Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLII/407/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

UCHWAŁA NR XLII/407/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

 

Na podstawie art. 18b oraz art. 21 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 6 do statutu Gminy Rogoźno (DZ. URZ. WOJ. 2020 roku, poz. 8497), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok, który stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załacznik

 

UZASADNIENIE

 

 

Art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 994 ze zm.) zobowiązuje Komisje stałe w tym również Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do corocznego przedkładania Radzie Gminy planów pracy. W świetle powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

drukuj pobierz pdf