Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/351/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru drogi powiatowej do złożenia przez Starostwo Powiatowe w Obornikach wniosku o dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych

Uchwała nr XXXIX/351/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie: wyboru drogi powiatowej do złożenia przez Starostwo Powiatowe w Obornikach wniosku o dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno zmienioną Uchwałą Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Rogoźna, łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie, sztandaru i pieczęci urzędowej oraz ustalenia zasad ich używania, a także zasad używania hejnału Gminy Rogoźno, Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska w Rogoźnie wskazuje niżej wymieniony odcinek drogi powiatowej do możliwości wnioskowania przez Starostwo Powiatowe w Obornikach o udzielenie dofinansowania z funduszu dróg samorządowych w ramach naboru ogłaszanego przez Wojewodę Wielkopolskiego:

Droga powiatowa nr 2028P na odcinku Rogoźno-Boguniewo-Słomowo

2. Zobowiązujemy się do podjęcia uchwały budżetowej zapewniającej dofinansowanie wkładu własnego Powiatu Obornickiego w wysokości do jego 50% w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania przez Powiat Obornicki wsparcia finansowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do Uchwały
nr XXXIX/351/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 r.

 

W związku z możliwością ogłoszenia przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych, możliwe będzie aplikowanie o dofinansowanie takich zadań.

Niezbędnym elementem wniosku jest oświadczenie wnioskodawcy, że potwierdza, iż zabezpieczy środki finansowe niezbędne na zapewnienie wkładu własnego w realizację zadania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf