Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 kwietnia 2015 roku o godz. 16.30 w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 4 /2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 kwietnia 2015 roku o godz. 16.30 w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie, ul. Seminarialna.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

  1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia KSSOiK.
  4.  Działalność publicznych i niepublicznych przedszkoli i żłobków w Gminie Rogoźno.

a)    Wystąpienie Dyrektora ZEAPO,

b)   Wystąpienie Dyrektorów Przedszkoli i żłobków,

c)    Dyskusja.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
  3. Zakończenie.

 

 

Przystąpiono do punktu 3 -  protokół został przyjęty 5 głosami ,,za”, 1 głos ,,wstrzymujący” w obecności 6 radnych.

 

Przystąpiono do punktu 4 - Działalność publicznych i niepublicznych przedszkoli i żłobków w Gminie Rogoźno.

Pierwszy  sprawozdanie przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski informując w zakresie wychowania przedszkolnego posiada ilość miejsc:

- Przedszkole Nr 1 Kubusia Puchatka 100 miejsc ( 4 oddziały po 25 dzieci),

- Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie 100 miejsc ( 4 oddziały po 25 dzieci),

- Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie maksymalnie 75 miejsc ( 3 oddziały po 25 dzieci przy braku oddziału integracyjnego) minimalnie 60 miejsc ( 3 oddziały po 20 dzieci przy oddziałach integracyjnych)z pełnym wyżywieniem ( 3 posiłki).

Gmina Rogoźno dysponuje następującymi oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych i zespołach szkół:

- w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Budziszewku 1 oddział – 25 miejsc,

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach 1 oddział – 25 miejsc,

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie 3 oddziały – 75 miejsc,

- w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie 2 oddziały – 50 miejsc,

- w Zespole Szkół w Gościejewie 2 oddziały – 50 miejsc ( po jednym w Gościejewie i Tarnowie).

 

Przedszkola niepubliczne działające w Rogoźnie:

- Prywatne Przedszkole Motylek – os. Przemysława ul. Seminarialna – 1 oddział – 24 miejsc,

- Niepubliczne Przedszkole Przemysław ul. Kościuszki 51 a – 4 oddziały – 100 miejsc – załącznik nr 3 do protokołu.

 

I sprawozdanie przedstawiła pani Dyrektor Magdalena Krupczyńska dyrektor Przedszkola Pierwsze Polsko – Angielko Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie ,,Akademia Małych Odkrywców” ul. Konieczyńskich 53, 64-610 Rogoźno – załącznik nr 4 do protokołu.

 - Żłobek przystosowany jest do przyjęcia dwanaściorga dzieci, przedszkole do przyjęcia dwóch dwudziestoosobowych grup. Przedszkole rozpoczęło działalność 1 stycznia 2015 roku. Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji i Narodowej w Akademii Małego Odkrywcy jest realizowana każdego dnia w języku polskim i angielskim. Zatrudniony jest lektor języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe:

- nauka pływania,

- zajęcia ogólnorozwojowe i karate,

- zajęcia taneczne,

- ruch rozwijający Weroniki Sherebore,

- rytmika,

-logopedia,

- zajęcia w ogródku,

- zajęcia kulinarne,

- relaksacja.      

 

II sprawozdanie przedstawiła pani Dyrektor Wanda Wiśniewska Dyrektor Przedszkola ,,Przemysław” – załącznik nr 5 do protokołu.

 

Przedszkole posiada 100 miejsc dla dzieci od 2,5 roku życia. Realizacja programowa wychowania przedszkolnego jest zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dzieci z oddziału ,,0” korzystają w 100% z zajęć j. angielskiego bezpłatnie. Realizowany jest program wychowania przedszkolnego ,,Razem w przedszkolu”. Zorganizowane są zajęcia dodatkowe: j. angielski, logopedia, gimnastyka korekcyjna, piłkarskie przedszkole, rytmika i religia.

 

III sprawozdanie przedstawiła pani Magdalena Krzyśka Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie – załącznik nr 6 do protokołu.

Liczba oddziałów 4:

1 oddział dzieci 3 letnich,

1 oddział dzieci 4 letnich,

1 oddział dzieci 5 letnich,

1 oddział dzieci 6 letnich.

Zajęcia prowadzone w przedszkolu:

- rytmika,

- j. angielski,

- zajęcia logopedyczne.

Udział w akcjach:

- zbiorka karmy dla schroniska AZOREK,

- sprzątanie świata,

- pomoc humanitarna ,,Kup Pana Szczoteczkę”.

W przedszkolu odbyły się:

- koncerty muzyczne,

- trening ogólnorozwojowy z elementami piłki nożnej z trenerem z Akademii Reisa,

- trening ogólnorozwojowy z trenerami Akademii Lech.

 

IV sprawozdanie przedstawiła pani Anna Matoga Dyrektor im. Kubusia Puchatka 2 w Rogoźnie – załącznik nr 6 do protokołu.

Liczba dzieci, oddziały: - 4 oddziały: trzylatki, czterolatki, pięciolatki i w bieżącym roku sześciolatki.

Zajęcia:

- logopedia,

- rytmika,

- religia,

- j. angielski.

Realizacja programów:

- innowacja pedagogiczna na temat ,,Nowa podróż z Kubusiem Puchatkiem”,

- projekt doskonalenia nauczyciela i zewnętrznego wspomagania szkół ,,Bliżej szkoły”,

- projekt ,,Moje dziecko idzie do szkoły”,

- program ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”,

- ,Mamo, Tato wole wodę”,

- projekt edukacyjny ,,Zdrowo i bezpiecznie”.

 

V sprawozdanie przedstawiła pani Małgorzata Bartkowiak Dyrektor im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie – załącznik nr 6 do protokołu.

Liczba dzieci  75

Liczba oddziałów 3

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych 8 i niepełnozatrudnionych  4.

Pomoc nauczyciela – grupa 3 latków: 1

Programy autorskie:

- program adaptacyjny przedszkola ,,Będę przedszkolakiem”,

- kreślę, rysuję, koloruję – przygotowanie do nauki pisania,

- program pracy z dzieckiem leworęcznym,

- zabawy i ćwiczenia logarytmiczne,

- słoneczny skrzat maluje świat,

- program profilaktyczny Przedszkola, Słoneczne Skrzaty”,

- Program wychowawczy Przedszkola ,,Słoneczne Skrzaty”.

 

VI sprawozdanie przedstawiła pani Iwona Gruszka Dyrektor SP w Pruścach – załącznik nr 7 do protokołu.

Liczba dzieci – 25

Liczba oddziałów 1

Realizacja programów”

- nie pal perzy mnie proszę,

- myślę, kreślę i rysuję ładnie, aby portem móc pisać starannie,

- moje dziecko idzie do szkoły,

- czyste powietrze wokół nas,- mleko w szkole,

- owoce w szkole,

- artystyczny kogel – mogel.

 

VII sprawozdanie przedstawiła pani Maria Frankowska Dyrektor SP w Budziszewku – załącznik nr 8 do protokołu.

Prowadzone są zajęcia dodatkowe:

- j. angielski,

- religia,

- zajęcia logopedyczne,

- rytmika.

Programy:

- ,,szklanka mleka”,

- ,, moje dziecko idzie do szkoły”,

- ,,czyste powietrze wokół nas”.

 

IX sprawozdanie przedstawił pani Przemysław Kabat Dyrektor SP Nr 2 w Rogoźnie – załącznik nr 9 do protokołu.

- 3 odziały przedszkole,

- zajęcia logopedyczne 6 godzin tygodniowo,

- religia,

- j. angielski,

- rytmika.

 

X sprawozdanie przedstawiła pani Longina Pijanowska Dyrektor ZS w Gościejewie – załącznik nr 10 do protokołu.

W zespole funkcjonują dwa oddziały przedszkole:

- jeden w budynku szkoły w Gościejewie,

- drugi w budynku szkoły w Tarnowie.

 

Zajęcia dodatkowe:

- j. angielski,

- rytmika,

- logopedia,

- religia.

Programy profilaktyczne:

- ,,Moje dziecko idzie do szkoły”,

- ,,Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,

- ,,Czyste powietrze wokół nas”,

- ,, Żyję zdrowo i kolorowo”.

 

Na koniec przedstawionych sprawozdań radny Z. Chudzicki zapytał o potrzeby dyrektorów do placówek.

Dyrektorzy placówek na piśmie przedstawili potrzeby palcówek.

 Radny J. Łatka zapytał dyrektorów o koncepcję działania na przyszły rok?

Dyrektor M. Frankowska odpowiedziała: 1 oddział przedszkolny,

Dyrektor I. Gruszka: 1 oddział przedszkolny,

Dyrektor L. Pijanowska – 2 odziały przedszkolne

Dyrektor M. Krzyśka – dodatkowy oddział 5 laków,

Dyrektor A. Matoga ta sama liczba co w ubiegłym roku,

Dyrektor M. Bartkowiak – 1 oddział integracyjny, 1 oddział 3 i 4 latków, 1 oddział 5 i 6 latków,

Dyrektor I. Rzańska – likwidacja oddziałów przedszkolnych ze względu na przyjęcie 6 oddziałów do klasy pierwszej,

Dyrektor P. Kabat – 2 oddziały przedszkole, 4 oddziały klas pierwszych.

         

Przystąpiono do pkt 5 - Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a)       projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna na obszarze wsi Cieśle -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

Radny K. Kuszak zapytał o handel powierzchniowy?

Pan Dudziński – urbanista odpowiedział, że nie może być większy niż 400m2.

Rany H. Kuszak zapytał czy w zabudowę wchodzi handel, który zakłócał by chaos?

Pan Dudziński – urbanista wyjaśnił, że nie, gdyż ta działalność nie może zakłócać sąsiednich terenów. 

b)       projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,  

c)        projekt uchwały w sprawie nazewnictwa ulic -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski.

Następnie Dyrektor W. Jaworski przedstawił – Sprawozdanie wykonania planów finansowych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, dowozów uczniów do szkół, ZEAPO, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2014 rok.

 

Przystąpiono do pkt 6 - Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Radny J. Łatka wyszedł z inicjatywą, że dobrze było by oznakować w mieście tabliczki informacyjne dot: promocji gminy.

Pani Z- ca Burmistrza, że jak najbardziej jest to w planie ale dopiero na przyszły rok. W palnie  jest oznakowanie: szlaków, trasy biegaczy, mapki itd. Wspomniała, że na chwilę obecną są w trakcie renowacji słupy ogłoszeniowe.   

Radny J .Łatka prosił o analizę prawną dot: automatów hazardowych.

Burmistrz wyjaśnił, że kilka punktów zostało zlikwidowane przez Urząd Celny, gdyż działały nie prawnie. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:00

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 10 kwietnia 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf