Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XLII/2020 XLII Sesja w dniu 29 grudnia 2020

Rada Miejska w Rogoźnie
Radni - sesja

Protokół nr 42/2020

XLII Sesja w dniu 29 grudnia 2020


Obrady rozpoczęto 29 grudnia 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 19:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:

1. Zbigniew Tomasz Chudzicki
2. Katarzyna Erenc-Szpek
3. Henryk Janus
4. Roman Kinach
5. Longina Maria Kolanowska
6. Sebastian Mirosław Kupidura
7. Hubert Kuszak
8. Maciej Adam Kutka
9. Jarosław Łatka
10. Adam Nadolny
11. Krzysztof Nikodem
12. Bartosz Perlicjan
13. Paweł Wojciechowski
14. Ewa Teresa Wysocka
15. Łukasz Andrzej Zaranek

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan Maciej Kutka w kwestii formalnej zapytał, czy reżim sanitarny jest zachowany i czy wszyscy na Sali mają założone maseczki?

Przewodniczący powiedział, że tak.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło limitów czasowych, w jaki sposób Przewodniczący będzie to egzekwował? Pan Zaranek powiedział, iż ma nadzieję że każdy do nowego statutu podejdzie poważnie i nie będzie trzeba ograniczać czasu, a w ostateczności czas będzie wyświetlony na dużym ekranie, lub ewentualnie każdy osobiście też może tego czasu dopilnować.

W kwestii formalnej głos zabrał również radny Kuszak, prosząc panią Skarbnik o przesłanie wniosków, jakie do budżetu złożyły stowarzyszenia, aby ich nie powielać w momencie procedowania projektu budżetu na rok 2021.

Pani Skarbnik powiedziała, że Radni takie wnioski otrzymali w formie mailowej.


2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zaproponował autopoprawkę, aby pkt 10 przenieść jako pkt 5, co spowodowane jest wytycznymi RIO i koniecznością podjęcia tych uchwał przed budżetem na 2021 rok.


Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek pana Przewodniczącego o zmianę porządku obrad z pkt 10 na pkt 5.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska


Radny Janus zapytał, dlaczego po raz pierwszy została zmieniona treść punktu 4, który dotychczas brzmiał, „Pytania do Starosty, Radnych Rady Powiatu Obornickiego, Sołtysów oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.”?

Pan Przewodniczący odpowiedział, iż pytanie zostało zmienione ze względu na panujące ograniczenia w zapraszaniu gości i sołtysów – dlatego nie ma takiej potrzeby.

Pan Janus powiedział, iż jest taka potrzeba bo gdyby ktoś z tych gości przyjechał, to nie mógłby zabrać głosu.

Przewodniczący powiedział, że z grzeczności taki głos zostałby udzielony.

Radny dodał, że należałoby też wprowadzić punkt dotyczący interpelacji i zapytań, ponieważ są one tylko umieszczane na BIP-ie.Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek radnego Janusa o wprowadzenie w pkt 13 Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje i zapytania i odpowiedzi na zapytania..

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska

Pan Henryk Janus powiedział, że skoro nie ma woli czytania interpelacji, to będą one na stronie facebooka wstawiane.

Radny Wojciechowski zajął głos w sprawie protokołu nr 40, który jego zdaniem jest niezgodny ze stanem faktycznym, ponieważ sesja odbyła się o innej godzinie i w innym dniu. Ze względu na wprowadzone ograniczenia nie ma możliwości naniesienia poprawek do tego protokołu.

Radny Kutka zapytał Przewodniczącego czy czytał protokół nr 40?

Przewodniczący odpowiedział, że tak i poprosił o przygotowanie głosowania.

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Wojciechowskiego w sprawie wycofania protokołu nr 40.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Jarosław Łatka
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska

Przewodniczący zaproponował dodanie w pkt 3 przyjęcie protokołu z XLI sesji.


Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek Przewodniczącego o dodanie w pkt 3. przyjęcie protokołu z XLI sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Sebastian Mirosław Kupidura, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Henryk Janus, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
BRAK GŁOSU (1)
Hubert Kuszak
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska

Radna Ewa Wysocka poprosiła o reasumpcję głosowania. Przewodniczący poprosił o stwierdzenie quorum.

Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek Przewodniczącego o dodanie w pkt 3 przyjęcia protokołu z XLI sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (3)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak

Przewodniczący zarządził głosowanie porządku obrad z wniesionymi poprawkami.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (3)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak


3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL i XLI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny Janus powiedział, iż w związku z tym iż protokoły nie są szczegółowe i nie odzwierciedlają całości sesji, będzie głosował przeciwko ich przyjęciu.

Radny Kutka w kwestii formalnej zgłosił propozycję usunięcia od głosowania protokołu nr 40, uzasadniając powiedział, że w protokole nie zgadza się ani godzina ani data.

Przewodniczący wskazał, iż taki wniosek się już pojawił i został przegłosowany.

Przewodniczący zarządził głosowanie protokołu z sesji XXXIX.


Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (3)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak

Radny Wojciechowski powiedział, że jeżeli radni przyjmą ten protokół to będzie to przestępstwo i dodał, że być może pomogłaby wizyta pana Ziobro.

Przewodniczący wskazał, że jeżeli głosowanie będzie sprzeczne z oczekiwaniami radnego Wojciechowskiego, to może on zgłosić tą sprawę do odpowiednich organów ścigania.

Pan radny Wojciechowski poprosił o komentarz w tej sprawie radcę prawnego.

Pan Piotr Płoszczyca powiedział, iż radni muszą wiedzieć nad czym głosują, a jeżeli są wątpliwości to należy zgłosić do odpowiednich organów ścigania.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XL sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie..

Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
PRZECIW (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Jarosław Łatka
NIEOBECNI (3)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XLI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie..

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
BRAK GŁOSU (1)
Jarosław Łatka
NIEOBECNI (3)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak


4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.
Brak pytań,

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,


Projekt uchwały przedstawił kierownik Roman Piątkowski.

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (3)
Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak

b) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno,

Radny Janus zapytał, jaka jest różnica pomiędzy tym projektem, a tym który obowiązywał dotychczas?

Kierownik wskazał, iż te zmiany są nieznaczne, kosmetyczne, (doprecyzowanie programu dla domów istniejących), a pozostałe uchwały były uchwałami terminowymi na okres 3 lat, stąd uchwała nowa.

Głosowano w sprawie:
zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

c) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w istniejących budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rogoźno,

Radny Janus powtórzył pytanie z poprzedniego podpunktu, czyli jaka jest różnica pomiędzy tym projektem, a tym który obowiązywał dotychczas?

Kierownik powtórzył, iż tak samo jak w poprzedniej uchwale zmiany dotyczą tylko kosmetyki.

Głosowano w sprawie:
zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w istniejących budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rogoźno.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

d) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020,

Pani Skarbnik Irena Ławniczak rozpoczęła od przedstawienia autopoprawek do projektu zmian w budżecie na rok 2020.

Głosowano w sprawie:
autopoprawka nr 1 .

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Adam Nadolny
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 2.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak


Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 3.


Radny Janus wskazał, że od ostatniego typowania dróg do FOGR-u Burmistrz powiedział, że nie będzie podejmował decyzji sam, a jedynie Rada i co się stało, że w tym momencie Burmistrz decyduje samodzielnie?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że termin tym razem jest krótki, a po drugie w kwestii podejmowania decyzji przez Radę, Burmistrz mówił o typowych inwestycjach drogowych.

Radny Janus nie zgodził się z pierwszą częścią odpowiedzi, tłumacząc, że co chwilę była sesja nadzwyczajna, a co do drugiej części odpowiedzi to Radny powiedział, że jest to też budowa i nieważne z jakiego Funduszu.

Burmistrz wskazał, że zdecydował zgodnie ze swoją kompetencją.

Radny Kutka dopytał jakie jest dofinansowanie i ile będzie wynosił wkład własny do ul. Topolowej i Słonecznej?

Pan Szuberski poinformował, iż dofinansowanie wynosi 500 tys zł a wkład własny będzie zależny od rozstrzygnięcia przetargowego.

Radny dopytał jaka jest kwota kosztorysu na obie drogi?

Pan Roman Szuberski powiedział, że jest to ponad 1,2 mln zł

Pan Kutka powiedział, iż kosztorysowo gmina powinna dołożyć 600 lub 700 tys zł i jest zdziwiony, że Burmistrz stawia Radę przed faktem dokonanym, bo będzie musiała dołożyć kilkaset tys zł., bo Radni mogli wybrać zupełnie inne drogi.

Burmistrz Szuberski odpowiedział, że kiedy radny zabiegał o ulice Różaną to wartość kosztorysowa wynosiła ponad 2 mln zł, po rozstrzygnięciu przetargu była to kwota ponad 1,3 mln zł i nie może Radny mówić o tym, że został postawiony przed faktem dokonanym, bo dróg zostało wybudowanych bardzo wiele, a przetargi na drogi są bardzo korzystne.

Radny Kutka podsumował, że tak naprawdę nic nie wiadomo, bo nie ma ani przetargu ogłoszonego, a ni kwoty końcowej i porównywanie do Różanej jest bezcelowe.

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli znana byłaby kwota końcowa, to bezsensowny byłby przetarg.

Radny Janus powiedział, że porównanie ul. Różanej z tymi ulicami jest bez sensu, bo to Rada głosowała, a tu Burmistrz sam wybrał drogi.

Radny Adam Nadolny zgłosił wniosek formalny w sprawie zakończenia dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
wniosek radnego Nadolnego o zakończenie dyskusji.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (4)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowanie autopoprawki nr 3
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 4.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 5.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 6 .

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 7.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 8.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

e) zmian w WPF na lata 2020-2037 – pani Skarbnik podkreśliła, że zmieniają się tu jedynie przedsięwzięcia.

Głosowano w sprawie:
zmian w WPF na lata 2020-2037..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

f) ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Radny Kutka zapytał, czy poza progami będzie coś jeszcze zrobione?

Przewodniczący poinformował, że będzie tylko jeden próg i dlatego zadanie musiało mieć taką a nie inną nazwę.

Radny Henryk Janus zapytał, co będzie robione za kwotę 87 tys zł?

Pan kierownik Andrzejczak powiedział, że chodzi o zakres, który nie obejmowało postępowanie pierwotne, czyli o skrzyżowanie ul. Mickiewicza w etapie pierwszym, w etapie drugim jest dojście do tej ulicy, które miało być zakończone przejściem dla pieszych z etapu pierwszego – dlatego są dodatkowe roboty, które dotyczą tego skrzyżowania , które zostanie lekko przebudowane i żeby zachować ciąg z ulicy Różanej.

Radny Paweł Wojciechowski zapytał, co z resztą zadań, związanych z oświetleniem, które nie są wprowadzone w środki niewygasające, bo w roku 2021 jest tylko ok 500 tys i czy zostaną zrealizowane wszelkie te zadania, które posiadają projekty budowlane?

Burmistrz powiedział, że w ramach możliwości finansowych będą te zadania realizowane i będzie to zależne od tego ile wniosków przejdzie i jak wyjdą przetargi, a w miesiącu lutym zostanie przedstawiony harmonogram dotyczący instalacji oświetlenia w gminie.

Głosowano w sprawie:
ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

6. Podjęcie uchwał okołobudżetowych:

a) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok,
Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik.

Pan sekretarz zwrócił uwagę na brak zapisu w pkt 8, który został opisany w pkt 2.2.2. i zaproponował zmianę i dodał propozycje usunięcia spisu treści, który jest zbędny.

Pan radny Wojciechowski zwrócił uwagę, iż brakuje załącznika z budżetem i tak naprawdę nie można przyjąć uchwały, nie znając kwot.

Sekretarz wskazał, że takie kwoty są w treści załącznika do uchwały, treść programu również jest znana i została przedstawiona Radnym.

Pan Janus poprosił o załącznik z kwotami do niniejszej uchwały.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie pan Zaranek powiedział, że załącznik finansowy do tej uchwały został zaktualizowany.

Pan Wojciechowski zauważył brak zapisu "Sposób sprawozdania i Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu bedące integralna częścia rocznego sprawozdania budżetowego, przedstawianego RM w Rogoźnie przedstawia Burmistrz Rogoźna”, który zawarty jest w poprzedniej uchwale i zaproponował jego umieszczenie w załączniku uchwały.

Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek pana Sekretarza o zapis w załączniku do uchwały w pkt 8 wpisanie "Jak w pkt 2.2.2.", usunięcie spisu treści w "Gminnym Programie Profilaktyki...".

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Nikodem
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Wojciechowskiego o dopisanie w pkt IX "Sposób sprawozdania i Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu będące integralna częścią rocznego sprawozdania budżetowego, przedstawianego RM w Rogoźnie przedstawia Burmistrz Rogoźna.".

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

Głosowano w sprawie:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

b) w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok, (ZAMK),

Radny Janus poprosił o wyjaśnienie różnicy w stawkach.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że różnica jest niewielka, dokładnie nie wie ponieważ nie ma przy sobie kompletu dokumentów.

Pan Kupidura poprosił o wyjaśnienie kwoty -3,48 za m2?

Pani Skarbnik powiedziała, że kwota dotacji się nie zmienia, a ta kwota jest z dodatkowych wyliczeń i jest to dopłata dlatego jest na minus i jest to kwota dopłacana za m2.

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok, (ZAMK).

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maciej Adam Kutka
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

c) w sprawie dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego,

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik.

Głosowano w sprawie:
w sprawie dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak

d) w sprawie określenia dotacji przedmiotowej na 2021 dla OSiR.

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik.

Radny Janus zapytał, czy są środki na rozbudowę infrastruktury?

Pani Ławniczak powiedziała, że nie ma takich środków, jedynie zwiększenie o kwotę 144 tys zł w związku z prowadzeniem boisk orlik.

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia dotacji przedmiotowej na 2021 dla OSiR..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (1)
Adam Nadolny
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Hubert Kuszak


7. Podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037.

Ten punkt przedstawiła pani Skarbnik Irena Ławniczak.

a) przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,

c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037:

e) - głosowanie autopoprawek,


f) - przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,

Pan Paweł Wojciechowski powiedział, że jego Klub nie będzie składał autopoprawek do WPF żeby nie mieszać zadań majątkowych z bieżącymi


g) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037.

Głosowano w sprawie:
głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2021.

Ten punkt również przedstawiła pani Skarbnik Irena Ławniczak.


a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2021,

c) odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

Opinię odczytała pani Przewodnicząca KSSOiK Katarzyna Erenc – Szpek,

d) odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,
Opinię odczytał Przewodniczący KGFiR pan Bartosz Perlicjan.

e) przedstawienie stanowiska Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,

Burmistrz podziękował za pozytywne opinie obu komisji, dodał iż zdaje sobie sprawę iż nie wszystkich ten budżet zadowala, jednak korekty będą odbywały się w ciągu roku.


f) dyskusja nad projektem budżetu,
Pan radny Kupidura zapytał, jakim stosunkiem głosów została wydana opinia pozytywna nad budżetem?

Przewodniczący Bartosz Perlicjan odpowiedział, że 3 radnych opowiedziało się za pozytywną opinią, przy 2 głosach wyłączonych od głosowania.

Radny Janus wskazał, iż jego zdalne połączenie było tak fatalne, iż utrudniło mu głosowanie nad opinią w sprawie budżetu.

Radny dodał, iż nie będzie wnosił autopoprawki do budżetu w sprawie placu zabaw w Owieczkach, ponieważ ten temat jest już wszystkim mieszkańcom znany, a środki zostały zdjęte na potrzeby ulicy Różanej, kolejne 21 tys zł zostały przekazane na inne potrzeby gminy – radny powiedział, iż ma nadzieję, że obietnica o placu będzie spełniona wiosną.

Pan Janus wspomniał również o zdjęciu środków z czujników smogu, które jego zdaniem sa dla gminy niezbędne, dlatego też zakupione zostały czujniki prywatnie i znajdują się w Gościejewie – dlatego też ten wniosek jest już nieaktualny.

Pan Przewodniczący odnośnie pierwszej kwestii odpowiedział, iż był obecny na zebraniu w Owieczkach i nie zmienia swojego zdania na temat placu zabaw, jednak w przyszłym roku sołtys zostanie zaproszony na spotkanie z klubem i zostaną tam przekazane pewne pomysły i rozwiązania.

Burmistrz wtrącił, że jeżeli chodzi o aplikację kanarek to, zostało to wprowadzone do budżetu, jednak większość radnych przeznaczyła te środki na rzecz ważniejszą, czyli na salkę gimnastyczną dla szkoły w Gościejewie.

Radny Wojciechowski powiedział, że jest to budżet ciężki w obecnej sytuacji, nie ma wielkich inwestycji, na lepszy budżet być może jeszcze przyjdzie czas, tak jak za kadencji burmistrza Janusa. Zaplanowane inwestycje majątkowe są w okrojonym stanie w tym budżecie, jednak należy mieć nadzieję że się to zmieni i nie będzie to budżet polityczny.

Radny powiedział, że nie do końca ten budżet jest po myśli jego klubu, ponieważ wszystkie podatki zostały podniesione, a obecna sytuacja temu nie służy.

Patrząc na plan dotacji dla różnych instytucji, niewątpliwie są one konieczne, a wymiar społeczny jest jednak pozytywny.

Analizując zadłużenie gminy, są pozytywne opinie z RIO – jednak nadal żeby spiąć budżet należy gminę zadłużyć, ale płynność finansowa jest zachowana.

Na zakończenie swojego podsumowania o budżecie pan Wojciechowski wskazał, iż tak samo jak upieczony, świeży chleb na dożynkach dzieli zawsze Burmistrz, tak samo powinien sprawiedliwie zostać podzielony budżet.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Wojciechowskiego, pan Roman Szuberski powiedział, że łatwo wprowadzić jest inwestycje, ale środki już nie. Budżet jest tak stworzony, by zabezpieczyć najpierw administrację, która pracuje na rzecz gminy. Zadania inwestycyjne będą wprowadzone na przestrzeni całego roku, czyli żłobek, remont SP 2, budowa Słonecznej czy Topolowej, bo są to olbrzymie środki finansowe. Poza tym, obecny okres czasu jest nieprzewidywalny i trudno jest określić wyniki przetargów, które są kluczowe dla inwestycji.

Burmistrz powiedział, że nie uważa aby budżet 2021 był budżetem politycznym, bo wiele rzeczy jak np. ul. Różana, chodnik w Gościejewie, Pl. K. Marcinkowskiego, to inwestycje Klubu pana Janusa. Nie jest łatwo pogodzić wszystkich, jednak jest nadzieja na wykonanie kolejnych inwestycji przy przychylności wszystkich radnych.

Pan Kupidura powiedział, że w VII kadencji jak powstawały inwestycje, inwestycja w okręgu pana Łatki - była wtedy piękna współpraca i nikt nie patrzył, kto, gdzie należy.

Pan radny Krzysztof Nikodem odniósł się do słów pana Wojciechowskiego i wyjaśnił, że jeżeli są robione zmiany do budżetu to nie na potrzeby klubu, a na potrzeby mieszkańców.

Pan Przewodniczący Zaranek powiedział, iż kiedy w zeszłej kadencji klub pod przewodnictwem pana Janusa miał większość to nie przypomina sobie, by przechodziły inwestycje w Pruścach, Owieczkach, Grudnie, czy Parkowie i nie powinna ta sytuacja nikogo dziwić, ponieważ teraz większościowy klub zabiega o inwestycje na swoich terenach.

Radny Adam Nadolny powiedział, iż nie idzie się nie odnieść do tego co mówią przedmówcy wskazał, że nie może być mowy o budżetach politycznych, bo oświetlenia w tym roku w Parkowie nie było, a jeżeli chodzi o podział środków, to jeszcze 2 lata temu jeden z radnych powiedział, że jeżeli przez 4 lata radny Nadolny nic nie dostanie to na pewno skruszeje – wszystko się zmienia, raz jest tak, raz inaczej. Pewne jest jedno, że wtedy żaden wniosek na Parkowo nie przeszedł.

Radny Janus odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Nadolnego wskazał, że na okręg Parkowski poszło ponad 3 mln zł, gdzie dla innych przeznaczone zostało nieco ponad 1 mln zł w zeszłej kadencji, a lampy pan Nadolny nie dostał, ponieważ w Parkowie wszędzie lampy już są.

Zwracając się do Przewodniczącego pan Janus powiedział, że radnym się jest dla całej gminy, a nie tylko dla swojego okręgu i nie było w historii samorządu w Rogoźnie przypadku, by Przewodniczący był Przewodniczący Klubu i jest to nienormalna sytuacja, kiedy Przewodniczący RM broni wypowiedzi radnego Nikodema jako Przewodniczący Klubu i podobnie na zebraniu sołeckich w Owieczkach, kiedy zapraszany jest Przewodniczący RM i wystosowywane jest zaproszenie do sołtysa od Przewodniczącego Klubu na jego zebranie.

Pan Henryk Janus zwracając się do pana Nikodema powiedział, że środki z Owieczek były ściągane na ul. Różaną – owszem, jednak dla mieszkańców klubu większościowego, następnie 21 tys zł radny Nadolny podzielił pomiędzy kolegów radnych i ich okręgi wyborcze.

Przewodniczący Zaranek w odpowiedzi radnemu Janusowi powiedział, że to pozostali radni z jego klubu obdarzyli go zaufaniem i może dzięki nim piastować to stanowisko, a co do Owieczek, to 4 rata walki poszły na marna bo w tym czasie radny Janus był w klubie większościowym.

Pan Janus w odpowiedzi, wskazał, że nie miał o co walczyć skoro była to obietnica pani Tomaszewskiej i Burmistrza.

Radny Kutka wspomniał, iż kiedy był Przewodniczącym chciał się dogadać, jednak na zorganizowane spotkanie nikt nie przyszedł i podkreślił, że obecny klub większościowy sam jest sobie winny.

Pan radny Kupidura zwrócił się do pana Nikodema, słowami, że to pan Nikodem, zdjął środki z chodnika, a odwrotnej sytuacji nigdy nie było i dodał, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

 

Pan Zaranek podkreślił, że jest to budżet bez fajerwerków inwestycyjnych, jednak wszyscy zdaja sobie sprawę, ile trzeba było wysiłku aby ten budżet skonstruować, ale na inwestycję przyjdzie pewnie czas w ciągu roku.


g) głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok:


h) - głosowanie autopoprawek,


Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 2.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 3.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Henryk Janus
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 4.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 5.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 6.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 7.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 8.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach


i) - przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,

Radni zgłosili następujące autopoprawki do projektu budżetu na 2021 rok.

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Kupidury - w ramach działu 710 wykonanie remontu Pomnika Mjr Biskupskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (7)
Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Jarosław Łatka
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Kupidury w ramach działu 600 (100 tys zł) wykonanie nakładki na ul. Krótkiej.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (7)
Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
wniosek radnego Kupidury - wykonanie w ramach działu 600 (kwota 100 tys zł) nakładki na os. Przemysława .

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (7)
Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Janusa - zmniejszenie w dziale 750 par 6050 o kwote 60 tys zł i w dziale 900 roz 90001 par 6050 10 tys zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Gościejewie od budowanego w 2020r, chodnika przy drodze 272514P do sali wiejskiej i remizy OSP przy drodze 273520P ok 105 mb kwota 70 tys zł.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Janusa - zmniejsza się w dziale 900 par 6050 o kwotę 30 tys zł z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy OSP Owieczki (budynek mienia gminnego).

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Wojciechowskiego - z działu 750 z termomeodernizacji kwotę 60 tys zł oraz z działu 900 zmniejszyć o kwotę 40 tys zł z przeznaczeniem nowego zadania Przebudowa drogi ul. Żurawiej.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Wojciechowskiego - zdjęcie z działu 750 par 6050 kwoty 60 tys zł oraz z działu 90001 z par 6050 kwoty 40 tys zł na wprowadzenie nowego zdania majątkowego Budowa Parkingu na działce gminnej na ul. W.Szkolnej i Ogrodowej.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
-wniosek radnego Kutki - przebudowanie dz. 600 roz 60016 par 6050 ( 100 tys zł) chodnika na ul. Działkowej od skrzyżowania z ul Mickiewicza z jednej strony do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego z działu 750 roz 75023 par 6050 kwota 60 tys zł oraz 40 tys zł z działu 900 roz 90001 par 6050.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Kuszaka - przeznaczenie z działu 900 roz 90001 par 6230 kwoty 5 tys zł (dotacja celowa) z przeznaczeniem na opłotowanie ROD "Czerwony Mak".

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (7)
Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Łatka
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Kupidury - w dziale 750 r 75023 par 6050 zmniejszenie kwoty 60 tys zł oraz w dz 900 roz 90001 par 6050 zmniejszenie kwoty 40 tys zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładki na ul. Krótkiej..

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (7)
Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zbigniew Tomasz Chudzicki
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Kupidury - w dziale 750 r 75023 par 6050 zmniejszenie kowty 60 tys zł oraz z par 900 roz 90001 par 6050 zmniejszenie kwoty 40 tys zł przeznaczając sumę 100 tys zł na wykonanie nakładki na drodze gminnej ul. Przemysława od skrzyżowania ul Wojska Polskiego do Seminarialnej.

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (7)
Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Erenc-Szpek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Janusa - zmniejsza sie w dziale 700 r 70005 p 4590 o kwotę 30 tys zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku gminnym (szatnia) stadion sportowy w Gościejewie.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Janusa - zmniejsza się w dzi 700 r 70005 par 4600 o kwotę 30 tys zł na wykonanie docieplenia i elewacji budynku gminnego w Owieczkach (sala wiejska) .

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek P. Wojciechowskiego - w dziale 754 w roz 75412 wprowadzenie zadania budowa płoty przy OSP w Pruścach oraz w dz 600 roz 60016 wykonanie zadania - remontu barier ochronnych na mostach i przepusatch .

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (6)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał większości i nie wpłynął na wynik budżetu na rok 2021.

j) - głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2021.

Głosowano w sprawie:
- głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2021..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Na zakończenie głos zabrał radny Janus i powiedział, iż spodziewał się takiego wyniku głosowań, dlatego też tych autopoprawek jest tak mało.

Burmistrz podziękował wszystkim Radnym za przyjęcie budżetu i dodał, że wiele zadań będzie można zrealizować  wraz z wsparciem zewnętrznym.


9. Sprawozdanie z działań inwestycyjnych w Gminie Rogoźno.

Poniższy temat przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku.

Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie

Kolejny etap realizacji zadania, który rozpoczął się w 2019 roku po uzyskaniu przez Gminę Rogoźno dofinansowania w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1 693 345,00 zł.

Wartość kosztorysowa: 5 238 595,63 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 3 577 325,35 zł brutto przy 7 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 5 579 734,27 zł brutto.

Nadzór inwestorski: 54 120,00 zł brutto.

Nadzór autorski wraz ze zmianami projektowymi: 9 840,00 zł brutto.

Zadanie  przewidywało budowę 736 mb ulicy Długiej oraz budowę 265 mb ulicy Seminarialnej wraz z wykonaniem chodników, wjazdów, skrzyżowań, parkingu, kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i separatorem substancji ropopochodnych.

Dzięki realizacji inwestycji powstała droga o następujących parametrach:

- kategoria ulicy:                             ulica gminna

- klasa ulicy:                                      L

- prędkość projektowana           40km/godz.

- prędkość miarodajna                 50km/godz.

- kategoria ruchu            -              KR-2

- przekrój poprzeczny –               jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla   każdego kierunku ruchu

- szerokość pasa ruchu   -            3,0m

- szerokość chodnika       -            1,5-2,5m

- pochylenie poprzeczne jezdni:              2% daszkowe

- pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni)

- szerokość zjazdów indywidualnych  - 4,0m

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewcza Struga

Ostatni etap projektu realizowanego od roku 2013.

Zadanie finansowane w 100% ze środków otrzymanych z tzw. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Z  uwagi na przekroczenie wartości przeznaczonych środków finansowych przez złożone w postępowaniu oferty postępowanie ostało unieważnione i w II połowie grudnia zostanie ponownie opublikowane i ma stanowić tzw. środki niewygasające, a przewidywany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r.

Zadanie przewiduje przebudowę drogi na odcinku długości 234 mb i szerokości 4 m, a po zakończeniu robót powstanie droga o nawierzchni bitumicznej.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grudna

Zadanie dofinansowane w ramach tzw. FOGR-u kwotą w wysokości 148 500 zł

Wartość kosztorysowa: 680 000,00 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 440 500,00 zł brutto przy 2 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 494 454,10 zł brutto.

Projektowana przebudowa drogi jest dojazdem do gospodarstw rolniczych oraz do pól uprawnych. Istniejąca droga gminna nr 272521P w miejscowości Grudna przebiega w terenie równinnym, położona jest wśród pól i stanowi dojazd do istniejących gospodarstw rolniczych.

Łączna długość realizowanego odcinka drogi wynosi 666 mb o nawierzchni bitumicznej bez realizacji chodnika.

 

Przebudowa ulicy Prusa z uwzględnieniem budowy progu spowalniającego

 Zadanie przygotowywane do realizacji etapem I jest opracowanie projektu zmiany stałe organizacji ruchu, projekt ten ma na celu wprowadzenie progu zwalniającego. Zadanie to zasili środki niewygasające z końcem 2020 roku, przewidywany termin montażu progu to maj 2021 r.

 

Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości
931 860,00 zł.

Wartość kosztorysowa: 2 501 862,14 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 1 393 338,58 zł brutto przy 8 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 2 223 902,37 zł brutto.

Nadzór inwestorski: 39 866,78 zł brutto

Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie obejmuje roboty budowlane związane z wykonanie robót następujących branży:

- roboty drogowe,

- roboty na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wymiany przyłączy wodociągowych,

- roboty związane z wykonaniem kanału technologicznego.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi

- status drogi – droga publiczna gminna;

- klasa techniczna – droga klasy D;

- prędkość projektowa – Vp = 30 km/h;

- szerokość jezdni – 5,00 m;

- szerokość chodnika – min. 2,00 m (chodnik przylegający do jezdni);

– 1,50 m (chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni);

- kategoria ruchu – KR2;

- przekrój poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2,0 % do osi jezdni,

- zjazdy indywidualne do posesji o szerokości min. 3,0 m i skosie 1:1,

- zjazdu publiczny o szerokości min. 4.0 m i promieniu R=5.0 m,

- zatoki parkingowe (parkowanie równoległe)

- szerokość zatoki 2,50 m,

- skos 1:1,

- promień wjazdowy R=2,0 m,

- zatoki parkingowe (parkowanie prostopadłe)

- szerokość miejsc postojowych 2,50 m,

- długość zatoki 5,00 m.

 

Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości
413 000,00 zł.

Wartość kosztorysowa: 665 773,33 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 590 000,00 zł brutto przy 5 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 898 648,50 zł brutto.

Nadzór inwestorski: 22 140,00 zł brutto

Celem zadania jest wykonanie przebudowy 330 mb ulicy Seminarialnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 241) do skrzyżowania z ul. Biskupskiego (droga gminna).

PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria ulicy:              ulica gminna

- klasa ulicy:                      L

- prędkość projektowana            40km/godz.

- prędkość miarodajna  50km/godz.

- kategoria ruchu             - KR-2

- przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla   każdego kierunku ruchu

- szerokość pasa ruchu   -            3,0m

- szerokość chodnika       -      3,0

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe

- pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni)

- szerokość zjazdów indywidualnych  - 4,0m

Dokumentacja termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Rogoźno

W ramach zadania wykonano Opracowanie projektów termomodernizacji dla obiektów szkolnych:

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie

ul. Seminarialna 16

64-610 Rogoźno,

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku

Budziszewko 57a

64-612 Budziszewko,

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Parkowo 6

64-608 Parkowo.

Opracowanie projektowe obejmuje :

- aktualizacja i przeprojektowanie rozwiązań technicznych (docieplenie, wymiana stolarki, wymiana instalacji C.O., wymiana źródeł światła) zawartych w projektach posiadanych przez Zamawiającego i dostosowanie ich do mechanizmu Funduszy Norweskich,

-rozszerzenie projektów o instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń z rekuperacją ciepła,

- rozszerzenie projektów o instalację fotowoltaiczną,

- rozszerzenie projektów o instalację pompy ciepła,

- wykonanie audytu energetycznego na ww. całościowy zakres robót,

- wykonanie kosztorysów: inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót,

- wykonanie STWiOR,

- dostarczenie płyty CD z zapisem elektronicznym wszystkich opracowań.

Wartość zadania 67 000,00 zł brutto.

Wartość realizacji projektu 9 776 977,59 zł brutto wniosek złożony w dniu 14.09.2020 r. w ramach naboru tzw. Funduszy Norweskich na kwotę dofinansowania 6 820 898,32 zł.

 

Remont bieżni prostej wraz ze skocznią w dal

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej w wysokości 60 000,00 zł.

Wartość kosztorysowa: 198 708,30 zł

Wartość umowna robot: 187 754,58 zł brutto

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje  Remont bieżni prostej wraz ze skocznią w dal.

Lekkoatletyczna bieżnia prosta 100-metrowa 4-torowa.

Nawierzchnia bieżni poliuretanowa na podbudowie kruszywowej wodoprzepuszczalnej.

Dane konstrukcyjno-materiałowe

Nawierzchnia bieżni okólnej i prostej

Podbudowa przepuszczalna

Warstwa odsączająca z piasku frakcji 0/2 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie.

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 17 cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie.

Warstwa klinująca z kruszywa drobnego frakcji 0/4 mm o grubości po zagęszczeniu 3 cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie.

Pod warstwą odsączającą należy ułożyć geowłókninę filtracyjno-separacyjną.

 

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej

Zadanie realizowane przez Spółkę Aquabellis na podstawie potrzeb mieszkańców zgłaszanych zarówno do spółki jaki i do Gminy.

W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach:

- 1 szt. Rogoźno ul. Boguniewska do działki o numerze ewidencyjnym 2183/3,

- 1 szt. Rogoźno ul. Leśna do działek o numerach ewidencyjnych 122/1 i 122/2,

- 2 szt. Rogoźno ul. Słoneczna oraz

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ulicy Hetmańskiej w Rogoźnie.

Łączna wartość prac: 139 999,20 zł brutto.

 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno

Zadanie to składa się z szeregu mniejszych inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Owczegłowy

Wartość najkorzystniejszej oferty: 64 812,37 brutto przy 3 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 86 899,50 zł brutto.

Zadanie to realizuje tylko połowę zakresu dokumentacji technicznej i obecnie realizujemy montaż 10 szt. słupów wysokich 8 m wraz z oprawami typu LED oraz 5 szt. słupów parkowych wysokości 4,5 m wraz z oprawami typu LED.

Zadanie przewiduje wykonanie przyłącza energetycznego przez ENEA Operatora oraz pełnej linii kablowej zasilającej zamontowane oprawy w ramach umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boguniewo

Wykonanie oświetlenia drogi powiatowej nr 2028P w m. Boguniewo poprzez zamontowanie 9 słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami SGS wraz z linią zasilającą.

Wartość zadania: 65 190,00 zł brutto

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szerokiej i Diamentowej.

Zadanie polega na wykonaniu montażu linii zasilającej wraz z montażem 13 słupów oświetleniowych na ul. Szerokiej i 6 słupów oświetleniowych na ul. Diamentowej.

Łączna wartość realizacji zadania to: 143 910,00 zł brutto

Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Sobolewskiego.

Zadanie polega na wykonaniu montażu linii zasilającej wraz z montażem  słupów oświetleniowych na ul. Sobolewskiego.

Łączna wartość realizacji zadania to: 9 259,72 zł brutto

Montaż 6 szt. lamp solarnych w miejscowości Wełna, Budziszewko, Rogoźno ul. Potulicka

Parametry lamp wynikających ze złożonej oferty:

- wysokość całkowita 6,3 m,

- wysokość źródła światła 4,9 m,

- akumulator Protos200 LiFePO4 12V, 36 Ah,

- moduł krystaliczny Protos200, 200Wp,

- moc znamionowa modułu LED 88 W,

- wydajność 196 lm/W

- barwa światła 4000 K (białe światło),

- żywotność LED > 70 000 h,

- autonomiczność > 5 dni,

- gwarancja na lampę 5 lat,

- kolor antracyt.

Wartość zadania: 66 412,62 zł brutto


 

Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej

Poniżej przedstawiam kilka gotowych projektów hal widowiskowo-sportowych, które mogą być adaptowane do potrzeb Gminy Rogoźno.

 

 

 

 

 

Zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Słomowie

Zadanie polegało na wykonaniu jednego piłkochwytu na boisku w m. Słomowo o wymiarach 30 m na 6 m.

Wartość zadania: 6 993,23 zł brutto

 


 

Zadania realizowane w roku 2020 jako niewygasające:

Przebudowa alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie.

Wartość kosztorysowa: 271 320,76 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 160 000,00 zł brutto przy 6 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 270 978,72 zł brutto.

Nadzór inwestorski: 1 600,00 zł brutto

Zadanie polegało na wymianie istniejącej nawierzchni placu wykonanej z betonowej kostki brukowej na nawierzchnię wykonaną z połączenia betonowych płytek chodnikowych w wymiarach 50x50x7 koloru szarego z kostką granitową surowo łupaną 4/6 cm kolor strzegomski szary. Zadanie polega na odtworzeniu stanu pierwotnego przy zastosowaniu innych wyrobów budowlanych. Charakterystyczne parametry obiektu pozostają bez zmian.

Wykaz robót:

- Roboty rozbiórkowe: nawierzchni bitumicznej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka krawężników betonowych 15x30, rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie ław betonowych, rozbiórka chodników z betonowej kostki brukowej wraz z rozbiórką podbudowy.

- Roboty ziemne: wykonanie ław pod krawężniki z oporem, montaż krawężników granitowych 15x30x100, montaż obrzeży betonowych 8x30x100, montaż krawężników graniowych łukowych.

- Odtworzenie nawierzchni jezdni: wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11.

- Nawierzchnia chodnika: wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie nawierzchni chodnikowych z płytek 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej, wykonanie nawierzchni chodnikowej z kostki granitowej surowo łupanej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie 20 mb aroty średnicy 110 pod nawierzchnią chodnika.

W ramach tych prac wykonano również przygotowanie fundamentu pod nowy pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na to, że najkorzystniejsza ze złożonych ofert przewyższała środki finansowe przeznaczone na tą inwestycję i wynosiła 221 400,00 zł.

Przebudowa chodnika w miejscowości Gościejewo

Wartość kosztorysowa: 113 244,76 zł brutto

Wartość najkorzystniejszej oferty: 97 850,87 zł brutto przy 3 złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na kwotę: 143 140,01 zł brutto.

Przebudowa chodnika w miejscowości Gościejewo biegnącego wzdłuż drogi gminnej nr 272514P na odcinku długości 150 mb i szerokości 1,5 m.

 

 

Konstrukcja chodnika:

                - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej szarej gr. 6 cm,

                - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

                - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. 10 cm,

                - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm.

Radny Chudzicki podsumował w imieniu Klubu działalność inwestycyjną – działania te są prowadzone, skutecznie i właściwie pomimo pandemii. Rozwój gospodarczy gminy idzie w dobrym kierunku, zwłaszcza inwestycje drogowe. Ta gminna działalność poprawia byt społeczności i zaspakaja jej potrzeby. Pozyskane środki to 3 mln, Długa, Seminarialna i Różana, remont bieżni to dodatkowa kwota, droga w Dziewczej Strudze, a jeżeli dodać do tego środki własne to 13,5 mln zł.

Radny podkreślił zasługi spółki Aquabellis, która działa bardzo aktywnie i prężnie. Ocena dla pana Burmistrza, jak najbardziej pozytywna.

 

Radny Paweł wojciechowski, wskazał, iż wiele inwestycji zostało wykonanych z FDS, innych środków zewnętrznych, jednak nie jest to jednak żadna sytuacja nadzwyczajna, bo Gminie się te pieniądze należały. Jednak patrząc na sprawę oświetlenia, udało się wykonać w politycznych okręgach i nigdzie więcej. Pozostali Radni widocznie nie widza takiej potrzeby, mimo to ocena jest pozytywna.

 

Burmistrz podziękował przede wszystkim swoim współpracownikom za trud pracy w przygotowaniach wniosków do wszelkich dofinansowań. Dzięki dobrej passie tych wniosków przez ostatnie 15 miesięcy było więcej niż przez całe 30 lecie samorządu. Pan Szuberski podziękował również Radnym, że nie byli hamulcem w wykonywaniu tych inwestycji.

 

Radny Janus powiedział, że doceniając to co się dzieje w ostatnim czasie z drogami, dzięki środkom zewnętrznym to i tak trzeba powiedzieć, że nie same drogi są najważniejsze, jednak w latach 2006 i 2014 była zrobiona ul. Nowa, ul. Długa, droga w Studzieńcu, Józefinowo – Boguniewo, Gościejwo, Jaracz – Młyn, Budziszewko, z Doliny Wełny były remonty świetlic wiejskich i placów zabaw. Obecnie jest wiele prac wykonanych ale należy pamiętać, że w przeszłości też wiele inwestycji się wykonywało.


10. Przyjęcie uchwał w sprawach planów pracy:
a) Rady Miejskiej,
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący – Łukasz Zaranek.

Pan Zaranek zaproponował zmianę terminu tematu: Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno z kwartału III przenieść na kwartał II.

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek przewodniczącego aby temat: Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno z kwartału III przenieść na kwartał II.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Roman Kinach
Radny Janus zaproponował podzielenie planu pracy na miesiące, uzasadniając to tym, aby sesje odbywały się miesięcznie, a nie kwartalnie, bo z obecnego planu wynika, że sesja będzie kwartalnie.

 

Przewodniczący wskazał, iż podział tematów na kwartały daje pewną elastyczność w organizacji sesji, wyjaśnił również, że jest ten podział spowodowany również obecną sytuacja pandemii, bo nie wiadomo jak to będzie w przyszłości, poza tym nie można nagromadzić tematów na jedna sesję, bo trwałaby niewyobrażalnie długo, w tym systemie pracy.

 

Radny Hubert Kuszak potwierdził, że ostatnie sesje i komisje są sprawnie przeprowadzane w wersji on-line i w razie konieczności można w ten sposób pracować. Sesje robocze powinny odbywać się raz w miesiącu, ponieważ Radni są przedstawicielami mieszkańców i jeżeli taki mieszkaniec zobaczy, że Radni spotykają się tylko 4 razy w roku – to może sobie dziwnie o tym pomyśleć.

Dodatkowym wnioskiem Radnego była sprawa zmiany odbywania się porannych sesji, które często kolidują z zajęciami niektórych radnych i kwestia braku wolnych głosów i wniosków, które jego zdaniem powinny się znaleźć w programie sesji nadzwyczajnej.

 

Pan Łukasz Zaranek powtórzył, że takie rozbicie na kwartały nie świadczy o tym, że sesje będą się odbywały kwartalnie, jest to tylko ułatwienie w razie konieczności, a także w razie pogorszenia się sytuacji Covid -19, póki co sesje przewidywane są według harmonogramu co miesiąc.

Przewodniczący wskazał również, że nie jest to jakiś fenomen, jeżeli chodzi o plan pracy w takiej postaci, ponieważ wiele gmin taki posiada.

 

Radny Hubert Kuszak odpowiedział, że jest to tylko pewien odsetek gmin, a nie większość i nie należy się tym sugerować.


Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Janusa o podzielenie planu sesji na miesiące.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
planu pracy Rady Miejskiej,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (2)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

b) planu pracy Komisji Rewizyjnej,
Pan radny Hubert Kuszak zapytał pana Nikodema, czy godziny odbywania się komisji będą podawane do wiadomości Radnym?

Przewodniczący odpowiedział, że tak.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy owe godziny będą przestrzegane , ponieważ ostatnio na komisji dzieje się samowolka?

Pan Krzysztof Nikodem poinformował, że był tylko jeden wyjątek, gdzie przełożono godzinę komisji z godziny popołudniowej na ranną, wszyscy członkowie komisji oraz goście zostali poinformowani i wyrazili zgodę, poza tym radny Wojciechowski i Janus uczestniczyli w tej komisji i mogli poinformować kolegę, który tak bardzo chciał uczestniczyć w tej komisji.

 

 


Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Rewizyjnej,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maciej Adam Kutka
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

c) planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,

Plan pracy przedstawiła pani Przewodnicząca Erenc – Szpek, do planu wprowadzono następującą poprawkę: wprowadzenie w miesiącu lutym Funkcjonowanie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Rogoźno oraz w miesiącu kwietniu Stan czystości wód na terenie Gminy Rogoźno..

Zanim jednak doszło do glosowania Radny Kuszak poprosił panią Przewodniczącą o możliwość przeprowadzania w całym roku komisji hybrydowej, na co pani Erenc – Szpek wyraziła zgodę.

Głosowano w sprawie:
wniosek Przewodniczącej KSSOiK wprowadzenie w miesiącu lutym Funkcjonowanie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Rogoźno oraz w miesiącu kwietniu Stan czystości wód na terenie Gminy Rogoźno..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (3)
Henryk Janus, Adam Nadolny, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

d) planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

Głosowano w sprawie:
Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,.

Pan pracy tej komisji przedstawił Przewodniczący Bartosz Perlicjan.

Radny Henryk Janus poprosił o możliwość przeprowadzania komisji w trybie hybrydowym, na co Przewodniczący Perlicjan wyraził zgodę.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maciej Adam Kutka
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

e) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Plan pracy komisji przedstawiłPrzewodniczący Adam Nadolny.

Pan radny Sebastian Kupidura zgłosił wniosek, aby w programie słowa „Sprawy bieżące” zastąpić „w razie potrzeb” oraz poprosił aby komisja odbywała się w trybie hybrydowym a godziny odbywania się komisji były popołudniowe.

Głosowano w sprawie:
wniosek radnego Kupidury o zastąpienie w planie pracy sformułowania "Sprawy bieżące" na "w razie potrzeb".

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maciej Adam Kutka
NIEOBECNI (1)
Roman Kinach

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od 29 pażdziernika do 28 grudnia 2020 roku.

 

 

11 listopada – uroczystości związane z Narodowym Dniem Niepodległości (wiceprzewodniczący Jarosław Łatka

27 listopada – XL Sesja RM w Rogoźnie (dokończona 30 listopada)

8 grudnia – odbiór lamp w miejscowości Owczegłowy i Cieśle

11 grudnia – przekazanie radiowozu policji w Rogoźnie (radny Adam Nadolny)

13 grudnia – złożenie kwiatów z okazji Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13 grudnia – spotkanie z wolontariuszami Szlachetnej Paczki w Rogoźnie

15 grudnia – otwarcie przebudowanej ul. Różanej oraz ul. Seminarialnej w Rogoźnie

17 grudnia – XLI Sesja RM w Rogoźnie

21 grudnia – Jasełka Bożonarodzeniowe w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka  w Rogoźnie (wiceprzewodczniczący Zbigniew Chudzicki)

21 grudnia – Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa RM

28 grudnia – uroczystości związane z 102. rocznicą Powstania Wielkopolskiego

 

Sprawozdanie z KGFiR z dnia 23.11.2020r. Godz.16:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

5. Ocena inwestycyjna w Gminie Rogożno.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2021 rok

9. Zamknięcie obrad.

 

 

W obradach uczestniczyło 5Radnych. Nieobecni: Roman Kinach, Adam Nadolny.

Po stwierdzeniu qorum obrady opuścił Radny Henryk Janus oraza Radny Paweł Wojciechowski

Po przerwie na obrady komisji dotarł Radny Roman Kinach.

Następnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.

Kolejnym punktem było omówienie I ocena  inwestycyjna w Gminie Rogoźno, którą przedstawił Kierownik Paweł Andrzejczak.

W wolnych głosach I wnioskach Radny Roman Kinach zgłosił wniosek o wykoszenie pobocza na ulicy Łąkowej oraz o zamontowanie znaku z nazwą ulicy. Pani Ewa Wysocka zgłosiła potrzebę wykoszenie poboczy w Międzylesiu oraz zasypania dwóch ubytków w drodze.

Po punkcie 7 z porządku obrad została ogłoszona przerwa w obradach do dnia 30 listopada 2020 , godz. 16:00.

Po wznowieniu obrad w dniu 30.11.2020 , godz. 17:15 został  omówiony projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok.

Została wydana pozytywna opinia o projekcie budżetu ( 3 Radnych za przy 5 obecnych)

Komisja się zakończyła się  o godzinie 18:45.Sprawozdanie z KGFiR z dnia 21.12.2020r. Godz.16:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Analiza i zatwierdzenie planu pracy KGFiR

5. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

 

W obradach uczestniczyło 7 Radnych.

Po przyjęciu porządku obrad został przrdstwaiony I omówiony projekt planu pracy KGFiR na 2021. Zgłaszane poprawki przez członków  komisji zostały uwzględnione.

Następnie zostały omówione projekty uchwał na kolejną sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radni złożyli następujące wnioski:

Radny Henryk Janus:

1. w sprawie postawienia trzech sierżantów na drodze z Zawad na Rogoźno ( przy zamkniętym odcinku drogi na Ryczywół)

Radny Paweł Wojciechowski:

1. w sprawie przywrócenia pierwotnego stanu drogi nr 2030Pdo miejscowości Owczegłowy po położeniu światłowodu

Radny Roman Kinach:

1. w sprawie ustawienia znaku z nazwą ulicy ( Leśna) , wycięcia krzewów na ulicy Wójtostwo , Łąkowa , Słoneczna, naprawa uskoku na ulicy Słonecznej.

Komisja również pozytywnie zaopiniowała przekazanie spółce Aquabellis aportu w postaci nieruchomości gruntowych.

Obrady zakończono o godzinie 18:00.


Sprawozdanie z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Komisja swoje posiedzenie miała w dniu 7 grudnia 2020 roku.  W pracach komisji uczestniczyli burmistrz Rogoźna p. Roman Szuberski, sekretarz p. Marek Jagoda, członkowie komisji , pracownik biura rady p. Anna Mazur oraz informatyk p. Michał Maślanka.  Zdalnie w posiedzeniu brał udział radny p. Maciej Kutka.

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie skargi p. Aleksandry N. Radni po przeanalizowaniu zwrócili się do skarżącej o doprecyzowanie swojej skargi.  W związku z powyższym została ogłoszona przerwa w pracach komisji do dnia 14 grudnia.

W drugiej części posiedzenia brało udział trzech członków komisji. Nieobecny i nieusprawiedliwiony był radny p. Henryk Janus. W związku z uszczegółowieniem skargi przez wnioskodawcę [przewodniczący zaproponował głosowanie w dwóch częściach. Pierwsze głosowanie dotyczyło pracownika biura rady. Wynik głosowania : za 1 głos, przeciw 2 głosy, wstrzymujący się 0 . Druga część skargi dotyczyła przewodniczących poszczególnych komisji ( braku wideokonferencji ). Adresatem tej skargi jest Wojewoda Wielkopolski . W głosowaniu udział wzięło trzech członków komisji. Wynik głosowania : za 3 głosy, przeciw 0, wstrzymujący się  0 .

Komisja w dalszej części swojego posiedzenia podjęła decyzje o przekazaniu petycji mieszkańców ulicy Boguniewskiej do podmiotu właściwego ( zarząd powiatu obornickiego). Wynik głosowania : za 3 głosy, przeciw 0, wstrzymujący się 0.

Sprawozdanie z prac Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 grudnia 2020 roku

 

Dnia 22 grudnia  2020 r. o godz 16.30 w Urzędzie Miejskim w sali nr 20, rozpoczęła się Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Spotkanie odbywało się systemem hybrydowym. Na 8 członków Komisji w obradach brało  udział 7 członków komisji (nieobecny radny Hubert Kuszak - usprawiedliwiony)

W posiedzeniu brali również udział:

Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, Przewodnicząca Rady Powiatu i Kierownik Wydziału Renata Tomaszewska, Zastępca Burmistrza Marek Jagoda, Skarbnik Gminy Irena Ławniczak, Kierownik Wydziału Roman Piątkowski, a także członek Komisji Gospodarki, Finansów
 i Rolnictwa Henryk Janus.

 

Porządek obrad obejmował:

  1. 1.       Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
  2. 2.       Przedstawienie porządku obrad.
  3. 3.       Przyjęcie protokołu.
  4. 4.       Praca nad planem pracy KSSOiK na rok 2021.

a)      przedstawienie planu przez przewodniczącą,

                      b)   dyskusja.

  1. 5.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. 6.       Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
  3. 7.       Zakończenie.

 

Po przedstawieniu porządku obrad nastąpiła praca nad nowym planem  na rok 2021 KomisjiSpraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Plan został zaproponowany przez przewodniczącą Komisji. Radny Zbigniew Chudzicki zaproponował wprowadzenie tematu Funkcjonowanie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rogoźnie w miesiącu lutymoraz tematu w miesiącu kwietniu Stan czystości wód na terenie Gminy Rogoźna. I taki plan został przyjęty przez członków komisji.

 

Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej, tj. projekty uchwał przedstawił Kierownik Wydziału Roman Piątkowski a  Skarbnik Gminy Irena Ławniczak omówiła uchwałę w sprawie zmian budżetu na rok 2020.

Pan Piątkowski  omówił potrzebę podjęcia opinii w sprawie przekazania aportu na rzecz spółki Aquabellis.

Opinię pozytywną wydali radni w głosowaniu jawnym (6 „za” i 1 „wstrzymujący się”).


Co do sprawozdania z Komisji Rewizyjnej to pan Przewodniczący poprosił o pytania.

Pan radny Maciej Kutka zapytał do czego mają być pytania, skoro nie ma sprawozdania?

Radny Paweł wojciechowski wyjaśnił, że jest to punkt :”Informacja Przewodniczących”, a nie że Radni mają czytać protokoły, bo nie ma do czego się odnieść.

 

Radny Zbigniew Chudzicki zaproponował omówienie tematów z Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący KR – Krzysztof Nikodem poinformował, że tematem komisji był ŚDS w Rogoźnie i jego funkcjonowanie, dodał też iż komisja przeprowadziła spotkanie robocze, które odbyło się w CUW-ie. Kontroli poddano wszelką dokumentację i stwierdzono, że całość dokumentacji prowadzona jest prawidłowo. Grudniowa komisja dotyczyła planu pracy KR.

Pan radny Hubert Kuszak poprosił o wyjaśnienie „wszelkiej dokumentacji”?

 

Pan Nikodem wytłumaczył, że są to wszystkie faktury, protokoły, umowy, sprawozdania, inwestycje. Radny dodał, że komisja główna odbywa się przeważnie krótko, ponieważ kontrola dokumentów zazwyczaj jest przeprowadzana na komisjach roboczych w tych instytucjach, gdzie są dokumenty, aby ich nie powielać.

Radny Henryk Janus wtrącił, iż każda komisja jest komisja roboczą i zapytał, ile razy komisja się zbiera przed ostatnim i właściwym spotkaniem?

 

Pan Krzysztof Nikodem wyjaśnił, iż na poprzednich sesjach w odczytywanych sprawozdaniach była mowa już o komisjach roboczych, dlatego zdziwił się, dlaczego radny Janus o tym nie wie.

 

Radny Kuszak określił, iż Komisja Rewizyjna powinna być ukierunkowana w danym zakresie do kontroli, ponieważ nie jest w stanie wszystkiego sprawdzić.

 

Pan Kutka powiedział, iż w jego ocenie Przewodniczący KR przekroczył swoje uprawnienia, zmieniając godzinę posiedzenia i nie informując o tym pozostałych Radnych.

 

Sekretarz Marek Jagoda, powiedział, że o zmianie godziny odbywania się komisji zostały powiadomione wszystkie zainteresowane osoby.

 

Pan Kutka zapytał, czy Przewodniczący przekroczył swoje uprawnienia?

 

Sekretarz nie wyraził opinii w tej sprawie, ponieważ stwierdził, że ocena Przewodniczącego nie leży w jego gestii.

 

Pan Krzysztof Nikodem przypomniał, iż na komisji byli obecni pan Janus i pan Wojciechowski i to oni mogli powiadomić swoich kolegów z klubu, o tym, że komisja odbywa się wcześniej.

 

Pan Janus odpowiedział, że to jest zadanie Przewodniczącego Komisji, a nie gości.

 

Pan Adam Nadolny zapytał pana radnego Kupidurę, czy uczestniczył w posiedzeniach 7 i 14 KSWiP i czy równocześnie prowadził zajęcia w szkole?

Radny Kupidura odpowiedział, iż to żadna tajemnica, ponieważ to są godziny pracy w szkole i należy tak zorganizować sobie pracę, żeby uczestniczyć w komisji. Jednak przy planie pracy, radny zwrócił uwagę, aby zmienić godziny odbywania się komisji.

 

Co do sprawozdania KGFiR, radny Wojciechowski wskazał kilka elementów, których zabrakło w sprawozdaniu.

 

Pan Wojciechowski zapytał, czy Przewodniczący brał udział w spacerach na mieście – czy to było prywatne, czy w ramach protestów?

 

Pan Przewodniczący RM odpowiedział, iż znalazł się tam  z tych samych pobudek co radny Kuszak, a czas wolny i to w jaki sposób się go spędza, nie powinno nikogo obchodzić.

Radny Hubert Kuszak zgodził się z Przewodniczącym.


12. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.


SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA ROGOŹNA

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie

za okres od  30.11.2020 r. do 29.12.2020 r.

 

a) Uchwała nr XL/374/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

b) Uchwała nr XL/375/2020 w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

c) Uchwała nr XL/376/2020  w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

d) Uchwała nr XL/377/2020  w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2021, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

e) Uchwała nr XL/378/2020  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 33/94 położonej w miejscowości Nienawiszcz, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

f) Uchwała nr XL/379/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/5, położonej w obrębie Rogoźno przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

g) Uchwała nr XL/380/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rogoźno – gminne działki nr: 95 i 96, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

h) Uchwała nr XL/381/2020  w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa uznanego za pomniki przyrody, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

i) Uchwała nr XL/382/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,  przesłana do RIO,

 

- Pozycja: 9824

- Data ogłoszenia: 16 grudnia 2020

 

j) Uchwała nr XL/383/2020 w sprawie radnego Wojciechowskiego w sprawie apelu do Parlamentarzystów o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody

 

Sesja w dniu 17 grudnia

a) Uchwała nr XLI/384/2020 w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Przewodniczącemu KSWiP,

b) Uchwała nr XLI/385/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Przewodniczącemu KSWiP,

c) Uchwała nr XLI/386/2020  w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryby ich pobierania, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody

d) Uchwała nr XLI/387/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2021, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

e) Uchwała nr XLI/388/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi,

f) Uchwała nr XLI/389/2020 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi, przesłana do RIO,

 

g) Uchwała nr XLI/390/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020, uchwała wysłana do Nadzoru Wojewody, przekazana do realizacji Burmistrzowi, przesłana do RIO,

 

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Rogoźna

w okresie międzysesyjnym
 od 30.10.2020r. do 29.12.2020

 

30 października

-udział w oficjalnym odbiórze przebudowanej  drogi powiatowej na odcinku

Tarnowo – Karolewo.

04 listopada

-udział w podpisaniu umowy z firmą Bimex na przebudowę drogi w miejscowości Grudna.

11 listopada

-Obchody Święta Niepodległości- symboliczne złożenie wiązanki biało-czerwonej pod pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.

20 listopada

-udział w spotkaniu z okazji 85 lecia  z członkami Klubu Żeglarskiego „Kotwica” .

21 listopada

-udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej firmy Aquabellis.

23 listopada

-udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa.

26 listopada

-udział w spotkaniu z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jakubem Rutnickim oraz Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem  Bogusławskim  Wizytacja   realizacji  zadań, które były finansowane przez Gminę Rogoźno i Samorząd Województwa Wielkopolskiego (bieżnia lekkoatletyczna przy SP - 3 oraz budowa ogrodzenia przy ogrodach działkowych). Goście zapoznali się również z potrzebami Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie infrastruktury sportowej.

27 listopada

- udział w posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej.

30 listopada

-udział w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

03 grudnia

-udział w spotkaniu z dyrektorami szkół.

07 grudnia

-udział w posiedzeniu Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji.

11 grudnia

-udział wraz z panią poseł na sejm RP Martą Kubiak, Komendantem Powiatowym Policji w Obornikach insp. Wojciechem Spychałą, Komendantem Komisariatu Policji w Rogoźnie asp. sztab. Krzysztofem Ryżkiem wraz z zastępcą asp. sztab. Joanną Szrejter w oficjalnym przekazaniu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Rogożnie.

13 grudnia

-złożenie wiązanki biało-czerwonej pod pomnikiem Solidarności z okazji  39 rocznicy ogłoszenia Stanu Wojennego.

14 grudnia

-udział w spotkaniu z wolontariuszami Szlachetnej Paczki.

15 grudnia

- udział w oficjalnym otwarciu przebudowanej drogi Różanej i Seminarialnej.

17 grudnia

-udział w spotkaniu z dyrektorem Wód Polskich.

 

-udział w Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

21 grudnia

-udział  posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

22 grudnia

-udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w Obornikach.

 

-udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

23 grudnia

 -udział w podpisaniu  z Burmistrzem Obornik Tomaszem Szramą porozumienia międzygminnego na rok 2021 dotyczącego komunikacji międzygminnej w zakresie przewozów na trasie Rogoźno - Oborniki.

 

-udział w posiedzeniu  Komisji rewizyjnej.

28 grudnia

-udział w obchodach upamiętniających  102 -rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego - złożenie wiązanki biało-czerwonej.


Pan radny Hubert Kuszak poprosił o komentarz do spotkania pana Burmistrza z posłem Jakubem Rutnickim. Chodziło o sprawy finansowania zadań, szczególnie o szkołę SP3, a zwłaszcza o infrastrukturę sportową oraz o przebieg realizacji pozostałych inwestycji.

Radny dopytał, czy Burmistrz dołoży kwotę 5 tys zł na ROD „Czerwony Mak”, który jest w okręgu radnego Łatki, a której radni nie przegłosowali do aktualnego projektu budżetu?

 

Pan Szuberski wskazał, że nie jest to wygórowana kwota i zostanie włożona do budżetu w późniejszym czasie.

 

Radny Łatka wywołany przez pana Kuszaka, odpowiedział, że każdy Radny ma prawo do zastanowienia się nad tym, nad czym głosuje, poza tym radny zapytał, czy pan radny Kuszak przypadkiem nie ma w tym interesu prawnego?

Radny Hubert Kuszak, odpowiedział, że jest użytkownikiem działki, jednak płot nie jest jego.

13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Henryk Janus na początku wskazał, że pół godziny dyskusji jest o kwotę 5 tys zł i jest to bardzo niepoważne.

Pan Janus poprosił Przewodniczącego, o odpowiedź na pytanie, czy na następnych sesjach będzie wprowadzony punkt dotyczący interpelacji?

Pan Łukasz Zaranek poinformował, że w tej chwili nie odpowie na to pytanie, ale będzie działał zgodnie z regulaminem.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło, wartości witacza obok urzędu?

Pan Andrzejczak przekazał, że witacz kosztował poniżej 4 tys zł a pozostałe prace zostały wykonane przez pracowników publicznych.

Pan Henryk Janus zapytał, dlaczego w Rogoźnie nie ma do tej pory strefy płatnego parkowania?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że w drugim kwartale będzie to realne, ale póki co gmina czeka jeszcze na spływ odpowiednich dokumentów. Pan Paweł Andrzejczak dopowiedział, że od ponad roku nie ma odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącego projektu umowy porozumienia.

Radny Janus wyraził swoje niezadowolenie z jakości przeprowadzanych komisji w trybie hybrydowym, tłumacząc się tym, że słyszalność jest bardzo kiepska.

Przewodniczący podkreślił, iż najlepiej wybrać ten system, który najlepiej się sprawdza.

Odnosząc się do tego tematu, Sekretarz powiedział, że transmisja na obu komisjach była z tego samego programu, więc nierealne jest to, że na jednej komisji było lepiej a na drugiej  gorzej słychać. Poza tym, program e-sesja jest płatny, urząd opłaca opłate stałą oraz każdą sesję oddzielnie z tzw eksportem linku do transkrypcji i każde inne zalogowanie się do e-sesji jest też płatne np. transmisja komisji.

 

Radny Kuszak zapytał co z doświetleniem przejścia dla pieszych przy RCK?

Pan kierownik Andrzejczak wyjaśnił, iż są tam do rozwiązania dwie kwestie – pierwsza to, to że jest to droga wojewódzka, a druga – oświetlenie jest wspólne, należące do ENEA Oświetlenie i ENEA Operator – w tej chwili są prowadzone rozmowy, aby ujednolicić system i żeby oświetlenie było zamontowane na słupach gminnych lub ENEA Oświetlenie.

Pan Hubert Kuszak zapytał, jak wygląda korelacja monitoringu na Pl. Karola z korelacja z budynkiem Urzędu?

Pan kierownik wyjaśnił, że zlecenie zostało już wystawione i prace są realizowane.

Na zakończenie Radny dopytał, czy zostały podjęte jakieś kroki, w sprawie zmiany organizacji ruchu w dni kiedy odbywa się dzień targowy?

Pan Andrzejczak wyjaśnił, że ta sprawa będzie czekała do momentu wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu.

Radny zapytał, czy w szpitalu w Obornikach będą się odbywały szczepienia na Covid-19, a jeżeli tak, to na jakich zasadach?

Burmistrz wskazał, że czeka na takie informacje i nie wie, czy to będzie tez na terenie Rogoźna czy nie.

Co do projektu budżetu – radny Wojciechowski powiedział, że szkoda iż niektórzy radni zatrzymali pewne inwestycje, i ma nadzieje że pewni radni hamulcowi zmienią swoje nastawienie.  Dalej Radny wspomniał o źle poukładanych chodnikach w miejscach gdzie były kable internetowe kładzione, powiedział że kilkukrotnie zwracał na to uwagę i zaapelował ponownie o ich naprawienie. Pan Radny odniósł się do witacza, stwierdził że wygląda on bardzo ładnie, jednak są ważniejsze cele – jak np. barierki przy mostach. Podobnie środki znalazły się też na informator, nie była to krytyka ale urząd powinien zając się najpierw bezpieczeństwem mieszkańców.

Do nierówności w chodniku odniósł się kierownik i wskazał, że w miejscu tych nierówności będzie zamontowana studzienka.

Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o biuletyn to został wydany tylko jeden w tej kadencji.

Pani Tomaszewska dodała, że jest to 6 numer informatora, wydany po 3 latach – dlatego został wydany, by zaspokoić ciekawość mieszkańców, zwłaszcza tych starszych którzy nie obsługują nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych oraz jednym z powodów który nie pozwalał na wydanie tego informatora były względy oszczędnościowe.

Radny Janus zapytał z jaką częstotliwością będzie ten informator wydawany i jaki jest tego koszt?

W poprzedniej kadencji pan Janus przegłosował aż 5 numerów wskazała pani Renata Tomaszewska i powinien o tym pamiętać, a jeżeli nie pamięta – to pani Tomaszewska przypomniała, że jest koszt 6 tys zł, a co do częstotliwości  - to zależy od Burmistrza.

Radny Nikodem zabrał głos w sprawie stwierdzenia „Radnych hamulcowych” i powiedział, że pan wojciechowski jest cały czas uszczypliwy  - radny Nikodem zapytał, w jaki sposób odbywa się blokada rozwoju gminy?, bo przecież przed chwilą były pochwały dla Rady i taka wypowiedź źle o Radnym świadczy.

Longina Kolanowska zapytał radnego Wojciechowskiego, czy będzie miał tyle odwagi i powie na ul. Konieczyńskich, że jest radnym hamulcowym?, bo to pan Wojciechowski nie przegłosował tej ulicy, kiedy były na nią środki.

Radny Zbigniew Chudzicki poprosił pana wojciechowskiego, aby nie obrażał kolegów i koleżanek Radnych i dodał, że Radni wspierający Burmistrza są prorozwojowi, a pan Wojciechowski hamulcem.

Wiceprzewodniczący dodał, że pan wojciechowski ma dziwna manierę mówienia, „że niektórzy boja się mówić prawdy” i dodał, że to właśnie radny wojciechowski nie powiedział prawdy kiedy padło pytanie, czy ktoś z radnych posiada działkę w okręgu Wójtostwo, kiedy był procedowany plan zagospodarowania.

Pan Sekretarz zmieniając temat, powiedział, że Burmistrz oszczędza nawet na swoim gabinecie, bo nie jest ważne to jak ten gabinet wygląda, ale ważne jest to, że środki znalazły się na ważniejszy cel związany z mieszkańcami.

Pan Bartosz Perlicjan przypomniał blokadę inwestycji w miejscowości Grudna – bo to m.in. radny Wojciechowski ja zablokował, a radny Perlicjan wskazał, aby z takich sytuacji umieć wyciągać wnioski, a barierki na rzece Flincie i Warcie zostały pomalowane przez mieszkańców w czynie społecznym i nie trzeba mówić ciągle o tym i mówić, trzeba działać.

Radny Wojciechowski przyznał racje pani Kolanowskiej, bo głosowanie jest poniekąd kwestią wyboru radnego. Radnemu Chudzickiemu pan Wojciechowski powiedział, że kiedy procedowany był plan, to zablokowano zadawanie pytań i to nie pan Wojciechowski tylko inni radni mieli cos do ukrycia.

Radny Janus zwrócił się do pana Chudzickiego i stwierdził, że nie ma kłamać, bo to inny radny ukrył, że jest właścicielem działki na Wójtostwie, zwracając się do pana Sekretarza radny Janus zapytał, co ma biurko do reszty inwestycji?, a co do Grudnej to zostało zablokowane tak samo jak Gościejewo.

 

Pan Łukasz Zaranek wtrącił, iż jest to normalne, że ta grupa radnych, która ma większość decyduje o planowanych zadaniach i inwestycjach.

Radny Janus podkreślił, że te inwestycje, które klub mniejszościowy chciał zmienić, na nic nie wpływały.

Pan Chudzicki przypomniał kwestię ulicy Seminarialnej, gdzie klub obecny mniejszościowy tej ulicy nie chciał i przypomniał ponownie kwestię planu zagospodarowania Wójtostwa i faktu, że pan Wojciechowski nie przyznał się do składania uwag do planu i do posiadania działek.

Pan Wojciechowski powiedział, że należy się cofnąć do planu sporządzania zagospodarowania i to pan Chudzicki głosował za niemożliwością zadawania pytań. Pan Paweł wojciechowski powiedział, że niepotrzebnie to jest teraz roztrząsane.

Radny Bartosz Perlicjan zacytował słowa pana Janusa: „że inwestycje w gminie to jest prawo wyboru”, dodał, że należy się z tym zgodzić i tak wszyscy radni postępują, a dyskusja która trwa nie pomaga rozwojowi gminy.

Pan Nadolny zwrócił uwagę Radnych, na to jak się zachowywali dawni opozycjoniści, pan Nikodem, Łatka, pani Wysocka?, jak się z czymś nie zgadzali powiedzieli grzecznie i nie używali słów obraźliwych, rządzi większość i to jest prawo demokracji. Dalej radny Nadolny zapytał pana Kupidurę, czy połączył obowiązki nauczyciela z funkcja radnego i czy za te godziny pobrał wynagrodzenia?

Pan Sebastian Kupidura poinformował, że zadał uczniom pracę, a komisje miał w tle, czyli na drugim planie, poza tym radny zaznaczył, że prosił żeby komisje odbywały się w godzinach popołudniowych. Radny w kolejnej kwestii powiedział, że nauczanie zdalne nie trwa już 45 min, a jedynie 30 min i nikt z dzieci nie ucierpiał w tym czasie, poza tym z premedytacją wskazywane są poranne godziny odbywania się komisji i jest to blokowanie pracy radnego.

Pan Kupidura odniósł się również do stwierdzenia „hamulcowy” – powiedział, że pan Wojciechowski też może mieć pretensje do hamowania rozwoju miasta i gminy wraz z budową ulic, tam gdzie gmina sprzedaje działki.

Pani Renata Tomaszewska z racji, tego że nadzoruje oświatę gminna powiedziała, że zobowiązana zostanie pani dyrektor do przeprowadzenia kontroli, ponieważ niemożliwe jest prowadzenie lekcji, brania udziału w komisji i mówienie że nic się nie stało, bo szkoła to nie sklep obuwniczym. Pani Tomaszewska wskazał, iż być może na zwykłych lekcjach w szkole – pan Kupidura robi takie same lekcje „na ot tak sobie”.

Pani kierownik wskazała, że pan Kupidura jako nauczyciel ma prawo uczestniczyć w komisjach stałych, a pracodawca ma obowiązek zwolnić tego nauczyciela z prowadzenia lekcji, przy czym wynagrodzenie powinno być potrącone, bo zadośćuczynieniem jest dieta.

Pani Tomaszewska zapytała, czy to były planowe lekcje radnego?

Pan Sebastian Kupidura odpowiedział, że część lekcji się nakładała i nie ma nic do ukrycia.

Pani kierownik Renata Tomaszewska podsumowała, że radny, bierze pensję ze szkoły i dodatkowo jako rady – dietę, a tak nauczyciel nie pracuje i to nie jest uczciwa praca, ani uczciwy radny.

Pan Kupidura wyraził zgodę na potrącenie części diety, za to że pan Nadolny był w tle.

Pan Paweł wojciechowski podpowiedział, iż ta sytuacja powinna być wyjaśniona z pracodawcą.

Burmistrz zajmując glos, wskazał, iż następnego dnia z rana wyjaśni tą sytuację z panią dyrektor.

Pani Kolanowska powiedziała, że to klub mniejszościowy ciągle powtarza o uczciwości, a tu się okazuje, że ten klub z uczciwością nie ma nic wspólnego, ponieważ jeden z radnych pobiera i wynagrodzenia i dietę.

Odnosząc się do uczciwości – pan Kupidura ponownie powiedział, że można potrącić z jego wynagrodzenia środki za czas uczestnictwa w komisji i dodał, że kiedy głosowano koncepcję S-11, to radny Nadolny przedłożył swój interes prywatny nad interes gminy.

Pan radny Krzysztof Nikodem zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji, jednak pan Przewodniczący oddał jeszcze glos panu Kuszakowi, który powiedział, że nauczanie zdalne kieruje się trochę innymi sposobami i wyjaśnił, że nauczyciele wcale nie muszą prowadzić lekcji on-line, bo są inne formy pracy z dziećmi – i to czy pan Kupidura prowadził lekcje, czy nie to jest jego indywidualna sprawa.

Radny Chudzicki zapytany o sposób przeprowadzania lekcji on-line przez radnego Kuszaka – odpowiedział, że on nie wyobraża sobie nie uczestniczenia w zajęciach i nie połączenia się zdalnego.

Podobnie zapytany pan Łatka powiedział, że to jest nie do pomyślenia by nie połączyć się z dziećmi, gdzie konieczne jest wytłumaczenie przedmiotu technicznego, bo inaczej się nie da.

Pani Tomaszewska podsumowała, że lekcja z panem Kupidurą mogła wyglądać na zasadzie prezentacji w internecie. Nauczyciel jest osoba szczególną i powinien postępować odpowiedzialnie.

Na zakończenie Przewodniczący złożył życzenia świąteczne: bogatszego 2021 roku, zdrowia i wzajemnej życzliwości. Burmistrz dołączył się do życzeń.


14. Zakończenie.
Przewodniczący zakończył obrady sesji o godz. 19:50, protokolowala – Anna Mazur

 

Przewodniczący
Rada Miejska w Rogoźnie

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf