Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie VI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się 25 lutego 2015 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję VI Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 25 luty 2015 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z III i V sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Pytania do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Kierowników: jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i Sołtysów.

6.         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.         Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

8.         Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

a)     wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)    wystąpienie przedstawiciela Powiatu Obornickiego,

c)     wystąpienie zaproszonych gości,

d)    dyskusja.

9.         Stan sanitarny w naszej gminie.

a)     wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)    wystąpienie przedstawiciela Powiatu Obornickiego

c)     wystąpienie zaproszonych gości,

d)    dyskusja.

10.      Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

a)    wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno.

11.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno, działki 941,

b)    wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1416/1 i 1416/2, położonych w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego na mienie Gminy Rogoźno,

c)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej,

d)    wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy u. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu,

e)     scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej,

f)      pozostawienia środków obrotowych za rok 2014 samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

g)     trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

h)    ustalenia kryteriów wraz z liczbą w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno,

i)      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017,

j)      utworzenia Rady Seniorów Gminy Rogoźno oraz nadaniu jej stanu,

k)    planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2015 rok. 

12.      Interpelacje i zapytania Radnych.

13.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.      Wolne głosy i wnioski.

15.     Zakończenie.

 

drukuj pobierz pdf