Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XXXIX Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 27 listopada 2013 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXXIX Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 27 listopada 2013 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.

5.         Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

a)    wystąpienie przedstawiciela Gminy,

b)    wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego,

c)     dyskusja na powyższy temat.

6.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014,

b)    wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne,

c)     wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w trybie przetargowym,

d)    zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

e)     określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok,

f)     Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,

g)     Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

h)    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok,

i)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025.

7.         Interpelacje i zapytania radnych.

8.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.         Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11.      Wolne wnioski i informacje.

12.      Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf