Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XX/159/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki 41

Uchwała Nr XX/159/2019

RADY  MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy najmu na pomieszczenia usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki 41

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U.  z  2018r., poz. 2204 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie dotychczasowemu najemcy tj. Rogozińskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 98,93 m2, usytuowanych  w budynku przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie, stanowiącego własność Gminy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z  2018r., poz. 2204 ze zm.)  stanowi, że zawarcie  umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, przy czym w przypadku nieruchomości będących własnością Gminy,  Rada  Miejska w Rogoźnie może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

W związku z upływem czasu, na jaki została zawarta umowa najmu pomieszczeń o łącznej  powierzchni użytkowej 98,93 m2, usytuowanych  w budynku  przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie, dotychczasowy najemca tj.  Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku wystąpił z wnioskiem  o przedłużenie umowy najmu.

Jak wykazano wyżej zawarcie nowej umowy z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym będzie możliwe gdy Rada Miejska w Rogoźnie  wyrazi zgodę.

 

drukuj pobierz pdf