Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zaproszenia: Zaproszenie na LIX Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 27 października 2010 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LIX Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 27 października 2010r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu „Mój piękny dom”.

5.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rogoźno w roku szkolnym 2009/2010.

7.       Sytuacja finansowa Gminy Rogoźno.

8.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.     trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

b.     zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

c.     nazewnictwa ulic,

d.     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz,

e.     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

f.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

g.     wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne,

h.     określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011,

i.      wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

j.      obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011,

k.     określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.,

l.      ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

ł.      regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie,

m.    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.   Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

13.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

14.    Wolne wnioski i informacje.

15.    Zakończenie.

 

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący RM w Rogoźnie

(-) Roman Szuberski

 

 

 

drukuj pobierz pdf