Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/369/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

 UCHWAŁA Nr XXXIX/369/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art.19 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się na terenie gminy Rogoźno opłatę targową:

1.od czynności sprzedaży na targowisku miejskim przy ulicy Nowej:

            1) w piątek w okresie od 1 stycznia do 31 marca z wyznaczonego stanowiska w następującej wysokości:

                        a) bez zadaszenia 10,00 zł

                        b) z zadaszeniem 15,00 zł

                        c)z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza 3,00 zł,

            2) w piątek w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia z wyznaczonego stanowiska w następującej wysokości:

                        a) bez zadaszenia 20,00 zł

                        b) z zadaszeniem 25,00 zł

                        c) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza 7,00 zł,

            3) w pozostałe dni tygodnia w wysokości:

                        a) bez zadaszenia 4,00 zł

                        b) z zadaszeniem 5,00 zł

                        c) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza 3,00 zł,

2.od czynności sprzedaży w obrębie cmentarzywwysokości:

                        a) od poniedziałku do piątku 5,00 zł

                        b) w soboty i niedziele 10,00 zł

                        c) w okresie od 28 października do 3 listopada 25,00 zł

3. od czynności sprzedaży na pozostałym terenie gminy Rogoźno:

            1) od 1 stycznia do 31 marca w następującej wysokości:

  a) w piątek 20,00 zł,

  b) w pozostałe dni tygodnia 7,00 zł

            2) od 1 kwietnia do 31 grudnia w następującej wysokości w wysokości:

   a) w piątek 28,00 zł,

   b) w pozostałe dni tygodnia 7,00 zł

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XVIII/154/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2021.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały XXXIX/369/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Stawki opłaty targowej na rok 2021 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (M. P. z dnia 30 lipca 2020 r., poz. 673).

 

 

drukuj pobierz pdf