane problemy. Pan Stępień odpowiedział, że tak samo jak strażnikom miejskim tak samo i policji w momencie niewygodnych interwencji jest też wystawiana opinia negatywna.

 

Następnie głos oddano panu Bartoszowi Tomczakowi, który omówił powód nadania skwerowi przy ulicy Wielkiej Poznańskiej nazwy Żołnierzy Sił Zbrojnych. Pierwsza wersja dotyczyła nazwania promenady, jednak wniosek zmieniono na skwer. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy wnioskodawcy widzą możliwość opiekowania się tym miejscem i co z podpisami, które zostały zebrane na nazwę promenady? Pan Tomczak odpowiedział, że podpisy są w zawieszeniu, natomiast jeśli chodzi o opiekowanie się skwerem to jego stan będzie monitorowany.

Ad. 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, (nr 99, Parkowo), projekt uchwały omówił pan kierownik Roman Piątkowski, brak pytań,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, (ul. Kotlarska 1 w Rogoźnie), projekt uchwały omówił również kierownik pan Roman Piątkowski, brak pytań,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Powstańców Wlkp. 12/6 w Rogoźnie, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawiony został przez pana kierownika Romana Piątkowskiego dotyczący sprzedaży mieszkania na ul. Placu Powstańców, pan radny Paweł Wojciechowski poprosił o wyjaśnienie mechanizmu sprzedaży mieszkania, przy braku w gminie mieszkań socjalnych? Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała radnemu, że w obecnej chwili w gminie nie ma tak dużej rodziny by mogła takie mieszkanie zasiedlić, a po drugie nie ma też takiej rodziny by takie mieszkanie utrzymała finansowo, dlatego pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na podział innych mieszkań i na ich odnowienie,
 4. nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rogoźna,
 5. zbadania zasadności skargi przez Komisja Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie – ZAMK, projekt uchwały przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda,
 6. zbadania zasadności skargi przez Komisja Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie – Straż Miejska, projekt uchwały również przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda,
 7. poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka uzasadniając podjęcie uchwały wyborem nowego sołtysa Słomowa,
 8. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt uchwały został również przedstawiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, która przedstawiła po krótce zmiany dotyczące:
 • - zwiększenia o 200,00 zł wydatków – funduszu sołeckiego w Tarnowie,
 • - zwiększenia o 16.598,18 zł wydatków – na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni i zmiany wartości funduszu sołeckiego w Tarnowie,
 • - zwiększenia o 20.000,00 tys zł wydatków – wniesienie udziału pieniężnego do Spółdzielni Socjalnej OPUS,
 • - zmniejszenia o 3.536,67 wydatków – w związku z likwidacją ZEAPO,
 • - zwiększenia o 15.916,67 wydatków – w związku z utworzeniem CUW, kosztami egzekucyjnymi podatków i opłat, wykonaniem dokumentacji związanej z centralizacja podatku VAT, zmniejszeniem planu wydatków z wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych,
 • - zwiększenia o 2.620,00 zł wydatków – na wykonanie przeglądu gaśnic,
 • - zwiększenia o 68.000,00 zł – na utwardzenie kruszywem dróg w Parkowie, montaż dwóch luster w Parkowie, wykonanie wjazdów do posesji na ul. W.Poznańskiej,
 • - zmniejszenia o 13.000 zł wydatków – przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa wiaty przy stawie w Parkowie”,
 • - zwiększenia o 10.000,00 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy zwrot funduszu sołeckiego to jest 40%? Pani skarbnik odpowiedziała, że tak. Następnie radny zapytał skąd wzięła się kwota 10 tys zł w dziale gospodarka komunalna? Pani skarbnik wyjaśniła, że robiąc zmianę z dnia 8 czerwca, fv za Nienawiszcz wpłynęły później, a koszty nie były objęte umową podstawową dlatego jest to sprostowanie.

Dalej radny zapytał, jak wyglądają wpłaty za śmieci? Pani skarbnik odpowiedział, że jest znaczna poprawa, ponieważ należności wzrosły o 80 tys zł.

Pan radny Janus, zapytał, czy rada może zapoznać się ze statutem spółdzielni. Pani skarbnik udostępniła radnemu statut.

W dalszej części komisja przeszła do wydania opinii w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jaracz złożonego przez panów Kasperków oraz przez pana Winieckiego, jednak z racji nieobecności wnioskodawców komisja przełożyła wydanie opinii na następne posiedzenie komisji.

 

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Nikodem poprosił o uporządkowanie działki z chwastów w Garbatce, która obecnie jest niezamieszkała, pani radna Ewa Wysocka zaapelowała o uporządkowanie poboczy, zgodnie z obietnicą burmistrza. Pan burmistrz Szuberski zaproponował, że porządkowanie będą wykonywali pracownicy CIS-u, którzy zostaną podzieleni sprawiedliwie na sołectwa. Pani Wysocka w tym temacie nawiązała do ilości osób w CIS, oraz w spółdzielni socjalnej?

Pan burmistrz odpowiedział, że na obecna chwilę w Cis – jest chętnych 25-30 osób, jednak będzie przeprowadzona weryfikacja, a w spółdzielni socjalnej jest 6 osób.

Pan radny Paweł Wojciechowski zaproponował komisji by wystąpić z wnioskiem o tytuł dla „Zasłużony dla Gminy Rogoźno” dla Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Radny po krótce odczytał uzasadnienie dla swojego pomysłu, a następnie komisja po krótkiej dyskusji przegłosowała wniosek 5 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Pan radny Sebastian Kupidura poinformował wszystkich członków na temat wypowiedzi pana Starosty Olejnika na jednej z sesji o przekazaniu pieniędzy ze sprzedaży budynku ZSA na szpital, tą wypowiedź poparł również pan Janus informując, że tak rzeczywiście było. Drugą kwestią poruszoną przez radnego była sprawa usunięcia usterek studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni ul. II Armii Wojska Polskiego w Rogoźnie, które leżą po stronie zarządcy drogi – pan burmistrz odpowiedział radnemu, że ustosunkuje się do tematu w najbliższym czasie. Radny poruszył również sprawę prośby, którą złożyło biuro projektów TRASA Sp. z o.o. z Poznania na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o podanie warunków do projektowania obiektów inżynierskich (mosty, przepusty), zlokalizowanych na ciekach wodnych oraz wkreślenie na mapach przesłanych do Urzędu Miejskiego urządzeń melioracyjnych wzdłuż projektowanej drogi (obwodnicy). Prośba również dotyczyła przekazania danych hydrologicznych dla w/w cieków.

Następnie radni złożyli wnioski w sprawach:

 • - obcięcia gałęzi od strony Ciesiel do Jakubowa, wniosek podjęty jednogłośnie,
 • - zakupu defibrylatorów do OSP Parkowo, Gościejewo, Pruśce oraz Urzędu Miejskiego, wniosek podjęty jednogłośnie,
 • - montażu progu w Gościejewie, wniosek podjęty przy 6 głosach „za” i jednym ‘wstrzymującym”,
 • - zakupu i montażu progu na ul. Lipowej, wniosek podjęty jednogłośnie,
 • - poszerzenia pasa jezdni przy zatoczkach przy ulicy Wielkiej Poznańskiej, wniosek podjęty jednogłośnie,
 • - zakup i montaż znaku „zakaz postoju” w Gościejewie, wniosek podjęty jednogłośnie,
 • - wykonanie zjazdu dla rowerów z drogi 1352P na starą drogę asfaltową, która prowadzi do przejścia dla pieszych na drodze nr 11.

 

Ad. 10 Zamknięcie obrad.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 19:45, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf