Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 17/2020 Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie, które odbyło się w dniu 25.05.2020 roku o godzinie 15:30 w Sali numer 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

PROTOKÓŁ nr 17/2020

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i  Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie, które odbyło się w dniu 25.05.2020 roku o godzinie 15:30 w Sali numer 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Bartosz Perlicjan - powitał  gości oraz Członków Komisji  stwierdzając , że na 7 Członków Komisji udział w obradach bierze  7 Członków komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KGFiR.
 4. Informacja o działalności schroniska AZOREK.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za rok 2019 – absolutorium dla burmistrza Rogoźna.
  1. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  2. Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące.
  3. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.  2 Przyjęcie porządku obrad.

Pan przewodniczący Perlicjan zaproponował wykreślenie z porządku obrad pkt 5 I 6 na co Radni wyrazili zgodę głosując jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KGFiR.
 4. Informacja o działalności schroniska AZOREK.
  1. Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące.
  2. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

Pan przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów:

- ze stycznia – protokół przyjęty został jednogłośnie,

- z lutego – protokół został przyjęty 5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”,

- z kwietnia – protokół został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Ad. 4 Informacja o działalności schroniska AZOREK.

Pan Burmistrz przedstawił dane z tabeli poniżej.

Miesiąc

Bilans otwarcia

Przyjęcia

Adopcje

Odbiór

Zgony/

Eutanazje/

Ślepy miot

Zwroty/

Odbiory

styczeń

18

6

2

0

0

0

luty

 

2

4

0

0

1

marzec

 

9

5

1

0

0

kwiecień

 

8

2

1

0

0

maj

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

suma

 

 

 

 

 

 

 

W tym temacie pan radny Wojciechowski zapytał, czy był wysłany wniosek do schroniska? Pan Burmistrz poinformował, że w tej chwili urząd dysponuje tylko swoimi danymi.

Pan radny Kinach zapytał, czy ten wykaz obejmuje bieżący rok, czy poprzedni?

Pan Szuberski poinformował, że w tabeli umieszczono dane za ten rok, natomiast ilość psów za rok poprzedni jest podobna jak w ubiegłych latach, czyli ok 80.

Pan Adam Nadolny zapytał, ile było takich spraw, że uciekł pies sąsiadów i po chwili był ze schroniska odbierany?

Pan Roman Szuberski określił, że zdarzają się takie sytuacje i w tabeli wskazują na to liczby w kolumnie odbiory lub zwroty.

Na zakończenie omawiania tego punktu pan radny Henryk Janus poprosił o uzupełnienie danych o rok 2019.

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące.

W tym punkcie pan radny Wojciechowski poprosił o przedstawienie informacji na temat udostępnienia orlika i innych obiektów sportowych?

Pan Burmistrz wskazał, że zostały już wysłane stosowne pisma do dyrektorów i będą to ich decyzje, a co za tym idzie zostaną utworzone punkty dezynfekujące, maty i tunele potrzebne do zachowania wszelkiej ostrożności.

Radny Kinach zwrócił uwagę na stan zagrażający życiu budynku, przy ul. Wójtostwo 1 i poprosił o interwencję w tym temacie.

Pan Szuberski wraz z Sekretarzem poinformowali, że pismo w tej sprawie wpłynęło do urzędu i sprawa zostanie wyjaśniona. Radny poprosił o ustawienie znaku z nazwą „ul. Leśna” – Burmistrz podziękował za informację.

Pan Paweł Wojciechowski poprosił o interwencję w sprawie zniszczonego krawężnika przy ul. Kasztelańskiej w stronę ul. Brzozowej oraz nacięcie asfaltu przy ul. Lipowej przy zastoinach wody.

Pan kierownik Paweł Andrzejczak poinformował, że możliwe jest jedynie wykonanie nakładki.

Pan radny Janus powtórzył prośbę o naprawę ubytków w bruku w Gościejewie przy drodze nr 272553P oraz przepustu i pojedynczych ubytków kamienia od szkoły do drogi S11 – wniosek został przyjęty jednoglośnie przez radnych do realizacji.

Pan radny Wojciechowski zapytał o wpływy z podatku PIT?

Pan Szuberski wskazał, że nie ma jeszcze szczegółowych wyliczeń, jednak na tą chwilę wpływy wynoszą ok 40%.

Na zakończenie Radni dyskutowali o problemach technicznych na jednej z ostatnich sesji oraz o braku obecności na Sali nr 20 Przewodniczącego RM jak i  o braku początku nagrania z sesji w dniu 19 maja 2020 r. W związku z nieobecnością radcy prawnego i braku opinii w kwestii tej, czy sesja była ważna czy też nie, Sekretarz zaproponował  by Radni zwrócili się na piśmie do  radcy.

Ad. 6 Zakończenie.

Obrady zakończono o godz. 17.30 – przygotowała Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf